Ytterligere informasjon om Guo Hanpo – torturert til døde i Baoding fengsel

Falun Gong-utøver Guo Hanpo var 56 år og bodde i Wangguantun landsbyen i byen Cangzhou i Hebei provinsen. Tidlig om morgenen den 5. april 2008 fikk familien et notat fra Baoding fengsel som informerte familien om at Guo fikk nødhjelp. Fengselstjenestemenn informerte dem om at de måtte komme så raskt som mulig. De skyndte seg til sykehuset, men Guo var død. Senere fortalte fengselstjenestemennene dem at Guo døde på vei til sykehuset. De to forklaringene var ganske forskjellige.

Falun Gong-utøver Guo Hanpo

Da Guos familie spurte om dødsårsaken, vred fengselet seg unna spørsmålet og sa at Guo døde av et slag. Fengselet tillot ikke at familien tok Guos kropp med seg for å begrave ham i byen Cangzhou. I stedet ble Guos kropp kremert raskt i byen Baoding. Fengselstjenestemennene ringte til Cangzhou 610-kontor (1), og sammen tvang de Guos familie til å akseptere denne bestemmelsen.

Guo Hanpos mor som er i 80-årene, ventet hjemme på at sønnen skulle komme. Da resten av familien kom tilbake med en urne fylt med sønnens aske, besvimte hun flere ganger. Hun skrek og ropte: ”Gi meg sønnen min tilbake! La meg dø i stedet for ham!”

I 2001 ble Guo Hanpo arrestert av Cangzhou politiet fordi han praktiserte Falun Dafa. Han satt fengslet i mer enn ett år før han til slutt ble dømt til 11 års fengsel. Han satt fengslet i Baoding fengsel (Hebei første fengsel). Voktere og ”transformerte” (2) folk prøvde å hjernevaske ham. Flere medfanger voktet ham døgnet rundt. Han ble ofte innesperret i cellen sin i lange perioder. Han fikk aldri fulle måltider, selv mens han gjorde hardt arbeid. Flere år med tortur tvang blodtrykket hans opp til 200. Under mental og fysisk tortur ble han avmagret og mistet den sunne, friske og sterke kroppen han hadde hatt tidligere. Han så helt annerledes ut. Selv om vokterne ikke lenger tvang ham til å arbeide, torturerte de ham senere mentalt. I fjor dro familien hans til fengselet for å be om at han ble løslatt. Fengselet løslot ham ikke før han var død.

Fotnoter:

1. “610-kontoret” er et kontor opprettet spesielt for å forfølge Falun Gong med absolutt makt over hvert nivå i partiadministrasjonen og alle andre politiske og juridiske systemer.

2. ”Reform eller transform” Utføring av hjernevasking og tortur for å tvinge en utøver til å gi avkall på Falun Gong.

Kinesisk versjon: http://minghui.ca/mh/articles/2008/4/8/176034.html

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a44047-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.