Utøvere utveksler erfaringer

 • Min kultiveringserfaring

  En stund dukket produksjonssteder for materiell opp over alt, som bambusskudd etter regnet. Mennesker i landlige områder lærte å bruke data på fire dager. En 70 år gammel dame lærte å bruke data på to uker, og så lærte en 80 år gammel innbygger og studenter å bruke data. Jeg begynte også helt fra bunnen, akkurat som de andre utøverne, vi kunne ingenting. Men våre hjerter ble veiledet av Sannhet, Godhet og Utholdenhet, og vi ønsket bare helt enkelt å la andre få lære sannheten om metoden og forfølgelsen.
 • Advokat fra Jinan i Kina: ”Hjernevasking bryter Kinas egne lover”

  Liu skrev et åpent brev til de kinesiske myndighetene, hvor han beskrev i detalj hvordan internering og hjernevasking av Falun Gong-utøvere bryter Kinas egne lover. Han ba myndighetene innstendig om ”øyeblikkelig å stoppe tvangshjernevaskingen av Falun Gong-utøvere.” Det følgende er hans brev.
 • Å bruke telefonen som et middel for å formidle sannheten om Falun Gong til mennesker i Kina.

  En annen gang prøvde jeg å sende en faks til Kina, men noen tok telefonen. Han spurte meg om hva jeg prøvde å sende. Jeg svarte ”viktig informasjon om Falun Gong”. Han svarte, ”det er lovstridig”. Deretter fortalte jeg ham sannheten om Falun Gong. Jeg introduserte Falun Gong til ham og fortalte fakta om Kinas forfølgelse av Falun Gong. ”å” gjentok han, hele tiden. Da jeg avsluttet sa han, ” jeg har aldri hørt om dette. Send meg informasjonen på faks så jeg kan studere dette nøye”.
 • Å respektere Mesteren og Fa og genuint kultivere seg selv: Noen tanker angående saken om at utøvere fungerer som en kropp i vårt lokale område

  Mens Fa-opprettelsesprogressen går fremover, har lokale utøvere i byen Baoding som en helhet gjort det bedre og bedre. Små stasjoner som lager Dafa-materiale har blitt etablert overalt. Flere og flere utøvere tar initiativ til å delta i Fa-opprettelsesarbeid. Utøverne forklarer sannheten om Dafa på et dypere plan enn før. Selv om det i tidligere perioder har oppstått noen problemer, har utøvere som helhet gjort store fremskritt, og problemene ble til slutt løst. Det nåværende problemet er at vi opplever at hele kroppen fortsatt er litt delt, som helhet kultiverer Dafa-utøvere ikke flittig. Noen utøvere oppfører seg likegyldige og trette, og de mangler initiativ, og det ser ut til at de venter på og er avhengig av andre for å gjøre sannhetsforklarende arbeid. Når det gjelder å forklare sannheten, føler noen utøvere seg utrygge og redde for at mennesker skal si at vi blander oss inn i politikk. De har derfor blitt for forsiktige med å forklare sannheten om Falun Gong. Selv om små stasjoner med Dafa-material har blitt etablert overalt, har samarbeid og koordinasjon som en hel kropp manglet. Kommunikasjon mellom utøvere er fortsatt begrenset, slik at det oppstår en vegg mellom utøvere. Noen utøvere har fremdeles redsel og kan derfor ikke stå frem.
 • En oversikt over kontorer som forfølger Falun Gong

  610-kontoret, offisielt kalt “Lederteamet som tar seg av Falun Gong-problemet,” er en arm av kommunistpartisystemet. Hvis en følger etableringen av sentralkomiteens 610- kontor, har hver provins, by, fylke og kommune laget en korresponderende organisasjon som har full kontroll over ethvert spørsmål som har med Falun Gong å gjøre.
 • Kontroller hver eneste tanke og benekt de gamle kreftenes arrangementer

  Vi sier ofte, "Jeg har fastholdende," "Jeg har ikke gjort det bra," "Mine opprette tanker er ikke sterke," og så videre. Vi fremhever alltid "jeg" slik og slik, og betrakter de dårlige tingene for å være en del av oss selv, noe som styrker dem igjen og igjen, uten at vi oppfatter det. Vi gir det hele tiden energi. Hvorfor virket ikke våre opprette tanker? Kanskje ser du allerede fastholdene, men siden du medgir at det var du og fortsetter å tenke på det, hvordan kan du eliminere det? Kan du eliminere deg selv? Du har allerede medgitt det. Du ønsker det. Hvordan kan du eliminere det?
 • Moral og levealder

  Forskningsprosjekter ved Yale-universitetet og California-universitetet har fulgt 7,000 innbyggere i fylket Alamenda i California. Et annet forskningsprosjekt ved undersøkelse- og forskningssenteret ved Michigan-universitetet fulgte over 2,700 personer i 14 år. De kom frem til samme konklusjon, nemlig at en persons levealder blir svært påvirket av personens moral.
 • Å være Dafa-disippel under Fa-opprettelsen

  Mitt navn er Christoffer Brekne, jeg er en norsk utøver bosatt i byen Århus i Danmark. Jeg er en relativt ny utøver og vil gjerne dele noen erfaringer om å få Fa under Fa-opprettelsen, og erfaringer i forbindelse med å kultivere inn i Fa-opprettelse. Jeg fikk Fa i Mai 2003. Før dette hadde jeg gjennom mange år hatt en sterk, drivende søken og leste alt jeg kunne komme over om historie og religion, og etterhvert også kultivering. Jeg prøvde også flere Qigong-metoder og meditasjons-metoder i min søken. Men, selv om all min fritid ble brukt på dette, var effekten ikke særlig god.
 • Det kinesiske kommunistpartiets tankekontroll

  Kina har en lang historie og dype kulturelle røtter. I de siste tiårene ser det likevel ut til at det kinesiske folket har mistet evnen til å analysere og tenke som individer. Hver gang det kinesiske kommunistpartiet (KKP) sier noe, følger ikke bare menneskene automastisk etter, men de til og med overdriver det KKP sier. Denne typen kontroll av sinnet har blitt typisk for det kinesiske folket og har dannet en forvrengt virkelighet – "KKP-kulturen"
 • Kurert fra leverkreft uten behandling

  Helsen min kom tilbake og ingen spor av sykdom kunne sees. Hudfargen gikk fra mørk og gulaktig til rosa og frisk. Jeg veide bare 114 kilo da jeg var på sykehuset. Men vekten økte til 122 kilo på en måned. Nå føler jeg meg lett og energisk når jeg er ute og går. Mange sier til meg: ”Sykehuset må ha gitt deg feil diagnose.” Jeg fortalte dem: ”Begge sykehusene jeg har vært på gav meg diagnosen kreft. Det var ingen feil. Jeg er frisk nå på grunn av at jeg trener Falun Gong.
 • “Li Hongzhi er min Shifu!”

  I den siste spanske versjonen av Zhuan Falun, var oversettelsen av “lærer” endret fra “Maestro” til “Shifu.” Dette er fordi at selv om ”Maestro” betyr ”Lærer” eller ”Mester,” så utrykker det ikke fullstendig betydningen av det kinesiske ordet, ”Shifu.”
 • Kinesisk myndighet truer kinesiske turister som reiser til Hongkong, Macau og andre steder utenfor Kina

  En del Falun Dafa-utøvere har oppdaget at kinesiske myndigheter har truet kinesiske turister som reiser utenlands. Reisebyråene som organiserte slike turer ble også truet. Det ble uttalt trusler om fengselsstraff for dem som tok imot noe materiale fra Falun Gong-utøvere under reisen.
 • Metodene som blir brukt til å torturere og drepe i Kinas tvangsarbeidsleirer og fengsler

  Grunnen til at arbeidsleirene og fengslene er så ondskapsfulle i å drepe de trofaste utøvere, er fordi de følger den tidligere kinesiske diktatoren, Jiang Zemin og hans regimes ordre: ”Transformer, hvis ikke, kremer (torturer dem til døde).” Deres mål er å eliminere de som praktiserer Falun Dafa. En annen årsak er at de er redde for at trofaste utøvere kan forlate leiren i live, og avsløre deres onde forbrytelser. Derfor ønsker de å drepe utøverne i arbeidsleiren, eller torturere utøverne til de ikke kan overleve lenger, eller fortelle hva de tenker. Deretter informerer de utøvernes familier og lar de dø hjemme.
 • Vær forstående og vennlig ovenfor andre utøvere

  Etter å ha lest dette husket jeg konfliktene som jeg har møtt i min egen kultivering. Noen situasjoner håndterte jeg bra, mens andre ikke fullt så bra. Jeg fant ut at dersom jeg alltid kan oppføre meg selv som en utøver i konflikter, da kan jeg forbedre meg selv. Om jeg virkelig oppfører meg selv som en utøver, så løser en konflikt seg automatisk fordi jeg er høyere enn konflikten og den har derfor ikke noen effekt på meg.
 • Å leve opp til standarden for en Falun Dafa utøver

  Denne mannen er 83 år gammel. Han har god helse, snakker med en fast stemme, og en stødig gange. Han mangler ikke bare tegn på alderdom som flesteparten i hans alder har, men han har også like myk hud som en middelaldrende person med veldig få rynker. He Chao har praktisert Falun Gong i 10 år. Han har alltid et godhjertet smil og er ofte betegnet som et levende bevis for de storartede fordelene ved å kultivere i Falun Gong. Følgende er hans historie.