Falun Gong-samling for å stoppe Det kinesiske regimets største menneskerettighetsbrudd.

Falun Gong-samling for å stoppe Det kinesiske regimets største menneskerettighetsbrudd.

I anledningen av ASEM 8-møtet 4. og 5. oktober og EU-Kina toppmøtet 6. oktober i Brussel, bad ”Den europeiske Falun Dafa-foreningen” de deltagende statsoverhodene og EU om å bruke anledningen til å oppfordre kinesiske myndigheter til å løslate alle Falun Gong samvittighetsfangene og gjøre slutt på Det kinesiske kommunistregimets systematiske kampanje av undertrykkelse, vilkårlig fengsling og tortur.

Den årlige internasjonale rapporten til Amnesty for året 2010 sier: " Kampanjen mot Falun Gong ble intensivert med omfattende arrester… flere forsvinninger og dødsfall under fengsling som følge av tortur... tidligere fanger i tvangsarbeidsleire rapporterte at Falun Gong utgjorde en av de største gruppene av fanger."

Til dags dato er det 3406 bekreftede Falun Gong dødsfall pga tortur – anonyme ”dødsdommer" uten noen lovprosedyrer. I følge en uavhengig etterforskningsrapport av David Kilgour og David Matas er det nok bevis til å konkludere med at mange Falun Gong-utøvere ble drept systematisk av Det kinesiske regimet for deres organer, som er blitt solgt for høy profitt på transplantasjonsmarkedet.

Ifølge Mannfred Nowak, som er EUs spesialreporter for tortur, er 2/3 blant de flere millioner av fanger i kinesiske tvangsarbeidsleire Falun Gong utøvere. De blir tvunget til å lage produkter som blir eksportert til resten av verden. (Laogai varer)

Menneskerettighetsadvokater som forsvarer Falun Gong-saker i Kina, blir systematisk trakassert og blir fratatt lisensen av kinesiske autoriteter.

Fordi EU har satt menneskerettigheter på agendaen for EU-Kina toppmøtet, ber ”Den europeiske Falun Dafa foreningen” innstendig om at EU tar opp saken om det største og mest systematiske menneskerettighetsbruddet i Kina og verden i dag – forfølgelsen av Falun Gong.


Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a54531-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.