Kina: Tannlege døde fire dager etter politibesøk

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

En tannlege fra Weiyuan fylke døde fire dager etter at politiet kom hjem til ham og krevde å få vite om han fremdeles praktiserte Falun Gong, som er en åndelig kultiveringsmetode som blir forfulgt av det kinesiske kommunistregimet.

Liu Shumings død avslutter nesten 19 år med grusomheter på grunn av forfølgelsen av Falun Gong som begynte i 1999. Bare fordi han nektet å frasi seg sin overbevisning, ble Liu arrestert mange ganger. To ganger ble han satt i fengsel i til sammen åtte år.

Liu ble første gang arrestert i desember 1999 og holdt i forvaring i 30 dager. I år 2000 ble han arrestert to ganger til.

Liu ble først dømt til tre år i fengsel, etterfulgt av den fjerde arrestasjonen i januar 2001. Han fikk væskeansamlinger i brystet som et resultat av overgrepene han ble utsatt for i fengselet, men han ble straks frisk igjen etter løslatelsen ved å gjøre Falun Gong-øvelsene.

Lius kone, Wong Yurong, praktiserer også Falun Gong. Hun ble arrestert og fikk 1 ½ års tvangsarbeid i 2001, mens mannen var fengslet. Myndighetene løslot henne ett år tidligere enn antatt, slik at hun kunne ta vare på deres små barn.

Politiet hadde igjen Liu og konen som målgruppe i 2012. De ransaket hjemmet deres og konfiskerte saker som var verdt flere tusener yuan. Liu ble straks dømt til fem års fengsel, og konen fikk en to års dom. De gikk glipp av barnas brylluper under fengslingen.

Liu ble løslatt i mars 2016. Da fant han ut at hans medisinske tannlegelisens var blitt inndratt. Han søkte om gjenopptakelse, men til ingen nytte. Deretter åpnet han en liten klinikk (som ikke krevde medisinsk lisens) for å få endene til å møtes.

Seks agenter, inkludert offiser Long Bo, en direktør på det lokale 610-kontoret, den lokale partisekretæren Gan Zefen og den lokale landsbylederen Song Xinmin kom hjem til ham den 17. mai 2017. De spurte om han fremdeles praktiserte Falun Gong, og han svarte ja.

De seks agentene kom tilbake den 29. september, denne gangen midt på natten. Liu døde fire dager etter i en alder av 52 år og etterlot seg mor, kone og barn.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/10/28/166202.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.