Norge: Informasjon til bergensere om organturisme i Kina

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Falun Gong-utøvere fra Stavanger var i Bergen den 23. og 24. februar 2018; to bitende kalde dager. Bergen er den nest største byen i Norge. Husene ligger tett oppover de syv fjell rundt sentrum og Bryggen med de gamle sjøhusene som er et av verdensarvstedene i Norge.

Daniel som tidligere har skrevet særoppgave om Falun Gong Bergensere får informasjon om Falun Gong og forfølgelsen i Kina Kvinnen lytter til informasjonen og blar interessert i brosjyren

Utøverne ønsket å informere om Falun Gong og oganturisme i Kina. De delte ut en informasjonsbrosjyre med overskriften: “Falun Gong i Kina. Drepes for sine organer.” Mange bergensere ble sjokkerte av informasjonen om den grufulle forfølgelsen “som er verre enn en kan tenke seg”, som flere sa.

Ei kvinne i 50-årene lyttet lydhør til informasjonen hun fikk av en utøver og ble forferdet over at Falun Gong-utøvere blir drept for å gi vestlige eller rike kinesere nye organer. Hun ønsket å fortelle dette videre til familien og ba om en ekstra brosjyre til datteren. Utøveren traff henne litt senere. Da ba hun om enda en brosjyre, for den ene hun hadde, hadde hun gitt til en ekspeditør. Hun hadde fortalt ekspeditøren om den grufulle forfølgelsen.

En mann ønsket ikke å ta imot informasjonsbrosjyren, men snakket en god stund med en utøver om organhandelen i Kina. Han takket for samtalen, og idet han skulle gå, sa han: “Jeg må ta en flyer likevel, for dette var ille.”

En utøver gikk forbi en utekafé. Der hadde flere sett at utøveren snakket med folk, og de ropte på henne for å få en informasjonsbrosjyre. Utøveren informerte dem om Falun Gong og forfølgelsen i Kina. Den ene hadde vært sjømann og hadde seilt i Kina. Han hadde hørt og sett mye rart og galt i Kina, så han var ikke forundret over informasjonen.

Et kinesisk par som var turister i Bergen, fikk informasjon om forfølgelsen i Kina. De tok gladelig imot informasjonsbrosjyren og sa at de kjente til både forfølgelsen og organhandelen.

Fire ungdommer fikk informasjon om organturismen i Kina. En av dem, Daniel, leste på informasjonsbrosjyren og sa: “Falun Gong? Det kjenner jeg til.” Utøveren spurte hvordan han kjente til meditasjonsmetoden. “Jeg har skrevet særoppgave om Falun Gong da jeg gikk i ungdomsskolen. Jeg informerte klassen om metoden, viste en video om øvelsene og fortalte om forfølgelsen. Læreren syntes det var en veldig bra oppgave.” (Det viste seg å være den samme ivrige eleven som kontaktet Falun Gong-utøveren pr telefon for en tid tilbake for å få informasjon om metoden og som nå plutselig møtte Falun Gong ansikt til ansikt!)

De andre ungdommene ble plutselig meget interesserte i metoden, og utøveren ga dem mer informasjon om både Falun Gong og organhandelen i Kina.

Ei kvinne tok mastergrad ved Universitetet i Bergen om internasjonalt arbeid; spesielt barn som blir utsatt for menneskehandel og frarøves organer. Hun ble svært glad for å få denne, for henne, nye informasjonen om organturisme. Hun mente at hele grunnlaget for elendighetene rundt om i verden er korrupsjon. Kvinnen fikk tips om flere nettsteder og ønsket å lese mer.

Ei annen kvinne som var uføretrygdet, ble berørt av å høre om samvittighetsfanger som blir fratatt orgener. Hun sa fortvilet: “Hva vil dere at jeg skal gjøre? Jeg har ikke noen penger jeg kan gi dere.” Utøveren beroliget henne med at vi ikke samler inn penger og sa: Dette er bare en informasjon slik at ingen av oss, ikke venner eller familie, skal reise til Kina for å få nye organer og dermed være årsak til at andre mennesker blir drept. Vi skal alle prøve å forhindre at noen uvitende forårsaker andres død.

Ei eldre dame henvendte seg til en utøver og ba om å få en informasjonsbrosjyre. Hun fortalte at venninnen hadde fått en slik dagen før, og de hadde lest den sammen. Hun syntes at organturisme var så grusomt at hun ville ha sin egen brosjyre, slik at hun kunne snakke med andre om dette.

Mange bergensere som ikke hadde hørt om forfølgelsen før, takket utøverne for opplysningen og for at de sto i Bergen disse kalde februardagene og spredte informasjon om organturisme.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.