Kina: 47 Falun Gong-utøvere og familier arrestert på to dager i ti nærliggende regioner

47 Falun Gong-utøvere og deres familier, fra ti regioner i Liaoning provinsen, ble arrestert den 22. og 23. august 2018. Arrestasjonene er del av en tydelig intensivering av forfølgelsen i Liaoning.

I en erklæring fra Liaoning provinsens offentlige sikkerhetsavdeling er det utformet en spesiell ordre for plutselige massearrestasjoner. De ber politiet i de berørte områdene om å utføre spesielle tiltak, derav økt overvåkning.

Politiet har fulgt etter utøverne og overvåket telefonsamtalene deres i forkant av arrestasjonene. Den eldste utøveren som ble arrestert, var 81 år gamle Chen fra Chaoyang. Fire av utøvernes familiemedlemmer, som ikke praktiserer Falun Gong, ble også arrestert.

Flere utøvere ble arrestert på arbeidsplassen sin, mens de fleste ble arrestert hjemme. Hvis utøverne nektet å åpne døren for politiet, brukte de makt for å bryte seg inn. Politiet endevendte boligene enten utøverne var til stede eller ei, og de lette etter Falun Gong-relaterte saker.

Det er uklart hva som trigget denne massearrestasjonen. Politiet hadde ordre om å rapportere detaljer rundt arrestasjonene til Liaoning provinsens offentlige sikkerhetskontor.

Liaoning provinsen har vært en forkjemper i den nasjonale kampanjen mot Falun Gong-utøvere. Totalt 469 utøvere fra denne provinsen har mistet livet i den brutale forfølgelsen siden 2017. Denne siste massearrestasjonen kom rett etter 61 arrestasjoner i juli 2018. Da toppet Liaoning alle andre provinser i landet når det kommer til arrestasjoner av Falun Gong-utøvere.

Internettsiden Minghui arbeider med å bekrefte om det er flere utøvere som er berørt av den siste hendelsen. Under følger bekreftede saker, så langt.

Chaoyang: 12 utøvere og 1 familiemedlem arrestert
Qi Min, Li Zhenyang, Wen Li, en utøver som heter Yuan til etternavn, Han Aizhen og en av hennes familiemedlemmer ble arrestert klokken 17.00 den 22. august 2018 og ført til Guangming politistasjon. Han Aizhens familiemedlem ble løslatt omkring klokken 24.00.

Chen (hvis fornavn er ukjent) som er 81 år gammel, ble arrestert den 23. august 2018 av tjenestemenn fra Shuangta distriktets politistasjon. Politiet ransaket boligen hennes i ti-tiden om formiddagen og konfiskerte Falun Gong-relatert materiell. Hun ble løslatt klokken 16.00 samme dag. I følge Chens nabo hadde politiet innhentet et dokument med bilde og personlig informasjon om henne, før hun ble arrestert.

Sha Jingtang fra Jianping ble arrestert og boligen ransaket om morgenen den 23. august. To utøvere, Yang Xiuyun og Ma Guilan, som kom fra indre Mongolia for å besøke Sha, ble også arrestert. Yang Xiuyun ble satt i forvaring i Jiangping fylkes forvaringssenter. Ma Guilan ble senere løslatt.

Lingyuan: 3 utøvere arrestert
Zhao Changfu, Sun Guangli og Li Yingzhi ble arrestert den 22. august 2018. Det ble meldt at politiet kom fra Huludao for å delta i arrestasjonene.

Yingkou: 20 arrestert, derav 1 familiemedlem
Omlag 20 mennesker fra Bayujuan distiktet i Yingkou ble arrestert tidlig om morgenen den 23. august. Polititjenestemenn fra fem stasjoner deltok.

Utøvere som ble arrestert var Fu Wencheng, Zhao Yazhen, Mou Yanping, Sun Guirong og datteren, Han Xuemei og sønnen hennes som ikke praktiserer Falun Gong. Andre navn ventes fremdeles på å bli bekreftet.

Dalian: 1 utøver arrestert
Zhu Weijun ble arrestert i boligen sin rundt klokken 14.00 den 22. august. To sivile tjenestemenn lot som de representerte et gass-selskap og sa at det var sikkerhetsproblemer med Zhus gass-system. Da Zhu åpnet døren, brøt en gruppe tjenestemenn seg inn. De konfiskerte datamaskinen og skriveren under husundersøkelsen.

Shenyang: 1 utøver arrestert
Zhu Weifeng ble arrestert rundt klokken 17.00 den 22. august av tjenestemenn fra den lokale sikkerhetsavdelingen i Huanggu distriktet.

Fushun: 2 utøvere og 2 familiemedlemmer arrestert
Li Cuihong og ektemannen Tang Yuwei ble arrestert om ettermiddagen den 23. august ved den familiedrevne maskinfabrikken. Politiet ransaket boligen deres og satte dem i forvaring i Nanguo forvaringssenter.

Et annet ektepar, Tian Lili og mannen, ble også arrestert samme dag og fikk boligen sin ransaket. Ektemennene til Li og Tian praktiserer ikke Falun Gong.

Heishan: 1 utøver arrestert
Niu Tong ble arrestert om morgenen den 22. august av tjenestemenn fra Heishan politistasjon. De konfiskerte en rekke personlige eiendeler fra boligen hennes.

Anshan: 1 utøver arrestert
Wang Hongzhu ble arrestert på arbeidsplassen sin om kvelden den 22. august. Politiet åpnet leiligheten hans med makt og ransaket stedet.

Huludao: 1 utøver arrestert
Zhou Mingtie fra Nanpiao distrikt i Huludao ble arrestert klokken 06.00 den 23. august. Politiet ransaket boligen hans.

Jinzhou: 2 utøvere arrestert
Deng Huiling og Liu Ruimei ble arrestert og boligene deres ransaket rundt klokken 23.00 den 23. august av tjenestemenn fra den lokale sikkerhetsavdelingen i Tiahe distrikt.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/29/171694.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.