Min kultiveringserfaring

Fra den andre erfarenhetsutbytteskonferansen på internett i fastlandskina
 

Respektfulle hilsener til Mesteren! Hilsener til alle utøvere!

Etter den 20. juli 1999 da forfølgelsen av Falun Gong offisielt startet, arrangerte mesteren for oss at vi skulle gå over fra personlig kultivering til kultivering i Fa opprettende perioden. Dette er den største ære blant alle levende skapninger i kosmos, og det er også en hendelse uten like som aldri vil skje igjen. I løpet av denne tidsperioden har jeg appellert til myndighetene i provinsen for rettferdighet for Falun Gong, har reist til Beijing, mistet jobben min på grunn av forfølgelse, blitt hjemløs for å unngå forfølgelsen, og opplevd forfølgelse etter avskjæringen av kabel TV i byen Changchun den 5. mars 2002 (denne hendelsen refererer til Falun Dafa utøvere som suksessfullt kringkastet programmer som tok opp sannheten om Falun Dafa på kabel nettet).

Jeg har opplevd mer enn seks års bekrefting av Dafa (1) gjennom mange vanskeligheter. Hver erfaring er prosessen å gi opp bindinger til liv og død; hver erfaring er prosessen å benektede de gamle kreftene, hver erfaring er prosessen å stødig tro på læreren, en prosess av å virkelig forme seg selv på nytt og hver erfaring er nærmere hjemme – veien tilbake.

Del 1 – Jeg velger hva enn Dafa trenger

Etter at avskjæringen av kabel TV fant sted i Changchun den 5. mars 2002, så ble sannsynligvis de to eneste produksjonsstedene for sannhetsklargjørende materiell i Changchun ødelagt i juli. Men Dafa utøverne i Changchun var ikke undertrykket. Fa (2) var allerede rotfestet i hjertene til oss Changchun utøvere, den brutale forfølgelsen etter hendelsen den 5. mars kunne bare skynde på ødeleggelsen av ondskapen. Dafa utøverne i Changchuns solide tro på mesteren og Dafa er urokkelig.
Læreren sa,


“Aldri i historien har noen som forfulgte dem med opprett tro noen gang lykkes. Alt dette er kun for å bruke ondskapens forestilling til å herde Dafa, og fjerne utøveres grunnleggende bindinger for å frigjøre kultiverere fra begrensningene av menneskelighet og karma. Alle disse som har blitt utryddet er ikke sanne kultiverere. ”(Tvang kan ikke endre menneskers hjerter”). (Fri oversettelse til norsk)

Store produksjonssteder for material ble ødelagt. Jeg tenkte umiddelbart, hva betyr dette for oss? Hva burde jeg kultivere? Min første tanke var at jeg velger å gjøre hva enn Dafa trenger. Det er veldig enkelt: Fortsette å gjøre det vi gjør. Jeg tenkte at dette også ville være ønsket til alle utøverne i Changchun.

Ansvarlighet og oppdrag ba meg innstendig om hellig og rolig finne utøver Q. Etter å ha snakket med Q, lærte jeg at utøveren som hadde lært ham å drive et produksjonssted for sannhetsklargjørende (3) material var i en tvangsarbeidsleir. Men vår følelse av forpliktelse ovenfor vårt oppdrag var solid, som en diamant og urokkelig. Vi burde kultivere på denne måten.
Læreren sa,


“Fa opprettende vil garantert lykkes, og Dafa disipler vil garantert lykkes.” (Undervisning i Fa på Fa konferansen i vest US 2004”) Fri oversettelse til norsk

Først av alt, samlet vi lærepengene ifølge kravene til Fa. Store produksjonssteder for material var for synlige, vi var under mye press, og var fokuset til ondskapens oppmerksomhet. Mens vi alle ventet, stolte på og ville ha materialene, var utøverne som arbeidet på produksjonsstedene under stort press. Samtidig måtte de også ta seg av materialene til deres lokalområder, og flere måtte også ta seg av behovene til andre områder. I tillegg var de usynlige tankene alle utøverne sendte ut ment for å bekjempe de gamle kreftene. De tok hensyn til at produksjonsstedene for material var det stedet ondskapen egnet mest oppmerksomhet til, men alle produksjonssteder hadde problemer etter at forfølgelsen startet. Mønsteret hadde allerede blitt formet. På grunn av disse faktorene var utøverne på produksjonsstedene for sannhetsklargjørende material konsekvent i å studere Fa i begynnelsen, men på grunn av mange faktorer og press, utviklet de gradvis bindinger: Bindinger til å gjøre ting, til materiell vinst, binding til å føle seg spesiell osv. Dette gjorde dem ute av stand til å roe seg ned å studere Fa. Alle slags konflikter blant utøverne fulgte, som faktisk var i samsvar med de gamle kreftenes arrangement. Er ikke disse problemene på grunn av Dafa utøveres hjerter? Selvfølgelig hadde disse utøverne sine smutthull, men de utstod også og ofret for oss.

I følge kravene til Minghui/Clearwisdom websidene, burde produksjonssteder for materiell bli fordelt opp i deler, blomstre over alt, men opprettholde kontakt med hverandre – en “stor vei uten form,” men det er én kropp. Denne blomstringen er ikke håndfast, men gjennom den, kommer hver utøvers hjerte virkelig frem. Det som er viktig er at alle deltar og redder mennesker; dette er manifestasjonen av hver utøvers Buddha natur, etter å ha blitt opplyst til Fa fra hjertet. Vi hadde intet utstyr, ingen ferdigheter, bare våre hjerter. Videre så kunne vi ikke slutte å supplere Minghui Weekly i løpet av uken under den intense forfølgelsen som fulgte hendelsen med kabel TV. Ansvar og oppdrag ba meg innstendig og sterkt til å gå min egen vei i Fa. Siden da, begynte vi å hjelpe produksjonssteder for sannhetsklargjørende materiell å blomstre over alt.

En stund dukket produksjonssteder opp over alt, som bambusskudd etter regnet. Mennesker i landlige områder lærte å bruke data på fire dager. En 70 år gammel dame lærte å bruke data på to uker, og så lærte en 80 år gammel innbygger og studenter å bruke data. Jeg begynte også helt fra bunnen, akkurat som de andre utøverne, vi kunne ingenting. Men vi hadde våre hjerter i Fa, vi fortsatte å bekrefte Dafa og redde mennesker. Senere visste jeg at Dafa utøverne fra Changchun også ble opplyste til forståelsen at produksjonssteder for materiell burde blomstre over alt. Akkurat som læreren fortalte oss:


“Hvis hver og en av dere kan forstå Fa fra dypet av deres hjerter, vil det virkelig være manifestasjonen av Fa, med en kraft som ikke kjenner noen grenser – gjenoppståelsen av den mektige Buddha Fa i den menneskelige verden!” ("Cautionary Advice" from Essentials for Further Advancement) Fri oversettelse til norsk.

I de etterfølgende dager av steder som blomstret over alt, manifesterte Lærerens barmhjertige beskyttelse seg over alt! Vi er partikler fra Dafa, Fa er allmektig, og det er også vi. Når vi virkelig endrer våre menneskelige forestillinger fundamentalt, manifesterer tingene vi gjør forskjellen mellom et menneske og en Gud.

Når det gjelder den spredte blomstringen av produksjonssteder, må grunnlaget være at en Dafa utøvers hjerte er i Fa, ikke i å gjøre ting, og i å kultivere seg selv. Når utøvere ønsket å lære, delte vi først våre erfaringer om Fa, for å ha et klart utgangspunkt, og begynte så å undervise og lære bort. Videre så minnet vi ofte hverandre på våre forståelser av Fa: vi kultiverer. En utøver hadde installert operativsystemer på to bærbare datamaskiner, men hadde tekniske problem. Så vi så innover og undersøkte våre hjerter. Vi oppdaget at opprinnelig da hun kjøpte maskinene, la hun til menneskelige ting. Etter at vi fant årsaken til problemet, løste installasjonsproblemene med maskinene seg umiddelbart.

På grunn av ødeleggelsen av et lokalt produksjonssted, kom en utøver fra et annet område for å dele med oss om dette spørsmålet (denne utøveren visste ikke hvordan man produserte material, bare distribuerte det). Under vår erfaringsutbytte fant vi ut at denne utøveren var relativt stabil i sin forståelse av Fa og passende til å produsere material, så vi delte forståelser med henne om ”material-produksjonssteder som blomstrer over alt.” En uke senere, lærte hun å gå på internett ved å bruke en bærbar datamaskin. Flere måneder etter at hun dro tilbake til sitt område, var hun medvirkende i å sette opp lokale produksjonssteder over alt. Det er for å si: Å opprettholde et stort produksjonssted for sannhetsklargjørende materiell og distribuere over et stort område er ikke hensikten. Bare ved å sette opp små lokale produksjonssteder over alt kan vi fundamentalt løse spørsmålet om å kontinuerlig ha en kilde til sannhetsklargjørende materiell. Men det er bare den genuine forbedringen av Dafa utøveres hjerter som kan garantere den stabile operasjonen av produksjonssteder.

Etter hendelsen 5. mars, 2005 kom politimenn for å inspisere nøkkel-utøveres hjem ett etter ett. Hos en utøver sjekket politiet dataen, fant ingenting og dro. Etterpå kom barnet deres hjem fra skolen, skrudde på dataen og fant at alt Dafa materiellet fremdeles var der. Hele familien gjorde umiddelbart heshi for å vise deres respekt for Mesteren!

Etter at vi hadde drevet produksjonsstedene i over et år, møtte vi to utøvere som var tekniske eksperter. Da de fikk høre om vår software og systemoppsett, ble de overasket, smilte og ristet hodene sine i overraskelse. De kunne bare ikke tro det. Vi hadde faktisk ingen forsinkelser i vår produksjon og tenkte at dette var flott. Dette var fordi vi ikke hadde noen menneskelige forestillinger som blokkerte den stille operasjonen av vårt arbeid. Vi lærte alt fra grunnen, og alle fylte flere notatbøker med notater. Vi visste ikke hvordan vi skulle installere en driver til printeren, så vi spurte Læreren om hjelp og installerte den – det var som et mirakel. En utøver reinstallerte et operativsystem på en data for en 70 år gammel dame, men glemte å installere driveren til printeren. Når hun brukte den kunne hun lese notatene skrevet av utøveren for mange deler av operasjonen, men notatene dekket ikke alt. Så hun bønnfalt Læreren: ”Lærer, vær så snill å hjelp meg!” Da jeg kom fortalte hun meg i begeistring, ”Læreren hjalp meg å installere den!”

Det er veldig mange små historier av overnaturlig karakter, som snur fare til trygghet. Noen har vi kanskje ikke enda forstått. Læreren fortalte oss i Lunyu:


“Buddha Fa er den mest omfattende; Blant alle teoriene i verden, er det den mest komplette og overnaturlige vitenskap. For å utforske dette området må menneskeheten fundamentalt endre sin konvensjonelle tenkemåte, ellers kommer universets sannhet til å for alltid forbli et mysterie for menneskeheten, og vanlige mennesker vil for alltid krype innenfor begrensingene satt av deres egen uvitenhet.” Fri oversettelse til norsk

I flere år, har vår erfaring vokst ut av ingenting. Fra å ikke vite noe, gikk vi til å gjøre enkle ting, fra enkle til flere ting, fra flere ting til forbedring av kvalitet, til mestring. Alt dette er gjort gjennom Mesteren. Faktisk når vi alle er i Fa, og så lenge vi samsvarer med de kosmiske karakterene, tror på Læreren og Fa, og stødig gjør de tre tingene bra, da vil ikke ondskapen ha noen omgivelse og eksistere i. Læreren arrangerte ikke dets deltakelse i Fa opprettelsen: ”Hvem som enn rører ved det begår en synd.” ”(Undervisning om Fa på Great Lakes Fa konferanse i Nord Amerika”) Derfor er det eneste Dafa utøvere har en rolle i, å redde mennesker.

Uavhengig av om det var varmt eller kaldt, eller om de onde nærmet seg på følsomme datoer, beveget jeg meg raskt på veien av å redde mennesker. Jeg tenkte ofte på lærerens dikt:


Oppriktige tanker, oppriktige handlinger

Store opplyste guder er ikke redde for vanskeligheter
(Deres) vilje er lagd av diamant
Liv eller død, (de) har ingen bindinger
Ærlig og storsinnet på veien av Fa opprettelsen
(Hongyin II) Fri oversettelse til norsk


Del 2 – Kultivere meg selv i koordinerings arbeid

Produksjonssteder for sannhetsklargjørende materiell dukket opp over alt og skapte et miljø og la også et grunnlag for Fa studie grupper å dukke opp over alt. Koordineringen som fulgte med det var også en essensiell del av Fa opprettende periodens kultivering; å oppnå konsekvent koordinering som en kropp og å skape et miljø for å forbedres som en helhet er et spørsmål som involverer at alle kultiverer sammen. Alle er en koordinator, dette er et kriterium ment for Fa opprettende periodens Dafa disipler. Koordineringen i prosessen av å forme en kropp var annerledes enn da produksjonssteder dukket opp over alt. Kultiveringsinnholdet var annerledes, bindingene som viste seg var annerledes, og kravene var også annerledes.

1. Ta Fa som Læreren

I kultiveringsprosessen av å forme en kropp, er spørsmålet om å “ta Fa som Læreren” noe jeg husket med evig takknemlighet i koordineringsarbeidet. I Fa opprettende periodens kultivering, hører vi ofte utøvere nevne ”ta Fa som Læreren”. Akkurat som navnet indikerer, involverer dette å måle ting ifølge Dafas standard. Imidlertid så er ikke det så enkelt i kultivering.

Etter en kort tidsperiode, innså vi nødvendigheten av å bryte gjennom avstanden mellom utøverne som var på grunn av de gamle kreftene, og gjenoppbygge det ødelagte kultiveringsmiljøet. Vi må ikke etterlate en eneste utøver. Våre mål var å hjelpe flere utøvere å virkelig stå frem i Fa, skape et kultiveringsmiljø for felles forbedring i Fa opprettende perioden, og sikte på å gjøre de tre tingene bedre. Dette krevde kontinuerlig deling (erfaringsutbytte) med utøvere. Delen der utøverne utbytter innsikter og erfaringer på websidene Minghui/Clearwisdom, publiserte en artikkel om utøvere i et visst nærliggende område som høyet og forbedret seg sammen. Artikkelen rystet meg en da gang vi trengte det mest. Utøvere fra det området kom for å besøke oss. Etter at de hadde introdusert deres Fa opprettende format og helhetlige situasjon, minnet vi hverandre på at vi må ta Fa som Mesteren i våre mest kritiske øyeblikk, og gå våre egne veier ifølge kravene til Dafa i den nåværende situasjonen.

Selv om vi ikke ønsket å imitere det andre området, anså jeg i den helhetlige koordineringen og i mine tanker flere erfaringer fra Utøvere utbytter innsikter og erfaringer delen av Minhui som veiledende artikler. Faktisk beundret jeg allerede det nærliggende området jeg leste om på websiden og tok det som et forbilde. Ubevisst og til ulike grader, hadde også andre koordinatorer den samme forståelsen om dette. En person, to personer, snart tenkte alle på samme måten. Ville ikke dette dytte det området inn en blindvei? Det området hadde snart et uhell, og jeg forstod at det var på grunn av problemene i våre hjerter. Dette var en lærepenge som ikke kunne ignoreres. Det er ingen rollemodeller i kultivering. Det er bare solid kultivering ved å ta Fa som Mesteren.

Vi lærte å ta Fa som Mesteren etter å ha lidd et stort tap i denne hendelsen. Jeg vil aldri glemme det. Jeg fant min grunnleggende binding – å håndtere vår fremgang som en kropp med menneskelige forestillinger, uten å måle ting ifølge Fa.

Faktisk, om en utøver (eller et område) gjør det bra kan kun måles ifølge Fa. Hvis de virkelig kultiverer bra, fra grunnen av Fa, er det ikke fordi de er gode mennesker, men fordi de har studert Fa bra. De har samsvaret med kravene til Fa slik at de kan gjøre det bra, og manifestasjonene av Fa kan vises. Det er ingenting uten Fa. Hvis, når du forsøker å finne et svar, ikke ser på det fra Fas perspektiv, men bare ser på hvordan andre oppfører seg på det menneskelige nivået og ignorerer faktorene til Fa, tar du faktisk mennesker som mesteren og ikke Fa. Kultivering er seriøst. Det er veldig viktig å ta Fa som mesteren hele tiden for å unngå tap. Dette er det Fa opprettende Dafa disipler burde gjøre.

Jeg tok ikke Fa som Mesteren når det gjaldt dette. Når jeg så inn i roten til bindingen min, tenkte jeg at jeg var ufeilbar. Essensen bak denne mentaliteten var å se på meg selv som viktig, bekrefte meg selv og ignorerte Fa, og lot forestillinger formet i det onde partiets kultur for lenge siden kontrollere mine tanker. Hvor la jeg Fa på dette tidspunktet? Jeg hadde allerede en fot utenfor klippen! Det var veldig farlig. Bare ved å studere Fa bra kan jeg oppnå edruelighet fra Fa, kan jeg måle spørsmål med oppriktige Fa prinsipper edruelig og omfattende, og ikke bli drevet bort. Derfor er å ta Fa som Mesteren stor lærepenge for meg.

2. En stor kultiveringsmetode uten form

En “stor kultiveringsmetode uten form” og en løs administrasjon er kultiveringsmetoden til Falun Dafa. Faktisk så er alle en koordinator. Akkurat som Lærerens gong, en gjør dette mens en annen gjør noe annet i Fa opprettende; alle går sine egne veier arrangert av læreren, og alle må bli opplyst til det en burde. Ingen kan erstatte en annen. Alt har blitt arrangert, vi kan handle ifølge dette guddommelige arrangementet. Uansett hvilket prosjekt vi gjør, kultiverer vi, noen må være koordinatoren: vi har en ide, bruk Fa til å bestemme, og hvis det samsvarer med Fa, da kan vi sette i gang, dette er det vi trenger å forstå.

Læreren sa:


“For Dafa disipler som en helhet, i prosessen med å bekrefte Fa når dere arbeider sammen i samhørighet er Fas krefter store. Uavhengig om dere gjør ting som en gruppe eller gjør ting individuelt, så er det dere gjør det samme, og det er det vi mener med en enhet. Dere klargjør sannheten, gjør opprette tanker og studerer Fa, så de spesifikke tingene dere gjør er ulike men fordelingen av roller er ryddig, sammen er det en form, og separert er der partikler. ”(Forklarer Fa under US west Fa konferanse under lanternfestivalen 2003)” Fri oversettelse til norsk.

Selv om jeg misliker formaliteter, beundrer jeg veldig en-kropp formen i områder som har relativt bedre Fa opprettende situasjoner. Mens jeg håpet vi kunne gjøre bedre Fa opprettende arbeid, strevde jeg allerede etter formaliteter og begravde en skjult fare, å håndtere Dafa arbeid med menneskelige forestillinger. Jeg brakte vanlige menneskers arbeids ideer, metoder og koordinasjon lært fra partiets onde kultur inn i Dafa arbeid, og anså kultivering som arbeid. Heldigvis målte mange utøvere stødig hvert steg ifølge Fa, viste deres solide kultivering i Fa. Fra dette fant jeg mine hull når det gjaldt dette. Jeg forstod at ingen kan representere helheten, fordi en kropp representerer Dafa utøveres hjerter, men betyr ikke at alt har samme form. Sammen er det en form, og separert er det partikler. Jeg er bare en av partiklene.

Jeg ble opplyst til forståelsen at Fa inneholder alt, og det er ikke noe behov for å gjøre noe separat. Vi burde bare følge lærerens krav, la naturen gå sin gang, og bevege oss i den naturlige automatiske mekanismen til Fa – alt er i den. Men som en koordinator må jeg, sammen med andre utøvere, skape et solid og genuint miljø i Fa opprettende perioden, lede utøvere til å ta Fa som mesteren, forstå ting basert på Fa, forbedres som en helhet, og gjøre de tre tingene bra. Disse er den sanne manifestasjonen og funksjonen av en koordinator. En ”stor vei uten form men som eksisterer som en helhet” er behovet til Fa opprettende i kosmos; alle dafa utøvere trenger å forstå dette.

3. Gi slipp på meg selv

Når jeg posisjonerte meg selv riktig i Dafa kultiveringen, var det å gi slipp på meg selv ikke et spørsmål. Da jeg klart forstod, basert på Fa, at vi er en kropp, la jeg ikke lenger vekt på meg selv. Ved denne tiden var det som om jeg tok et stort skall av kroppen, og jeg ble så avslappet. Jeg forstod plutselig: Læreren har faktisk arrangert alt for oss, vi trenger bare å kultivere oss selv.

Etter at jeg hadde koordinert en tid, forstod jeg gradvis at jeg hadde et fastholdende til å føle meg spesiell blant andre, og arrangerte Fa opprettende arbeid med uenighet og disharmoni. Jeg bekreftet meg selv. Hvis du nevnte én kropp, betydde det oss, utøvere som en helhet, men det fastholdende til meg selv utvidet seg tydelig. Det viste seg i å diktere fordeling for arbeid, legge mer vekt på min egen mening, ikke erkjenne én kropp (bevisst eller ubevisst), og beskytte den ”én kropp” etablert av meg selv. Faktisk beskyttet jeg egentlig meg selv. Etter at jeg ble opplyst til spørsmålet å ”ta Fa som Mesteren” og til konseptet ”en stor vei uten form”, var problemet med å gi slipp på meg selv enkelt løst.

Jeg husker at en medutøver skrev en erfaring han kalte ”En selv er det motsatte av en kropp.” Å være i stand til å gi slipp på seg selv i koordineringen er grunnlaget til sammenhengende koordinering som en helhet, mens å studere Fa bra og se innover er garantien til å gi slipp på seg selv. Nylig har jeg begynt å beundre veldig mye disse utøverne som er usynlige, ukjente for folk, men som stille gjør de tre tingene med stor selvdisiplin.

Del tre – rette på meg selv ved å se innover

Læreren sa i Zhuan Falun:


“Uten å kjenne til Fa på høye nivåer, kan en ikke praktisere kultivering. Uten å kultivere ens indre selv og ens xinxing, kan en ikke høyne gong. Dette er de to grunnene. ”Fri oversettelse til norsk

Siden jeg begynte å kultivere Falun Gong i april 1995, har jeg stødig kultivert ifølge Fa prinsippene, spesielt når det gjelder bindinger til anseende, egeninteresser og følelser. Jeg har derfor etablert et sterkt grunnlag i personlig kultivering for Fa opprettende kultivering.

Før jeg ble Falun Gong utøver, avskydde jeg de mellommenneskelige relasjonene i det kinesiske samfunnet. Slike ting interesserte meg ikke. Det var som en usynlig kjøttkutter som brutalt massakrerte mennesker og forårsaket stor smerte. Etter at jeg begynte å praktisere Dafa, gav jeg først opp min forestilling om mellommenneskelige relasjoner formet etter fødselen, enten i samfunnet eller hjemme. Jeg ga opp menneskelige forestillinger, og valgte isteden å være en Gud. Som et resultat, uten denne forestillingen, følte jeg et lag skall forsvant fra mine tanker. Kroppen og sinnet mitt var så avslappet. Jeg krevde av meg selv at jeg skulle samsvare med de kosmiske karakteristikkene sannhet, medfølelse og toleranse hele tiden. Ikke bare var jobben min veldig effektiv, mine oppnåelser var også utrolige. Jeg ble derfor roset av kamerater og kollegaer. Mitt arbeidsmiljø ble veldig fredfullt og løst. Mine tanker ble også enklere, avslappet og ikke distrahert. Jeg ønsket ganske enkelt å samsvare med universets karakterer og bli mer enn bare et godt menneske. Dette krever selvfølgelig også medvirkning og offer, akkurat slik det er skrevet i Zhuan Falun, hvor læreren sier at kultivering er ”vanskeligere enn noe til vanlige mennesker.” Men det var virkelig en slags egen-høyning for å frigjøre meg selv fra menneskelige forestillinger. Mer eksakt, det var en gjenfødelse.

Mens hverdagslige ting ikke kunne røre meg, dukket det opp en konflikt blant utøverne. Den manifesterte seg som en konflikt mellom oss og utøver A, spesielt mellom utøver A og meg. Jeg anså at jeg hadde et godt grunnlag i personlig kultivering. Så lenge jeg så innover kunne ingen problemer snu meg tilbake. Utholdenhet! Jeg tenkte, når jeg ser innover vil hun forandre seg. Når jeg hadde gode tanker, kunne jeg forbli snill og tolerant. Når jeg følte at utholdenheten nådde sin grense, klarte jeg ikke lenger å forbli snill og tolerant. Det virket som jeg kunne tolerere mine egne uansvarlige feilsteg, men mistet tålmodigheten med andre utøveres.

Denne situasjonen varte en stund, og involverte til og med energien til utøvere i andre områder. Jeg forstod at jeg måtte ha problemer, og måtte løse dem. Jeg fant ut at jeg hadde utnyttet Fa, så fort der var det minste antydning til problemer, skyndte jeg meg å se innover i meg selv. Noen ganger ble bindingene skremt bort, men ikke essensielt gitt opp; ellers ville vi ikke hatt dette problemet.

Utøvere nær meg satte seg ned sammen og så seriøst innover i seg selv. Dette problemet hadde vart så lenge fordi vi allerede hadde formet en forestilling om spørsmålet og det kontrollerte våre tanker, ikke bare mine, men en gruppe utøveres. Gjennom Fa studie og utbytte, pluss seriøs innblikk innover, fant vi ut at vår tidligere titt innover var betinget. Derfor så vi faktisk utover. Det var ikke tilfeldig å ha dette tankemønsteret så lenge. Først så hadde vi en grunnleggende binding i våre sinn og brakte det inn i Dafa kultivering. Vi trodde Dafa kultivering var et rent land, borte fra verdslige forhold, slik at vi kunne kaste bort alle mellommenneskelig kjemping for anseende og vinning. Derfor betraktet vi i begynnelsen dette fenomenet som en refleksjon av vanlige menneskers dårlige vaner som fantes alle steder i dagens samfunn, så vi så innover med vanlige menneskers mentalitet av å være over problemet. Dette fikk meg til å tro at jeg hadde rett, at jeg hadde kommet meg gjennom perioden av personlig kultivering. Jeg tenkte ”Jeg har sett innover allerede, så hun burde forandre seg.” Faktisk hadde denne mentaliteten formet en binding. Det var denne forestillingen vi hadde skapt som holdt oss borte fra å virkelig forstå Fa fra innenfor Fa, og vi følte i våre hjerter at det var urettferdig.

Læreren sa i “En samtale med tiden” fra ”Det essensielle for videre fremsteg”:


Mesteren: Der er også slike mennesker blant veteranutøvere, og det største beviset er at de alltid sammenligner seg med mennesker og med deres egen fortid, men feiler i å undersøke seg selv med kravene til Fa på forskjellige nivåer.

Himmelsk vesen: Disse problemene har allerede blitt veldig alvorlige. Det ville være bra om de kunne klare å søke i seg selv etter de tingene de har klart å finne hos andre.

Alt forårsakes av mitt eget hjerte. Jeg så innover og fullstendig dissekerte meg selv. Jeg fant at jeg fremdeles hadde et ondt element fra KKPs kultur og har postnatale forestillinger. Jeg tenker høyt om meg selv. Jeg tenker at jeg er storartet og flink. Jeg liker bare å høre gode ord om meg. Jeg liker å kjempe og vinne, uten å se skikkelig etter mine egne problemer. Jeg er for selvsikker. Jeg setter meg selv over andre utøvere, og hører bare vilkårlig på forskjellige forslag. Jeg har en sterk binding til å få godkjenning. Når sjalusi dukker opp, er det stygt. På overflaten har jeg hykleri fra det onde partiets kultur. Jeg er trangsynt, og er den sterke typen kvinne som er populær i KKPs villedende kultur.

Da jeg skrev denne delen, hørte jeg nye ting om meg selv. Jeg følte som om jeg hadde blitt slått med en hammer. Følelsen var overveldende. Jeg har praktisert i snart elleve år og så på meg selv som stødig i min personlige kultivering. Men når jeg fikk smerte, spesielt når den traff mine stae menneskelige forestillinger, falt jeg på første treff. Jeg følte det som om en usynlig klo sta holdt meg fast. Å utholde smerten legger mer til katastrofen. Jeg kjemper, Jeg lider. Jeg føler det som om jeg skal falle sammen! En stemme roper, “Du har allerede mange kutt og sår. Du trenger ikke grave lenger eller lide mer!” I smerte bønnfaller jeg Læreren. Det virker å være bedre. Min guddommelige side anbefaler at jeg undersøker meg selv igjen: Rør det jeg er aller mest redd for å røre. Jeg fanger det: Det er ”anseende,” bindingen til håpet om å bli verdsatt; det er fremdeles anseende- anseende til en utøver, bindingen til håpet om å ikke bli avvist. Å bry seg om det, egne for mye oppmerksomhet til det, det er det! Som en sta stein som blir snudd etter så lenge. Hvis det ikke blir tatt hånd om på dette nivået, går det umiddelbart og beskytter neste nivå, som en gammel sleip ting som beskytter selv med instinkt. I dag åpner jeg meg selv fullstendig. Jeg sendte ut et sterkt ønske fra bunnen av mitt hjerte: Lærer! Jeg vil ikke ha det! Med en gang tok jeg her lag etter lag av skallet, og mitt hjerte ble avslappet og ble rolig.

Læreren nevnte om det å se innover:


“Hvis en person kan gjøre det, sier jeg at på denne veien, på denne kultiveringsveien, og for evigheten av hans eksistens, kan ingenting stoppe ham. Det er virkelig slik.” (Forelesning på konferansen i Singapore”) Fri oversettelse til norsk.

Mitt tidligere ståsted var å forvente at andre skulle forandre seg, men jeg ville ikke forandre meg selv. Når jeg endret mitt synspunkt basert på Fa, har jeg nå en annerledes måte å se på dette problemet. Istedenfor å se på andre, bryr jeg meg ikke lenger om hvem han er. Uavhengig av hvem han er, må der være noe å kultivere ut fra hans forslag. Jeg burde ikke være uklar. Hans guddommelige side er klar, og det han rører er den delen jeg frykter mest å røre. Det er ikke mitt sanne selv, ellers ville jeg ikke blitt rørt. ”Det jeg beskyttet var mine forestillinger og bindinger, substansene som frykter mest å bli avslørt. Faktisk beskyttet jeg meg selv. Da jeg endret mitt ståsted, hadde jeg et essensielt gjennombrudd i å undersøke meg selv. Å våge å benekte en selv med en kultiverers rettferdige tanker, selv om jeg benekter det med en masse sår og ikke har noe igjen, vil bare den innerste sannheten vil bli avslørt.

På kultiveringsveien, uansett hvilke ulike meninger du hører, er det Dafa som harmoniserer deg. Etter at du forbedrer deg gjennom harmonisering, harmoniserer du også Fa. Læreren sa i ”Utforske Fa (Expounding on the Fa)”:


“Dafa harmoniserer alle levende vesener, og alle levende vesener harmoniserer også Dafa.” ("Expounding on the Fa" from Essentials for Further Advancement)

Læreren sa i “Undervisning om Fa på den internasjonale Fa konferansen i New York i 2004”:

“Hvis du er i stand til å tre ut fra resonneringen og bindingene til vanlige mennesker, da er du en Gud.”

Del 4 – Fundamentalt å benekte de gamle kreftene

I disse dagene fylt med rød terror under hendelsen 5. mars i 2002, ble jeg hjemløs og fattig for å unngå forfølgelse. Jeg hadde en drøm en dag. I den store hagen til et hotell i Changchun, gjorde en mann håndbevegelser og lagde en før-kamp mobiliserings rapport. En kvinne med kort hår som hadde på en militæruniform fra Yan’an perioden viftet med armene og ropte ut kommandoer, flyttet styrker og arrangerte for kampen, ved å si: ”Håndhev Yan’an Plan Nr 8.” Mange brigader med fullt bevæpnede soldater jogget utålmodig og mekanisk og skyndte seg i fire retninger. Samtidig satt en stor gruppe Dafa utøvere inkludert meg et lite stykke unna med senkede hoder. Jeg strammet hånden sint: Kinas XX parti! Det ødelegger hjertet mitt! Jeg ønsker jeg kunne smuldre det i hånden min!

Fra tankemåten i drømmen kan en se at jeg håndterer forfølgelsen med menneskelige forestillinger. Men etter at jeg leste lærerens ”Reise rundt i Nord Amerika for å undervise Fa,” ble jeg opplyst til at det er to veier foran oss. Den ene er den veien som returnerer til ens sanne selv i Fa opprettende periodens kultivering. Dette er den veien som er arrangert av læreren. Den andre er veien for ødeleggelse som er gjennomgående arrangert av de gamle kreftene. Ved å forstå Fa prinsippene, ble jeg formet av ”Sannhet, Medfølelse, Utholdenhet.” Det er mitt historiske ønske å gå veien arrangert av læreren, å bestemt avvise å følge de gamle kreftenes vei. Plutselig følte jeg de gamle kreftene kollapse, og veien deres forsvant også.

Læreren fortalte oss:


“Vi benekter selv fremkomsten av de gamle kreftene og alt de har arrangert; Vi erkjenner ikke engang deres eksistens. Vi benekter fullstendig alle deres ting, og alt av, og bare, ting du gjør mens du benekter og kvitter deg med dem er mektig dygd.” (Undervisning om Fa på konferansen i Chicago i 2004”)

Under hendelsen 5. mars 2002, kunne ikke min yngre søster finne meg, så hun fant en spåmann. Søsteren min er ikke en utøver. Spåmannen sa, ”Akk! Denne personen har ikke noe hjem.” Jeg var klar over at de gamle kreftene systematisk hadde arrangert kultiveringen min. De forsøkte å arrestere meg og føre meg til et hjernevaskingssenter i 2001, noe som gjorde meg hjemløs og førte til min ulovlige arrestasjon 5. mars 2002, et forsøk på kidnapping i 2003, svartelistene osv. Likevel lyktes de ikke fordi jeg ikke erkjente dem! Jeg har ingen av disse tingene i mitt sanne liv.

Hva er å benekte de gamle kreftene? Etter at jeg leste ”Undervisning av Fa på konferansen i Philadelphia, USA i 2002” forstod jeg at å benekte de gamle kreftene er å gjøre ting ifølge kravene til Fa. Jeg ble opplyst til forståelsen at jeg ikke burde lide nød. Jeg burde dra hjem og bekrefte Dafa, benekte de gamle kreftene, og ikke erkjenne deres arrangement. Dagen etter dro jeg hjem.

Å benekte de gamle kreftenes arrangementer må være komplett og fundamentalt. Ondskapen har ingen forbindelser med oss. Fa-opprettelsen arrangerte ikke at de skulle delta. Hvem som enn forstyrrer Fa-opprettelsen begår en synd. Men dersom vi ikke skal bli utnyttet på grunn av langvarige menneskelige forestillinger som vi har, er betingelsen at vi ikke må ha smutthull. Så lenge forfølgelsen ikke er over, vil ondskapen fortsatt eksistere.

Nylig forfølgelse av utøvere i et nærliggende område sjokkerte meg svært mye. Den blodige lærepengen etterlot meg med mange tanker. Hendelsen er mer alvorlig enn noen andre opplevelser jeg har hatt i den seks år lange forfølgelsen. Hva er årsaken til slik alvorlig forfølgelse i dag når ondskapen har blitt eliminert i stor skala? Hva burde vi kultivere? Hvilken mangel, smutthull eller skjulte problemer har vi fortsatt? Er jeg innenfor Fa? Hva er den allmenne retningen? Slik en stor destruktiv makt, hvor er vårt ansvar?

Jeg forstod klart at denne forfølgelsen ikke er mennesker mot mennesker, det er en kamp mellom godt og ondt i andre dimensjoner. Det er om å ubetinget å undersøke seg selv, se etter ens mangler, ens smutthull, fundamentale bindinger, å gi slipp på alle menneskelige forestillinger osv. Det handler om å eliminere skjulte problemer, å ikke etterlate noe rom for ondskapen. I mellomtiden sendte jeg ut en sterk tanke: selv om vi har smutthull, så har det ingenting med ondskapen å gjøre. Tro bestemt på Læreren og Dafa. Hold våre karakterer i samsvar med kravene i Fa. Alt hos meg er innenfor Lærerens arrangement. Læreren sa,

”Jeg er rotfestet i universet. Om noen kan skade deg, kan han eller hun skade meg. Enkelt forklart ville den personen være i stand til å skade dette universet (Zhuan Falun) (Fri oversettelse til norsk)

Del 5 – Leve livet sitt for andre

En medutøver sa, ”Å skrive utvekslingsartikler er som å opereres.” Sannelig har jeg dype følelser om dette. La de gode tingene være og fjern de dårlige. Fjern ting fullstendig, som å fjerne en svulst. Bli gjenfødt igjen og returner til ens sanne selv. Det er lett å skrive om de områdene der man har kultivert bra i henhold til Fa. Det er rent og komfortabelt. Når du står fast eller fortsatt har problemer, er det ukomfortabelt å skrive om det. Derfor er det vi gjør kultivering, ikke bare skrive utvekslingsartikler.

Som en utøver, spør jeg ofte meg selv: ”Er du en genuin utøver? Kan du gi opp alt for levende vesener? Har du innsett det hellige oppdraget en Fa-opprettende-periode Dafa disippel har? Innser du at Fa-opprettelsen har kommet til sin siste periode? Er du virkelig engstelig etter å redde levende vesener? Er du virkelig bekymret for levende vesener?”

For å være ærlig, hjertet mitt av å følge Læreren er solid og uforanderlig. Imidlertid, i det å kultivere uselviskhet, å tenke på andre først, og leve for andre i henhold til Fa sin standard, er hjertet mitt ikke rent. For å si det på en annen måte, jeg har ikke gjort evige, naturlige og essensielle forandringer.

Å erfare mer enn seks års bekrefting av Fa gjennom vanskeligheter og prøvelser, har jeg klart forstått at hva vi gjør og hvor mye vi gjør ikke er viktig. Isteden, det som Læreren ønsker at vi skal harmonisere, er om vi klarer kravene til Fa-opprettende-periode Dafa disipler i alle erfaringer og prosesser; om vi virkelig er uselviske og tenker på andre først; om vi virkelig tilbyr frelse til levende vesener og lever for andre, og om vi fullfører våre historiske ønsker og oppnår standarden for det nye kosmos.

Note:
1. Dafa: Den samme Dafa som i Falun Dafa, oversettes som ”Den store loven”.
2. Fa: Lov eller prinsipper, læren i Falun Gong.
3. Forklare sannheten: På grunn av forfølgelsen i Kina og den overveldene hat-kampanjen utført av Kinas statskontrollerte media, har Falun Gong-utøvere aktivt ”Forklart sannheten” – forklare til offentligheten fakta om Falun Gong og avsløre forfølgelsen. Sannhetsforklarende aktiviteter inkluderer ansikt til ansikt samtaler, henge opp plakater og notiser, dele ut flyers og henge opp bannere. Utenfor Kina, hvor man fritt kan praktisere Falun Gong, avslører utøvere forfølgelsen videre gjennom anti-tortur gjenforestillinger, kunst utstillinger, websider, bøker, magasiner, aviser, filmer og brevskriving. Målet med å forklare sannheten er å hjelpe mennesker å forstå Falun Gong, å jage bort løgnene til det kinesiske kommunistpartiet og samle støtte til å stanse forfølgelsen.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a30113-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.