Danmark: Notis fra avisen B.T: Medlemmer av Falun Gong torturert til døde

Notis fra den danske avisen “B.T.” 2. mars 2005
 

Bilde: Reuters

KINA: Dette bildet er tatt den 10. desember og viser en protestgruppe fra Falun Gong-bevegelsen i Kina. USA beskyldte i går i den årlige menneskerettighetsrapporten Kina for å undertrykke ytrings- og religionsfriheten. Ifølge rapporten er flere hundre medlemmer av Falun Gong døde etter tortur i kinesiske fengsler siden 1999.

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.