Brev: "Den svenske regjeringen kan aldri akseptere at mennesker er forfulgte"

Regjeringskontoret
Den 13. juni 2005

Statsrådsberedningen

Brevenheten
Politisk ekspert
Lisa Hedin

Kjære […],

Tusen takk for brevet ditt til Statsminister Göran Persson. Statsministeren har gitt meg tillatelse til å svare på ditt brev og først ønsker jeg å beklage mitt sene svar.

Du skriver om forfølgelsen av Falun Gong-utøvere i Kina. Regjeringen er oppmerksom på misshandlingen av Falun Gong-utøvere som på mange måter alvorlig tråkker på menneskerettighetene. Det er viktig for det internasjonale samfunnet å vise dets misnøye og å lytte til forskjellige argumenter. Målet er selvfølgelig et demokratisk Kina som for fullt deltar i den globale økonomiske og politiske samarbeidet.

Den svenske regjeringen har gjentatte ganger ytret sin fornektelse av mishandlingen av Falun Gong-utøvere i Kina. Det har blitt gjort både i direkte rådslagning med den Kinesiske regjeringen og gjennom fordringer og henvendelser i EU kretser. Du kan være sikker på at regjeringen også vil fortsette å overvåke behandlingen av Falun Gong utøvere i Kina i fremtiden.

Mennesker forfulgt på grunn av sin tro eller politiske meninger, er noe den svenske regjeringen aldri kan akseptere. Vi har alle et ansvar om å våge å stå opp i kampen for religionsfrihet og menneskerettigheter.

Takk for tiden du tok for å skrive til Statsministeren.

Med vennlig hilsen,

Lisa Hedin,


Orginalen er publisert på svensk på: http://se.clearharmony.net/articles/200506/14771.html

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a28201-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.