Tyrkia: Falun Gong-utøvere holder aktiviteter i Adana

Den 1. april 2008 hadde noen tyrkiske Falun Gong-utøvere samlet seg i byen Adana, den fjerde største byen i Tyrkia, for å avsløre det kinesiske kommunistregimets grusomheter og den ondsinnede forfølgelsen av Falun Gong.

Varaordfører og leder i den kommunale menneskerettighetskomiteen i byen Adana uttrykker både sin sympati og bekymring for forfølgelsen av Falun Gong i Kina. Mennesker med rettferdighetssans fordømmer det kinesiske kommunistregimets grusomhet med å stjele organer fra levende Falun Gong-utøvere

Utøverne besøkte først bystyret hvor de ble hjertelig mottatt av Ismail Kormantz, varaordfører og leder av den kommunale menneskerettighetskomiteen. De presenterte en Falun Gong-brosjyre, en kopi av Rapporten om undersøkelsen av organstjeling fra Falun Gong-utøvere i Kina, skrevet av den kjente menneskerettighetsadvokaten David Matas og det tidligere medlemmet av det kanadiske parlamentet, David Kilgour, samt noen andre dokumenter angående det kinesiske regimets forfølgelse av Falun Gong. I tillegg utdypet de videre kommunistregimets grusomheter ved å stjele organer fra levende Falun Gong-utøvere for fortjeneste, samt de alvorlige overgrepene mot Falun Gong-utøvernes fundamentale menneskerettigheter og den grusomme torturen av Falun Gong-utøverne i Kina.

Etter å ha lyttet oppmerksomt til utøvernes forklaringer, uttrykte Kormantz sin dype sympati og bekymring vedrørende forfølgelsen som Falun Gong-utøverne har blitt utsatt for i Kina. Samtidig roste han Falun Gong-utøverne for deres store standhaftighet, medfølelse og toleranse. Til slutt uttrykte han støtte til utøvernes kampanje og distribusjon av Falun Gong-materiale som klargjør sannheten i byen.

Etterpå besøkte Falun Gong-utøverne Det kommunale sikkerhetsbyrået, provinsregjeringen og andre departementer i bystyret. De fortalte de ansatte på disse offentlige kontorene om det kinesiske regimets grusomme forfølgelse av Falun Gong i Kina og sannheten om regimets organstjeling fra levende Falun Gong-utøvere for profitt. Mange fordømte det kinesiske regimets grusomheter etter å ha hørt på og uttrykte sin sympati for Falun Gong. Direktøren for sikkerhetsdepartementet og polititjenestemennene i forskjellige departementer tok hjertelig imot utøverne. Etter å ha lest løpesedlene presentert av utøverne, ble det raskt gitt tillatelse til å distribuere materiale.

Utøverne ble rørt av å snakke med ansatte på forskjellige regjeringskontorer, av deres medfølelse og rettferdighetssans. Etter å ha lyttet til sannheten om forfølgelsen fordømte nesten alle ansatte regimets grusomme forbrytelser. Samtidig uttrykte mange interesse for Falun Gong og spurte utøverne om øvelsesvideoene til Falun Gong. En kvinnelig ansatt i provinsregjeringen besøkte Falun Gong-websiden rett etter å ha lyttet til introduksjonen som utøverne ga, for å få mer informasjon om Falun Gong. Hun uttrykte alvorlig at hun ønsket å lære om Falun Gong. Direktøren for administrasjonsdepartementet i byrådet utstedte en tillatelse til utøverne til å distribuere materiale i sentrum rett etter å ha blitt kjent med sannheten om det kinesiske regimets forfølgelse av Falun Gong.

Ved middagstid kom utøverne til plassen ved jernbanestasjonen i det mest travle forretningsområdet i byen Adana for å dele ut løpesedler til forbipasserende og til passasjerer. Mens de holdt på, spurte en middelaldrende lærer utøverne om hva de holdt på med. Etter å ha hørt om det kinesiske regimets grusomheter med å stjele organer fra levende Falun Gong-utøvere for salg og profitt, for deretter å kremere kroppene for å ta bort alle spor, ble han svært sjokkert. Han sa at det kinesiske regimet virkelig var svært umenneskelig og at det regimet hadde gjort, visselig ville bli straffet av himmelen. Han la til at han ville spre informasjonen som avslørte det kinesiske kommunistregimets grusomheter i skolens nyhetstavle slik at flere lærere og studenter fikk kjennskap til regimets onde handlinger. Etter å ha lyttet til klargjøring av fakta fra utøverne, spurte en bonde etter flere kopier av løpeseddelen, og sa at han ville ta dem med hjem til familie og slektninger slik at de også kunne få kjennskap til det kinesiske regimets onde gjerninger.

Før de stanset aktiviteten, distribuerte utøverne løpesedler til butikkene i nærheten. På mindre enn en time distribuerte de over 1.000 løpesedler der målet var å spre godheten i Falun Gong til menneskene og å hjelpe dem med å se den virkelige onde naturen til Det kinesiske kommunistpartiet handlinger.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a43934-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.