Mongolia: Landsbyboere tror ikke på propagandaen på kinesisk TV

Jeg er bonde. En gang da jeg sådde en kornåker, snakket jeg med en person som arbeidet ved siden av meg, om Falun Gong og forfølgelsen. Da jeg nevnte selvbrennings-svindelen på Tienanmenplassen, sa hun plutselig: “Jeg vet at selvbrenningen var falsk.” Jeg spurte hvordan hun visste det, og her er hva hun sa:

I begynnelsen da Falun Gong ble forfulgt (rundt 1999), og selv før Tienanmen-selv-brenningen, var jeg på landsbykontoret. Jeg så en politibil kjøre inn, og flere politimenn kom ut.

En av politimennene sa til lederen for landsbyen: “Få den galningen bort fra landsbyen din. Ble han gal etter at han begynte å praktisere Falun Gong?”

Landsby-lederen sa: “Han har aldri praktisert Falun Gong, og han har vært mentalt syk i over ti år.” Politimannen slo neven i bordet: “Jeg sa at han har praktisert Faun Gong, så det har han!”

Lederen ble stum. Han så på landsby-tjenestemennene rundt seg. Så sa han: “Vel, det kan være like greit. Ingen i familien ønsker å ta seg av ham, uansett.”

Så ble den mentalt syke mannen fra landsbyen vår satt inn i politibilen. Politiet kommenterte: “Se, ved å praktisere Falun Gong, ble han slik. Han er så gal at han ikke vet noe.” Så kjørte de mannen til et mentalsykehus.

Fra og med den hendelsen er det ingen i landsbyen som tror på det KKP sier på kinesisk TV. Alle tenker at selv-brenningen på Tienanmen var falskneri. Tenk at selv den mentalt syke mannen i landsbyen vår, ble brukt av regjeringen til å fortelle løgner.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/9/171448.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.