Kina: Raketteknolog stilles for retten for sin tro på Falun Gong

En raketteknolog i Beijing møtte til rettssak for sin tro etter en arrestasjon for ni måneder siden.
Raketteknolog Wang Liangqing som er i 50-årene, ble kalt inn til en samtale med sjefen den 15. oktober 2017. Straks han kom inn i sjefens kontor, ble han arrestert av politioffiserer som ventet på ham. Han ble så kjørt til Chanping distrikts interneringssenter.

Raketteknolog Wang Liangqing

Wang ble arrestert fordi han nektet å frasi seg Falun Gong, som er en åndelig metode og som blir forfulgt av det kinesiske kommunistregimet.

Selv om Beijings påtalemyndighet var enig i arrestasjonen av Wang i november 2017, ble saken returnert til politiet to ganger; den 10. februar og den 20. april 2018.

Wangs advokat besøkte ham på interneringssenteret den 12. februar. Han fortalte advokaten at han ikke hadde brutt noen lov ved å utøve sin konstitusjonelle rett til trosfrihet. Advokaten sendte en klage for å få droppet saken ved Wang Xuepeng (ingen forbindelse med dr. Wang) den 30. mars og igjen den 20. april.

Likevel greide det lokale politiet å overtale påtalemyndigheten til å ta saken. Aktor Wang fylte ut en tiltale mot Wang og sendte saken videre til Changping distriktsrett i juni 2018. Dommer Shuang Yu`e er nå tildelt saken.

Det er ikke første gangen at Wang har blitt forfulgt for sin overbevisning. Han krediterer Falun Gong for at han har fått tilbake helsen og har forbedret sitt intellekt.

Wang ble arrestert tre ganger mellom august 1999 og mai 2000 for å protestere på Tienanmen plassen i Beijing for retten til å praktisere Falun Gong. I juli 2000 fikk han 1 ½ års tvangsarbeid. Fem måneder senere ble han oppsagt fra arbeidsplassen, the China Academy of Launch Vehicle Technology.

Wang ble under interneringen slått gjentatte ganger, tvunget til hardt arbeid og utsatt for nådeløs hjernevask.

Etter løslatelsen dro han tilbake til akademiet for å fullføre doktorgraden. Etter at han besto eksamenen, ga den tidligere arbeidsgiven ham et jobbtilbud, men på betingelse av at han skrev en bekreftelse. Han måtte bekrefte at han frasa seg Falun Gong. Wang avslo tilbudet og fant en annen jobb ved SANY, et forskningsinstitutt for tungindustri i Beijing der han arbeidet i flere år før den siste arrestasjonen.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/7/171425.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.