Taiwan: En aften med nyttårsunderholdning for utøvernes venner og familie.

Falun Gong utøvere i Taiwan stelte den 5. februar 2005 i stand en underholdningsaften for sine familier, venner og andre utøvere. Programmet inneholdt sang, dans, musikk, lesing fra Falun Dafa artikler, erfaringsutveksling og videoer.

Falun Gong utøverne benyttet anledningen til å takke sine familier for deres støtte og forklarte videre betydningen av sine aktiviteter for å avsløre forfølgelsen av Falun Gong.

Musikkframføring Sang og dans

Ma, en mann i 90 årene, deler sine kultiveringserfaringer. Det var ingen tomme seter i salen.

Alle var fascinerte over videoen “Falun Dafa rundt om i verden”, og demonstrasjonen av Falun Gong øvelsene. Utøvernes familier og venner var sjokkerte da de fikk kjennskap til flere detaljer om forfølgelsen av Falun Gong i Kina. De lærte også mer om Falun Gong gjennom aftenens aktiviteter.


Det følgende er hva noen av utøvernes familiemedlemmer og venner hadde å si om kveldens presentasjoner:

A: “Min mor har forandret tenkemåte og måten hun forholder seg til familien på etter at hun begynte å praktisere Falun Gong. Min mor har hatt innflytelse på meg. Vi føler varmen fra kveldens underholdning.”

B: “Atmosfæren er så fredelig. Det var også undervisning i å praktisere Falun Gong. Det får meg til å føle meg nær [utøverne] og ga meg en mulighet til å lære hva Falun Gong er.”

C: “Etter å ha sett barnas demonstrasjon av øvelsene tror jeg at Falun Gong er svært bra også for barna. Det lærer dem gode holdninger og dyder, og forbedrer helsen og karakteren.”

D: “Jeg tror at Falun Gong utøvere er svært nære hverandre og bryr seg om hverandre.”

Falun Gong utøvere legger mye omtanke i hvordan de skal klargjøre sannheten om Falun Gong for sine familiemedlemmer og venner. Kveldens underholdning var en suksess. Publikum satte stor pris på fremførelsene og så oppmerksomt på videoen som klargjorde sannheten.

Senere sa en utøver: ”Min far stoppet meg ikke fra å dra til Hong Kong for å delta i en aktivitet for å avdekke forfølgelsen. Han forstår hva vi gjør.”

En annen utøver sa med et smil at hans kone forsto ham bedre og ville ikke lenger motsette seg hans kultivering. Vi var svært glade for å se at flere utøvere som pleide å oppleve misforståelser i familien, nå deltok i flere aktiviteter.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a25014-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.