Tysk media rapporterer fra et seminar om avsløring av menneskerettighetsbrudd i Kina

Den 27. januar 2005 holdt Falun Gong-utøvere fra byen Cham i Tyskland og en lokal representant fra det Internasjonale samfunn for menneskerettigheter et seminar med navnet ”Dagens situasjon angående menneskerettighetsbrudd i Kina” på Robert Schumann Høyskole. Lokale aviser rapporterte om seminaret, inkludert en artikkel med navnet ”Løgner klarer ikke dagslys” i avisen Chamer Zeitung og en annen med navn ”Å oppleve urettferdighet” i avisen Bayerwald-Echo.

Rapportene nevnte at Sannhet, Medfølelse og Toleranse er kultiveringsprinsippene til Falun Gong, som også er kalt Falun Dafa. De siterte en uttalelse fra Falun Gong utøver Min Teng-Schwaegerl under seminaret i etikk-klassen på Robert Schumanns Høyskole. Hun sa: ”Falun Gong kommer fra Kina. Den kan veilede folk til å oppnå harmoni inne i seg selv og med miljøet rundt. Imidlertid går kultiveringsprinsippene imot naturen og styremåten til det kinesiske kommunistpartiet. Dette er grunnen til at Falun Gong blir utsatt for systematisk diskriminering og forfølgelse av kommunistregimet i Kina, og dette er grunnen til at Falun Gong utøvere blir torturert og til og med drept.” Roemer, som representerte det Internasjonale samfunn for menneskerettigheter, minte publikum på seminaret om å følge med på situasjonen i Tibet.

Roland Hein er seniorlærer ved Robert Schumann Høyskole. Han ville demonstrere tilfeller av menneskerettighetsovertredelser i sin etikk-klasse, så han inviterte Falun Gong utøvere og det Internasjonale samfunn for menneskerettigheter til å beskrive sine erfaringer fra forfølgelse under Kinas kommunistsystem. Min Teng er opprinnelig fra Shanghai, og hun kom til Tyskland for to og et halvt år siden. Hun hørte om og opplevde Falun Gong etter at hun hadde fullført sitt Tysk-kurs på et universitet. Drevet av kontrasten mellom kommunistpartiets propaganda om Falun Gong og fredfullheten ved praksisen hun hadde sett, var hun bestemt på å ta del i offentlige aktiviteter for å øke bevissthet rundt dette. ”Løgner klarer ikke dagens lys”, sa Min bestemt. ”Folk må forstå den faktiske situasjonen i Kina fordi det som skjer der, vil påvirke hele verdens fremtid.”

Roemer beskrev Kina som ”det mest beryktede landet med hensyn til tortur”, ikke bare fordi Kina undertrykker Falun Gong hensynsløst, men også fordi Kina forfølger andre religiøse grupper. Ifølge en beregning er det totale antall religiøst troende, kristne, buddhister og muslimer i Kina omtrent 60-90 millioner. ”Helt siden fødselen til det kinesiske folket har deres menneskerettigheter blitt krenket”, sa Roemer.

Etter å ha gitt et overblikk over menneskerettighetssituasjonen i Kina, begynte Min Teng å snakke om Falun Gongs situasjon. Falun Gong er faktisk en praksis med selvutvikling, utøvere kan oppnå spirituell indre fred, så vel som harmonisk sameksistens med miljøet utenfor. Min Teng sa at det er 70 til 100 millioner mennesker som praktiserer Falun Gong i Kina.

Fordi Falun Gong ble ønsket velkommen og spredte seg hurtig, ble det ansett som en trussel mot makten av lederne ved det kinesiske kommunistregimet. Derfor har Falun Gong blitt brutalt forfulgt i Kina de siste fem årene.

”Det er veldig trist at media har vært forbløffende likegyldige til dette spørsmålet hvor millioner av mennesker har blitt offer, og omfanget er langt verre enn flodbølgen i Asia”, uttalte Min Teng. Roemer nevnte Tibet, enda et område i Kina hvor menneskerettigheter har blitt krenket. Tibet har vært okkupert av det kinesiske kommunistregimet helt siden en militærinvasjon i 1950. Kommunistregimet har prøvd å ødelegge Tibetanerne og deres buddhistiske kultur. Det er anslått at 1 200 000 Tibetanere er døde av sult, medisinmangel, finansiell straffing eller i forsøk på å rømme fra landet.

Kan unge mennesker i Tyskland gjøre noe med disse forfølgelsene? Ja, kommenterte Min Teng og Roemer, de kan samle inn underskrifter og be tysk myndighet om å følge med på disse menneskerettighetsbruddene.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a25093-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.