Frankrike: ”Alle burde følge prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse”

Det var en solfylt høstdag den 9. september 2018, og Falun Gong-utøverne var som vanlig på søndager, samlet på Menneskerettighetsplassen ved Eiffeltårnet i Paris. De hadde rigget opp plansjer og bannere med informasjon om metodens virkninger på kropp og sjel, i tillegg til den pågående forfølgelsen av utøverne i Kina. Noen viste Falun Gong-øvelsene, mens andre delte ut informasjonsbrosjyrer og samlet inn underskrifter til en petisjon med krav om en slutt på forfølgelsen.

Noen utøvere viser Falun Gong-øvelsene, mens andre informerer om Falun Gong og forfølgelsen i Kina Forbipasserende på Menneskerettighetsplassen i Paris leser nøye informasjon om Falun Gongs helsebringende effekt og om forfølgelsen av metoden i Kina

De forbipasserende ble møtt av informasjonsplansjer og -bannere, men også de myke, rolige Falun Gong-øvelsene. Noen leste plansjene nøye, mens andre pratet med utøverne. Mange signerte petisjonen med krav om en slutt på forfølgelsen etter at de hadde fått informasjon om den 19 år lange forfølgelsen i Kina. Mange gav uttrykk for at de ønsket å lære Falun Gong.

Fabien som er eiendomsmegler, var forferdet over å høre om torturen utøvere i Kina utsettes for. Han ble også informert om de stats-sanksjonerte drapene som utføres på samvittighetsfanger; på mennesker som sitter i fengsel på grunn av sin tro eller overbevisning. ”Dette skal ikke skje i 2018», sa han. «Vi kan ikke tolerere slikt. Jeg skjønner ikke at noen land kan se dette og bare forbli tilskuere. Det er egoistisk og et forsøk på å gjemme seg unna virkeligheten. Jeg er forferdet over det som skjer, og vi må bekjempe denne type brutalitet med alle midler og avsløre det i media, sosiale medier og ulike kanaler.”

Fabian tilføyde: “Vår kultur er forskjellig fra den kinesiske. Jeg heller mer mot Sannhet, Medfølelse og Toleranse, for det er viktig for fysisk og mentalt velbefinnende». Han stilte mange spørsmål og var interessert i å lære Falun Gong-øvelsene. Før han dro, sa han til utøverne: ”Hold ut, uansett hva.”

Forretningsmannen Thomas Fauchon sa: “Alle bør følge [Sannhet, Medfølelse og Toleranse], og det er veldig viktig. Det er ikke mange som klarer det nå til dags», sa han.

Rial Akil jobber innen musikk- og motebransjen. Han sa: ”Å signere petisjonen for en slutt på forfølgelsen, er det minste jeg kan gjøre. Det kinesiske regimet misbruker sin makt og begår forbrytelser mot menneskeheten. Det er ikke normalt, det er umenneskelig.”

”Sannhet, Medfølelse og Toleranse er noe grunnleggende alle burde følge. Vi bør være sanne mot oss selv og andre. Medfølelse er grunnlaget for alt. Folk fordyper seg i dette emnet for å oppnå fred i verden. Toleranse er en viktig verdi, og jeg er fullstendig enig i det”, fortsatte han.

Interiørarkitekt Danielle Hervé sa: ”Vi må tillate personlig frihet, og folk må være frie til å gjøre som de ønsker og ikke tvinges inn i slike frykteligheter. Vi er heldige som bor i et fritt land og håper at resten av verden kan være som oss.”

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/9/13/171881.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/12/“真、善、忍是每个人都应该追随的”-373714.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.