USA: "Kompromissløs ånd:" Falun Gong utøveres storslåtte parade i Manhattan

Klokken var tolv den 20. November 2004, og Madison Avenue midt i Manhattan var fylt med drivende trommeslag. Flere store bannere med "Falun Gong" på både kinesisk og engelsk ledet en storstilt parade, med mer enn 3000 Falun Gong utøvere fra hele verden. Temaet for paraden var: "Kompromissløs ånd".

Det småregnet den dagen, men paraden, som var satt sammen av flere forskjellige temagrupper, var utrolig iøynefallende og lyste opp bybildet. Paraden inkluderte en trommegruppe, en gruppe som demonstrerte Falun Gong øvelsene, en gruppe som stilte ut Falun Gong bøker, en anti-tortur gruppe som avslørte forfølgelsen i Kina, en "bring de tiltalte for forfølgelsen av Falun Gong for retten" gruppe, en "jeg støtter Falun Gong" gruppe og så videre. Samlet strekte alle paradegruppene seg ut på en lengde på mer enn et dusin kvartaler. Mange forbipasserende stoppet opp for å se på paraden og spurte etter sannhetsforklarende materiale. De ønsket å få mer informasjon om Falun Dafa.

De ulike temagruppene i paraden strekte seg mer enn et dusin kvartaler Falun Dafa er god Falun Dafa spres over hele verden

Paraden var satt opp for å vise Falun Dafas heder, for å vekke menneskers rettvise tanker og for å appellere for en slutt på forfølgelsen.

Li Li som er en kvinnelig Falun Gong utøver og en av de frivillige organisatorene av paraden fortalte oss; "De hundretalls av millioner av kinesiske og utenlandske Falun Gong utøverne holdt sjelden noen parader før forfølgelsen av Falun Gong ble satt i gang av Jiangs regime i 1999. Gruppeaktivitetene vi hadde tidligere var hovedsakelig erfaringsutvekslingskonferanser for å dele våre kultiverings erfaringer om Falun Gong øvingen, og gruppe trening av Falun Gong øvelsene. I juli i 1999 begynte Jiangs regime brått med sin syke og gale forfølgelse av Falun Gong i Kina. Samtidig eksporterte de løgnene sine til utlandet og svertet Falun Gong. Falun Gong som var generelt ukjent for offentligheten ble brått skjøvet til frontlinjen på verdens scene. Imidlertid hadde folk flest ingen anelse om hva Falun Gong var. De viste ikke at Falun Gong ble forfulgt i Kina."

Verden trenger Sannhet, Medfølelse og Toleranse Falun Dafa bokutstilling Barn fra Minghui skolen

Li Li sa; "Forfølgelsen av Falun Gong i Kina har allerede vart i over fem år. Falun Gong utøvere over hele verden har fulgt prinsippene 'Sannhet, Medfølelse og Toleranse' for fredelig og rasjonelt å forklare sannheten om Falun Gong og fakta om forfølgelsen til mennesker. De har distribuert sannhetsforklarende materialer på gaten, demonstrert fredelig foran den kinesiske ambassaden for å appellere for en slutt på forfølgelsen, holdt gratis seminarer i offentlige bibliotek for å lære bort Falun Gong øvelsene og deltatt i forskjellige parader. Flere og flere mennesker har lært å kjenne Falun Gong, og flere og flere mennesker har begynt å øve Falun Gong. Nå finnes det Falun Gong utøvere i mer enn 60 land og områder rundt om i verden."

En appell for å redde fengslede Falun Gong utøvere i Kina 200 Falun Gong utøvere fra Taiwan formet et lag for å demonstrere Falun Gong øvelsene

Li Li forsatte; " Alle politimennene i New York som kontaktet oss, sa at vi var den mest fredelige gruppen de noensinne hadde opplevd. Flere og flere mennesker og organisasjoner støtter vår bekjempelse av forfølgelsen. I dag kom politiet spesielt for å klarere veien for oss med motorsykler. Dette er den første gangen de overhodet har gjort slikt. Flere NGOs, inkludert Beijing vår, Veteranenes forening, utenlandsk kinesisk student forening, har kommet for å støtte paraden vår til tross for regnet."

Li Li konkluderte; "Ingen forfølgelsen av rettvise overbevisninger har noen sinne lykkes i historien. De tiltalte som forfølger Falun Gong utøvere vil definitivt bli brakt for retten."

En tysk Falun Gong utøver reiste tusenvis av mil for å komme til USA, for å la mennesker vite om Falun Gong.

Walter er en mannlig psykolog og en Falun Gong utøver fra Tyskland. Han dro til New York for å delta på aktivitetene sammen med sin kone og sin sønn, som har akkurat blitt et år. Walter fortalte oss at han startet å praktisere Falun Gong i 2000. Før det hadde han praktisert Tai Chi i mange år. En av vennene hans ga ham en bok, boken "Falun Gong". Senere så han Falun Gong utøvere på universitetsområdet som appellerte for en slutt på forfølgelsen. Han ble interessert og begynte å finne ut mer om Falun Gong, og startet omsider å øve Falun Gong.

Da vi spurte ham hvorfor han reiste tusenvis av mil for å komme til New York for å delta på aktivitetene her svarte han, at han håpet å være sammen med alle sammen her for å fortelle sannheten til folk. Samtidig ønsket han å forbedre sitt xinxing (hjertets natur, moralsk karakter) ved å delta på Falun Gong aktivitetene og erfaringsutvekslingskonferansen.

Walter fortalte oss; "Jeg har deltatt på mange Falun Gong utøveres parader i Europa, slik som den i Genève. Imidlertid er paraden i New York en slik storskala begivenhet at jeg tror den vil hjelpe flere New Yorkere til å forstå fakta om Falun Gong. USA er et veldig innflytelsesrikt land i verden. Dersom flere amerikanere forsto sannheten om Falun Gong, ville det hjelpe mennesker i hele verden å forstå sannheten, og hjelpe til med å stoppe forfølgelsen raskere."

En innbygger i New York sa at alle mennesker i det 21. århundre skulle følge prinsippene "Sannferdighet, Medfølelse og Toleranse" og hun håpte at forfølgelsen ville slutte snart.

Jones, en New Yorker, ble tatt bilde av sammen med parade laget

Da Jones, en kvinnelig innbygger i New York, så paraden vinket hun begeistret til Falun Gong utøverne og klappet for dem. Hun fortalte oss at hun hadde fått sannhetsforklarende informasjon om Falun Gong for mer enn ett år siden. Hun hadde sjekket web adressene som sto på informasjonsmaterialet og lest mye om Falun Gong. Hun syntes Falun Gong var god. Hun sa; "Jeg synes prinsippene 'Sannferdighet, Medfølelse og Toleranse' ikke bare skulle bli fulgt av Falun Gong utøvere, men også av alle sammen i det 21. århundre."

Jones sa ettertrykkelig; "En tyrann vil ikke kunne ødelegge menneskers overbevisning uansett hva." Som en oppriktig kristen ønsket hun å sende velsignelser til alle Falun Gong utøvere og hun håpte at forfølgelsen ville slutte snart. Etter intervjuet la hun igjen sitt navn, adresse og telefonnummer og ba oss informere henne om aktiviteter i fremtiden. Før hun dro lot hun seg bli fotografert sammen med paraden.

I følge parade organisatoren hadde Falun Gong utøverne planlagt å holde en erfaringsutvekslings konferanse den 20. november frem til den 22. november i New York. Paraden den 20. var en av de største aktivitetene som fant sted i løpet av konferanse perioden. Foruten en erfaringsutvekslings konferanse vil utøvere forme en "Stor vegg av sannhet" i New York i løpet av de to neste dagene.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a23267-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.