Yang Xianfeng dør under forfølgelse i Hubei Provinsen

Yang Xianfeng var en Falun Gong-utøver som bodde i Shashi distriktet i byen Jinzhou i Hubei Provinsen. Hun dro til Beijing for å appellere mot forfølgelsen av Falun Gong i juli 1999. Hun ble arrestert og internert i flere måneder, hvor hun ble torturert både mentalt og fysisk. Tjenestemann Chan Jinhua fra Shashi distriktets politiavdeling presset henne for penger. I juli 2000 tvang agenter fra Shashi distriktets 610-kontor (1) henne til to måneder med hjernevasking ved Shashi distriktets kinesiske kommunistparti-skole.

Yang Xianfeng

Den 6. mars 2001 ble Yang igjen arrestert da hun både delte ut brosjyrer som avslører forfølgelsen og fortalte mennesker fakta om Falun Gong. Hjemmet hennes ble også ransaket. Politiet arresterte henne og flere andre utøvere i tilfluktstedet Yingguanshanzhuang i Zhongshan Park, hvor de ble torturert. Politiet utsatte henne for berøvelse av søvn, blendet henne med kraftig lys, tvang henne til i stå i lange perioder, etterlot henne ute i lange perioder uten passende klær, slo henne gjentatte ganger, injiserte chilivann i øynene og munnen hennes, puttet tente sigaretter i nesen hennes og trampet på henne etter å ha kvalt henne med et teppe. De torturerte henne i ni dager slik at hun mistet bevisstheten og fikk skulderen ute av ledd. Politiet førte henne til Ximen interneringssenter. Etter å ha holdt henne der i ti måneder, ble hun dømt til fire års fengsel.

I de ti månedene i interneringssenteret, begynte Yang å sultestreike for å protestere mot forfølgelsen. Visedirektør Zhang Congjin gav innsatte ordre om å brutalt tvangsfore henne. De slo ut tre av fortennene da de åpnet munnen hennes med en metallstang.

Yang ble overført til Shashi 2. interneringssenter i desember 2001. Visedirektør Lu gav innsatte ordre om å tvangsfore henne ved å bruke en tykk slange, noe som fikk henne til å blø alvorlig fra nesen og munnen.

Tortur og overgrep i løpet av de ti månedene i arresten resulterte i at hun ble ute av stand til å gå. I 2002 ble hun båret inn til Hubei provinsens kvinnefengsel. Fordi hun bestemt motsatte seg forfølgelsen, torturerte vaktene henne i titalls dager ved å hindre henne å sove, og tvang henne til å stå i lange perioder. Hun mistet bevisstheten flere ganger og slo bakhodet da hun falt. Vaktene ignorerte blødningen og fortsatte å tvinge henne til å stå ved å binde henne til en søyle. Hendene og føttene hennes hovnet alvorlig opp.

Etter at Yang returnerte hjem i 2006 etter fire års fengsel, trakasserte agent Yang Jialong fra Shashi distriktets 610-kontor henne og overvåket aktivitetene hennes. I 2006 ble hun en dag arrestert ved inngangsdøren sin. 610-kontorets agenter sendte henne til det beryktede Tangxunhu hjernevaskingssenteret.

Rundt 20. februar 2008 arresterte agenter fra 610-kontoret henne igjen og internerte henne i Tangxunhu hjernevaskingssenter i nesten 40 dager. Yang døde den 3. april 2008 etter ni års lang og kontinuerlig forfølgelse.

Relatert rapport (på engelsk): http://www.clearharmony.net/articles/200804/43909.html

Fotnote:

1. “610 kontoret” er et kontor opprettet spesielt for å forfølge Falun Gong, med absolutt makt over alle nivåer i administrasjonen til partiet og andre politiske og juridiske system.

Kinesisk versjon: http://minghui.org/mh/articles/2008/4/14/176444.html

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a43952-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.