Maleri: Et rop om rettferdighet

Dette maleriet viser en daglig scene foran kinesiske ambassader og konsulater rundt om i verden. De eldre damene praktiserer Falun Gongs meditasjon i stillhet foran den kinesiske ambassaden i Washington D.C. og ber verden om hjelp til å bringe Jiang Zemin for retten for folkemord mot Falun Gong utøvere. Den lille parken foran den kinesiske ambassaden i USA er kjent som ”Tiananmen parken” blant dissidenter av den kinesiske kommunistiske myndighet.

De eldre kvinnelige utøverne på maleriet har appellert i ”Tiananmen parken” hver dag, enten det var sol eller regn og helt siden Jiang Zemin offentlig begynte å forfølge Falun Gong utøvere i Kina den 20. juli 1999. En av dem hadde en gang problemer med sin vanlige transport og bestemte seg for å gå i fire timer til den kinesiske ambassaden i Washington D.C. slik at hun ikke mistet anledningen til å sitte og sende opprette tanker og støtte sine medutøvere i Kina. Hver dag gjør utøverne Falun Gongs meditasjon foran ambassaden for å vise fredeligheten, rasjonaliteten og godheten ved Falun Gong. Deres daglige rituale viser deres standhaftige, men fredfulle sjel og viser også det budskap at Falun Gong er bra. Fra dem kan vi se deres samvittighet og menneskelighet så vel som deres urokkelige mot til å opprettholde menneskelig verdighet.

En eldre Falun Gong-utøver som har blitt ulovlig internert i Kina fem ganger, sa at hun går til den kinesiske ambassaden for at folk skal forstå at Falun Gong er bra og for å be om menneskers hjelp til å stoppe Jiang Zemins forfølgelse mot Falun Gong.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a24869-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.