Medieoppmerksomhet og pressemeldinger

 • Tyskland: EU-parlamentsmedlemmer støtter Falun Gong

  Over 20 EU-parlamentsmedlemmer sendte den 3. februar 2015 et felles brev til den kinesiske ambassadøren i Tyskland, lokale rettsinstanser i Heilongjiang provinsen og det lokale ”610-kontoret” med krav om umiddelbar løslatelse av fire Falun Gong-utøvere som ble arrestert i mars 2014.
 • Tyskland: Ingen forstyrrer ham under meditasjonen lenger

  Falun Gong-utøver Guo Jufengs historie ble nylig vist på distrikts-TV og -radio i Tyskland. Guo besøkte Tyskland under en forretningsreise i 2008 og ble værende der som flyktning. Under forfølgelsen av Falun Gong i Kina ble han arrestert fire ganger og sendt i tre arbeidsleire. Han sier: “Det var grufullt å bli forfulgt i Kina. Jeg er heldig som har fått etablere meg i Tyskland. Her kan jeg gjøre øvelsene mine og tenke fritt."
 • Tysk media: Repportasje om det kinesiske regimets organtyveri

  Den tyske avisen Augsburger Allgemeine publiserte den 11. oktober 2013 en artikkel med tittelen: ''Kampen mot menneskelig organtransplantasjon'' (The Fight Against Human Organ Transplantation). Artikkelen informerte om at Det kinesiske kommunistpartiet dreper Falun Gong-utøvere for å ta organer, og de selger dem deretter til donormottakere for stor profitt.
 • Italiensk presse: Dokumentaren ”Free China “ - en menneskerettighets-bombe

  Den italienske avisen La Stampa publiserte den 8. juni 2013 en artikkel kalt ”En menneskerettighets-bombe under USA-Kinas toppmøte”. Artikkelen handler om dokumentaren ”Free China”, en film som setter søkelyset på Det kinesiske kommunistpartiets forfølgelse av Falun Gong og om organhøsting fra levende Falun Gong-utøvere.
 • Sverige: Utøvere krever Jiang Zemin og hans medhjelpere stilt til rettslig ansvar

  Den kinesiske statsministeren Wen Jiabao ankom Stockholm den 24. april 2012 for å delta på Stockholm+40, som er en internasjonal konferanse om bærekraftig levesett og innovative løsninger. Dette er en del av statsbesøket til flere av de nord-europeiske landene. Under statsministerens besøk holdt Falun Gong-utøvere en markering ved Mynttorget, som er en offentlig plass mellom Det svenske kongelige slott og parlamentet. Utøverne viste bannere med teksten ”Falun Dafa er bra” og ”Still Jiang Zemins bande for retten”.
 • Medlem av Det europeiske parlament skriver for å støtte Falun Gong

  Forfølgelsen av Falun Gong-utøvere i Kina, utført av Det kinesiske kommunistpartiet (KKP), har vart i 12 år siden den startet 20. juli 1999. På samme dag i år skrev medlem av Det europeiske parlament, Zuzana Roithova, brev til Falun Gong-utøvere for å fordømme KKPs forfølgelse og for å uttrykke sin støtte til Falun Gong-utøverne.
 • Island: Utenriksministeren ber Falun Gong-utøvere om unnskyldning på vegne av den islandske regjeringen

  Ossur Skarphedinsson er utenriksminister på Island. Han bad nylig om unnskyldning på vegne av den islandske regjeringen for den behandlingen Falun Gong-utøvere ble utsatt for da den kinesiske presidenten besøkte Island sommeren 2002.
 • Nederland: TV-stasjoner fokuserer på lovbrudd gjort av Det kinesiske kommunistpartiet (KKP)

  To nederlandske TV-stasjoner sendte en nyhetsrapport om KKPs brutale lovbrudd: Å høste organer fra levende Falun Gong-utøvere. Tittelen på programmet var ”Kinas handel av organer.” Rapporten viste til en rapport fra Canada som bekreftet at det i Kina finnes organhøsting i stor skala som forårsaker døden til Falun Gong-utøvere. Den første personen som ble intervjuet, var den tidligere sjefen for Asiatiske relasjoner i Canada, David Kilgour. Også visepresidenten for Det europeiske parlamentet, Edward McMillan Scott, ble intervjuet.
 • Nederland: Nederlansk media har avslørt lovbrudd og løgner og motarbeidet forfølgelsen i Kina i flere år

  I 1999 startet Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) forfølgelsen av Falun Gong. Etter dette begynte Falun Gong-utøvere å spre fakta og motarbeide forfølgelsen. Da media i Nederland skjønte hva som skjedde i Kina, begynte de å avsløre KKPs lovbrudd og løgner og å gjøre sannheten om forfølgelsen av Falun Gong kjent for folk flest.
 • Frankrike: Medlem av fransk Nasjonalforsamling introduserer forslaget om å regulere organtransplantasjoner utenfor Frankrike

  Valerie Boyer holdt en pressekonferanse for å introdusere forslaget hennes til Nasjonalforsamlingen. Forslaget vil kreve at franskmenn som drar til andre land for å få organtransplantasjoner, må sørge for bevis for kilden til disse organene. Hennes forslag nevnte spesifikt Det kinesiske kommunistpartiets (KKPs) forbrytelser av organrøveri mot levende Falun Gong-utøvere.
 • Falun Gong-samling for å stoppe Det kinesiske regimets største menneskerettighetsbrudd.

  I anledningen av ASEM 8-møtet 4. og 5. oktober og EU-Kina toppmøtet 6. oktober i Brussel bad ”Den europeiske Falun Dafa-foreningen” de deltagende statsoverhodene og EU om å bruke anledningen til å oppfordre kinesiske myndigheter til å løslate alle Falun Gong samvittighetsfanger og gjøre slutt på Det kinesiske kommunistregimets systematiske kampanje av undertrykkelse, vilkårlig fengsling og tortur.
 • Fransk dommer beordrer etterforskning av det europeiske satelittselskapet Eutelsat for å ha stengt av NTDTV’s sendinger til Kina.

  Da det europeiske satelittselskapet Eutelsat stengte NTDTV’s sendinger til Kina via sin W5 satelitt 16. juni 2008, ble de saksøkt av NTDTV. 30. Juni 2010 bestemte Cour D'Appell De Paris at en ekspert skulle bli ansatt for å etterforske den egentlige grunnen til at Eutelsat stengte NTDTV’s sendinger til Kina.
 • Storbritania: Lord Avebury: "Det kinesiske kommunistregimet er hovedårsaken bak hendelsen i Hong Kong."

  Da nyheten ble kjent at Hong Kong gav etter for KKP og blandet seg inn i Shen Yun sine forestillinger i byen, uttrykte mange engelske politiske ledere som bryr seg om Hong Kong, skuffelse. Lord Avebury som er parlamentsmedlem, tror at det kinesiske kommunistregimet er hovedårsaken og står bak myndighetene i Hong Kong sine avslag på å innvilge visa.
 • Tyskland: Tidligere offer for kommunismen støtter tiltalen mot tjenestemenn i KKP

  ”Dette er en begynnelse, vi må gi vår fulle støtte”, sa Siegmar Faust i Tyskland med sin overveldende saksiske aksent. ”Begynnelsen” står her for de to dommene som er felt uavhengig av hverandre i både spansk og argentinsk rett. Fem høyt rangerte tjenestemenn i Det kinesiske kommunistpartiet, inkludert Jiang Zemin, ble saksøkt av Spanias nasjonalrett for folkemord og tortur.
 • Belgia: Shen Yun tvunget til å kansellere Hong Kong forestillingene. Innblanding fra det kinesiske regimet i Europa

  ”Ifølge organisasjonene som skulle presentere forsestillingene var alle billettene til de 7 forestillingene solgt i løpet av de to første salgsukene. Selv om søknadene om visum for turnégruppen ble sendt allerede i oktober, avslo Hong Kong utlendingsdirektorat visumsøknadene til 7 av kompaniets nøkkelpersonale den 22. januar. Dette har ført til at organisatorene ikke hadde annet valg enn å kansellere forestillingene i Hong Kong”.