Erfaring fra en kinesisk sønn og politi: ”Familien har fått utrolig mye"

Moren min begynte å praktisere Falun Gong før Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) startet forfølgelsen i 1999. Mange av de tidligere sykdommene hennes ble kurert da hun startet å praktisere metoden.

Jeg er politimann i Kina. Selv om jeg og min kone ikke er Falun Gong-utøvere, tror vi fullt og fast at Falun Dafa er bra og at Sannhet, Medfølelse og Toleranse er bra. Hele familien vår har hatt stor nytte av at moren min praktiserer og at vi tror på Dafa.

Jeg hadde medfødt psoriasis og pleide å importerte medisiner, uten at det nyttet. Konen min hadde magesmerter som ofte var veldig smertefulle. Begge sykdommene våre ble kurert.

To ganger har vår to år gamle datter svelget et fiskebein som satte seg fast i luftrøret. Da ansiktet hennes ble lilla, holdt mor datteren vår i armene og ba til Mesteren foran bildet av ham. Begge gangene løste den kritiske situasjonen seg raskt. Nå går datteren vår på ungdomsskolen. Hun er en av de beste i klassen og blant topp tre på sitt nivå.

Jeg var i en alvorlig bilulykke for sju år siden. Jeg besvimte, og bildøren satt fast. Da jeg våknet opp på sykehuset, oppdaget jeg at jeg ikke hadde en eneste skramme på kroppen. Både legene og vennene mine var forbløffet. Gang på gang har familien min blitt velsignet med Dafas magi. Min takknemlighet ovenfor Mesteren er ubeskrivelig.

Jeg er dypt bekymret og trist over KKP’s forfølgelse av Dafa-utøverne. Derfor har jeg brukt min begrensede makt og mulighet til å støtte og beskytte Dafa-utøvere.

Jeg har jobbet med håndheving av loven i årevis og er veldig klar over KKP’s onde natur. Jeg har snakket om forfølgelsen med mine kolleger i pausen på jobben og mens vi spiser. Mange har valgt å melde seg ut av KKP.

Når jeg hører at en utøver er arrestert, bruker jeg min mulighet som polititjenestemann og forhører meg om utøverens status og hvor han befinner seg. Deretter videreformidler jeg informasjonen til utøverens familie.

En kveld jeg var på vakt, hadde vi en utøver til forvaring fordi hun hadde delt ut Dafa informasjonsbrosjyrer. Jeg løslot utøveren med det samme. En annen gang kom jeg over en utøvers konfiskerte eiendeler og leverte dem tilbake til den rettmessige eier.

I hverdagen bruker vi alltid sedler med sannhetsavklarende informasjon påskrevet når vi handler. Konen min tar ofte ut nypressede sedler i banken og gir dem til min mor slik at hun kan skrive noen ord på dem. Vi har brukt slike sedler på totalt en halv million yuan de siste årene for å bidra til at informasjonen om forfølgelsen kommer ut til flere mennesker, og vi gir dem en sjanse til å velge sin framtid.

Det jeg har gjort, er veldig begrenset i sammenligning med Dafa-utøvernes informasjon om Falun Gong og forfølgelsen, mens Mesteren har gitt så utrolig mye til vår familie. Jeg har bare gjort det jeg må gjøre.

Jeg skriver om mine erfaringer for å uttrykke min ytterste takknemlighet og respekt ovenfor Mesteren.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/5/171394.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.