Femten år gammel jente dør etter at politiet forfulgte hennes familie i 2003

Politiet arresterte foreldrene til 15 år gamle Wang Wei fra Fuyu i Heilongjiang provinsen. Uten grunn ble foreldrene ulovlig arrestert, internert og trakassert i sitt hjem. Som et resultat av ubønnhørlig intimidering fra politiet, døde Wang Wei i mars 2003.

Siden 1999 har Fuyu fylkets politistasjon og Fuyu Erdaowan by-politidepartement gjentatte ganger trakassert Zou Yumeis hjem. I juni 2001 dro politimenn til Zou Yumeis hus. Da de så at ingen var hjemme, brøt de seg inn og gjorde en ulovlig gjennomsøkning av huset. Senere fant og arresterte de Zou Yumei og hennes mann. De internerte dem ved Fuyu interneringssenter i 15 dager og tvang dem til å betale 2000 yuan (1) i utpressing for deres løslatelse.

Da Wang Wei kom hjem, så hun at foreldrene ikke var der lengre og at huset var i fullstendig uorden. Politiet truet henne og beordret henne til å gi opp Falun Gong-øvingen. Under de femten dagene som foreldrene var internert, måtte hun leve alene. På grunn av denne plutselige forandringen og isolasjonen hun følte, tok frykten og depresjonen tak i henne.

Den 22. april 2002 arresterte visedirektør Wang Kongjiu fra Fuyu Erdaowan politidepartemet og politimannen Han Qingyu uten grunn Zou Yumei. De sendte henne til Fuyu fylkets såkalte "Lovgivende 'transformasjons (2)' klasser". Wang Wei hadde mistet sin mor en gang til. Frykt og depresjon ble en sykdom og hun ble tynnere og svakere for hver dag. Før hun døde ønsket hun å se sin mor, men politiet nektet henne det. Familien ba politiet om å løslate Zou Yumei, men de sa at Zou måtte skrive en såkalt garantiuttalelse (3) hvor hun fordømmer Falun Gong og betale 500 yuan i bot, før de kunne løslate henne.

Da Zou Yumei endelig ble løslatt var det for sent for Wang Wei. I mars 2003 døde Wang Wei, som fortsatt var i tenårene, på grunn av det onde Kommunistpartiets fryktelige kampanje med forfølgelse av Falun Dafa.

Note:

(1) "Yuan" er den kinesiske valutaen; 500 yuan er det samme som en vanlig månedslønn for en byarbeider i Kina.

(2) ”Reformere eller transformere” Er det samme som hjernevasking og tortur for å tvinge en utøver til å gi opp Falun Gong.

(3) ”Garantiuttalelse”: Er en uttalelse for å bekrefte at en angrer på å ha praktisert Falun Gong og garanterer for å aldri praktisere Falun Gong igjen, og å ikke gå til Beijing for å appellere for Falun Gong, og aldri igjen assosiere seg selv med Falun Dafa utøvere.

Kinesisk versjon tilgjengelig på http://minghui.ca/mh/articles/2005/7/26/107009.html

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a28159-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.