Frankrike: Europa må motsette seg infiltrasjon av kommunismen umiddelbart

Olivier Piacentini som er forfatter og politisk forsker, påpeket risikoen med kommunismens infiltrasjon og globalisering av verden i et nylig intervju med NTD tv. Han sa at han er bekymret for at kommunismen okkuperer landet og overtar Frankrike.

Olivier Piacentini i et intervju med pressen

Skader og konsekvenser med globalisering
Piacentini sa at så tidlig som da Berlin-muren falt på 1990-tallet, ble globaliseringen stadig introdusert og promotert av store banker, multinasjonale selskaper og de fire store teknologigantene (Google, Apple, Facebook og Amazon). I denne prosessen fikk disse bedriftene enorm økonomisk styrke på et nivå som kan sammenlignes med bruttonasjonalproduktet (BNP) i noen europeiske land.

Samtidig har mange europeiske land blitt vant til å låne utenlandsk valuta. Disse konsortia bruker egne lover for å presse gjelds-tyngede land slik at disse landene gradvis når en tilstand av av-industrialisering (andel av produksjon av BNP i nedgang).

Han så at globaliseringen som en prosess med konsentrert økonomisk makt, ville til slutt bringe et stort antall småbedrifter i fare for til slutt å forsvinne.

Kommunisme og totalitarisme infiltrering ut til verden
Ved infiltrering av kommunisme til Vesten sa Piacentini at han var sjokkert over å se hvordan en totalitær regjering som Det kinesiske kommunistpartiet (KKP), kan lede den FN-tilknyttede Asia-Pacific-kommisjonen når det gjelder menneskerettigheter. Han var også bekymret for at millioner av KKP-medlemmer har infiltrert store europeiske, amerikanske og australske selskaper, slik som Airbus, Rolls-Royce, HSBC og andre internasjonale kjerne-bedrifter.

Han bemerket at Kina har 20 % av verdens befolkning. Mange land i verden i dag, inkludert Lilleasia, Midtøsten og Afrika, har alle bånd til Kina. Den enorme investeringen fra KKP har gjort dem til Kinas satellitt-land. I tillegg slår land som er ledet av kommunistiske ideologier, en krets om det vestlige samfunnet.

Piacentini mente at Frankrike er det mest sosialistiske landet i Europa. Han var bekymret over at Frankrike har besluttet å bruke Kinas Huaweis 5G-system. Det betyr at all telefon- og internettkommunikasjon kan kontrolleres av Huawei, det vil si KKP.

Hvis Frankrike godkjenner Huaweis 5G-anlegg i Alsace, er Piazentini virkelig bekymret for at landet står i fare for industriell- og til og med militær spionasje. Han håper den franske regjering vil revurdere denne avgjørelsen, ellers vil Frankrike også bli et satellitt-land for det kinesiske kommunistregimet.

Med økt infiltrasjon fra KKP og at Vesten velger å lukke øynene for dette, oppfordrer Piazentini de europeiske landene til å reagere umiddelbart for å motsette seg dette.

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/8/189809.html
Kinesisk versjon:
https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/6/法国政治家-欧洲要立即抵制共产主义渗透-418218.html


Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.