England: Lysvake i London markerer "25. april-appellen"

Fredag den 25. april holdt engelske Falun Gong-utøvere en lysvake på den andre siden av gaten til Den kinesiske ambassaden i London. Lysvaken var en protest mot den 9 år lange forfølgelsen Falun Gong-utøvere har lidd under og som er igangsatt av Det kinesiske kommunistpartiet (KKP).

Bannere fortalte forbipasserende om menneskerettighetsbruddene som Falun Gong-utøvere har lidd under. Løpesedler ble også gitt ut til mennesker som ønsket å finne ut mer. Løpesedlene fortalte i detalj om at KKP stjeler indre organer fra levende Falun Gong-utøvere. Organene blir solgt for stor profitt til transplantasjonspasienter mens utøvernes kropper blir kremert for å ødelegge alle bevis. Disse forbrytelsene med å stjele organer ble brakt i offentlig lys av et kanadisk etterforskningsteam som publiserte en rapport ved navn "Bloody Harvest".

Den 25. april er en dato som Falun Gong-utøvere minnes hvert år. Den 25. april 1999, for 9 år siden, dro omtrent 10.000 utøvere til den kinesiske regjeringen for å fredelig appellere for rettferdighet for Falun Gong ved å forklare fakta. Urettferdig forfølgelse av Falun Gong hadde allerede startet, så de anmodet derfor de i myndigheten som hadde skjulte motiver, om å stoppe denne uredelige behandlingen av utøvere.

Engelske Falun Gong-utøvere har nå protestert hver dag hele døgnet siden september 2000 ved Den kinesiske ambassaden. Mange i London er kjent med protesten og støtter Falun Gong-utøvere i deres rop om frihet fra forfølgelse og en slutt på Det kinesiske kommunistpartiets tyranni mot Falun Gong. Flere kjente personer i London har gitt sin støtte til protesten, inkludert en rockegruppe som lanserte en sang om 8-års protesten.


Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a44077-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.