Det franske tidsskriftet "La Revue d'Etudes": Den andre "Kulturrevolusjonen" i Kina

I en artikkel om Asia trykket i juni-utgaven av det franske magasinet “La Revue d'Etudes”, ble det gitt en feilaktig beskrivelse av Falun Gong. Et fransk par som øver Falun Gong sendte et brev til tidsskriftet for å la dem få vite sannheten. Tidsskriftet trykket utøvernes brev i sin september utgave og trykket også en historie om en Falun Gong utøver som ble forfulgt i Kina.


Forfølgelsen av Falun Gong: Den andre kulturrevolusjon i Kina

Av Alexis & Sandra Genin

En leser har gitt sin mening om en artikkel vi trykket i juni-utgaven om Sør- og Øst Asia.

Helt siden 1999 har Falun Gong vært offer for undertrykkelse fra kinesiske myndigheter. På den tiden var Falun Gong blitt så populært hos den kinesiske befolkning at enkelte politiske ledere ikke kunne akseptere det, de anså Falun Gong for å være en direkte trussel mot det kinesiske kommunistpartiet. Etter at den ble forbudt den 20nde juli 1999, har Falun Gong blitt brutalt forfulgt i fem år. Likevel har Falun Gong etablert et mønster av fredfull motstand for det kinesiske folket i møte med brutal forfølgelse. Verken fengsling eller tortur har forandret Falun Gong.

Falun Gong (Falun Dafa) er en av mange konvensjonelle qigong-metoder i Kina. Det ble populært på begynnelsen av 1990-tallet. Til å begynne med fikk Falun Gong støtte av det kinesiske kommunistpartiet fordi den hadde en meget positiv effekt på folks helse og gjeninnsetting av moral.

Fordi det vokste så raskt, representerte Falun Gong noe nytt man ikke hadde sett før. I 1998 anslo de kinesiske myndighetene at det var 80 millioner mennesker som øvet Falun Gong. Dette tallet forklarer delvis hvorfor Falun Gong ble offer for forfølgelse senere. I 1999 forbød Kina sin president, Jiang Zemin, Falun Gong under påskuddet av at det "forstyrret offentligheten". Anklagen ble senere endret og Falun Gong ble kalt en "ond kult". Til slutt ble Falun Gong satt opp som en fiende av Kina på grunn av "forbindelser med utenlanske makter".

I Kina er forfølgelsen av Falun Gong og kulturrevolusjonen veldig like. Undertrykkelsen ble gjennomført i alle byer. Kinas borgere ble oppfordret til å avsløre Falun Gong utøvere. Jevnlig propaganda på TV ble brukt for å stimulere hat mot Falun Gong utøvere som ble kalt kriminelle som utførte alle typer forbrytelser. Hensikten var å føre det kinesiske folket bak lyset så de ville angripe og utslette denne såkalte "indre fiende".

Fengslede Falun Gong utøvere blir hjernevasket. Sentre for hjernevasking ble etablert i hvert eneste distrikt i de store byene og kommunene i Kina. Noen ble borte i månedsvis uten at deres kolleger eller familier visste hvor de var blitt av. De utøverne som nektet å benekte sin tro selv mens de ble utsatt for giftige medisiner og fysisk tortur, ble sent til tvangsarbeidsleirer og fengsler. Premiering eller avstraffelse av offentlige tjenestemenn i Kina har direkte sammenheng med hvor gode de er til å "konvertere" Falun Gong utøvere, og konverteringen er vanligvis samvittighetsløs.

Dødsfall blir behandlet som selvmord

Etter ordre fra Jiang, har tortur blitt et systematisk verktøy i forsøket på å knekke viljen til Falun Gong utøvere for så å ødelegge dem mentalt. Jiangs ordre er "ødelegg deres rykte, ødelegg dem finansielt, ødelegg dem fysisk". Torturen antar mange former, blant annet slag og spark, elektriske sjokk, torturapparater som knuser lemmer eller skader tennene, tvungen innførsel av vann i munnen, kulde, enecelle uten noe lys i månedsvis, eller å bli låst inn i liten celle hvor utøvere verken kan stå oppreist eller ligge ned.

Tusener har dødd etter tortur. Blant dem, har mer enn åtte hundre blitt identifisert. Ifølge statistikkene til kinesiske myndigheter, har flere enn 73 tusen Falun Gong utøvere blitt internert i tvangsarbeidsleire. Eksperter som er kjent med Kina tror imidlertid at dette tallet bør settes fem ganger høyere.

I de siste fem årene, har Falun Gong utøvere forblitt standhaftige og fredelige i møte med forfølgelsen. I Kina fortsetter de og fortelle sannheten om forfølgelsen og deres kultivering til det kinesiske folk via pamfletter, telefonsamtaler, eller til og med TV overførsler. Utenfor Kina har de dokumentert og offentliggjort torturen og forfølgelsen på Internett.

Dette er den første gangen i moderne kinesisk historie at en diktator mislyktes i å ødelegge en gruppe selv om han tok i bruk all mulig vold. Falun Gong utøvere går forfølgelsen i møte og er standhaftige i sin tro på "Sannhet, Godhet, Toleranse".

Qigong er tusener av år gammel kulturarv i Kina. Det lærer de filosofiske prinsippene av Dao skolen, Buddha skolen og konfusianismen. Det som karakteriserer de tradisjonelle veiene er dyd godhet (i Asia er kropp og sjel ansett for å være en). Årsaken til at Falun Gong var så attraktivt for folk i Kina var at den setter det kinesiske folk i stand til å arve denne tradisjonelle kulturen, og gir en vei som leder til visdom og kultivering. Men, Falun Gong er ikke en religion. Gjennom sin spredning, har Falun Gong forblitt gratis og fritt for medlemskap.

Utdrag fra et vitneutsagn, januar 2004

….Men den psykiske påkjenningen er enda mer uutholdelig enn de fysiske smertene. Vi var engstelige hele dagen. Vi hadde ingen anelse om hva som ville skje. Når en fengslet utøver ble hentet av politiet ville vi bekymre oss for han/henne og om han/hun ville komme tilbake. Vi ville ikke vite om han/hun var kommet tilbake før oppropet hver kveld før vi fikk lov til å gå til sengs. Allikevel, var det alltid mulig at noen var borte når vi våknet neste morgen, uten noen spor igjen. Utøverne oppmuntret hverandre når vi møttes om morgenen. Selv om det bare var et uttrykk i øyet eller et smil, var det en enorm oppmuntring. Under slikt psykisk press, ble manges hår hvitt. Jeg må for eksempel farge mitt hår nå.

“Zhang Siying does vil ikke ha penger. Han insisterer på å øve Falun Gong. Betyr ikke det at han er unormal?” sa Wang Tianyi, kommissæren for økonomi og handel i Chuan-Hui distriktet (den offentlige tjenestemann med ansvaret for handelsvirksomhet), som også ledet an i å forfølge Falun Gong. Den neste dagen tilkalte Wang Tianyi mange folk og kidnappet Zhang Siying og bortførte han til et psykiatrisk sykehus i Zhoukou by. Flere dager senere forsøkte Zhang's gamle mor alt hun kunne for å finne det psykiatriske sykehuset og besøke Zhang. Zhang fortalte moren: "De bant meg med tau og ga meg en sprøyte. Rett etter sprøyten ble gitt, ble jeg bevisstløs." Moren til Zhang oppsøkte legen og spurte hva sprøyten var for ettersom hennes sønn ikke var syk. Lege svarte, "Sprøyten er for å klargjøre sinnet hans."

Torturen Yu ble utsatt for kalles "Nødbrems". Fangen ble bedt om å stå en halv meter vekk med ansiktet vendt mot en vegg, og så bukke seg ned i en 90 graders vinkel. Når han plutselig ble sparket, ville hode hans slå mot veggen. Yu ble torturert slik mange ganger. En dyp, blodig sprekk utviklet seg på hodet hans. Han led av meget alvorlig hjernerystelse. Under slik voldsom gjentatt tortur, ble Zhang ekstremt svak. For å unnslippe ansvaret for å ha påført Yu alvorlig fysisk og psykisk skade, sa Qu Xiufeng, fengselsdirektøren, til andre, "Yu er en god mann og vi behandler ham godt. Det er synd han ble sinnssyk etter å ha øvet Falun Gong - han slår hodet sitt mot varmeovnen."

Fra Lihe 18nde kvinnelige tvangsarbeidsleir for "omskolering" i Zhengzhou

Tvangstrøyene er laget av grovt tøy. Straks Falun Gong utøvere fikk klærne på, ble de strammet opp i ryggen. Ermet hadde et lærbelte som var ca 25 cm lengre enn utøverens arm. Vaktene tvang Falun Gong utøvere til å ta på seg tvangstrøyene, tvang armene bak på ryggen og knøt dem fast med hendene krysset. Etterpå heiset de utøveres armer i skulderhøyde og hang dem opp etter håndleddene med benene sammenbundet. Samtidig stengte de utøveres munner ved å stappe tøy inn i dem; de satte høretelefoner på plass og spilte bånd som hånet og løy om Falun Gong. I følge et vitneutsagn ville utøvere som ble torturert på denne måten ha brukkne armer og ankler, skuldre og håndledd ut av ledd. Noen utøvere ble torturert slik over lengre perioder og fikk brudd på ryggraden. De var alltid i livsfare. Den 22 mai 2003, ble en kvinnelig Falun Gong utøver i 40 årene torturert slik en hel dag. Da hun ble tatt ned var kroppen hennes kald. For dekke over forbrytelsen, beordret politiet to fanger (den ene en narkoman og den andre en forbryter), Yan Ping og Fu Jinyu, til ta kroppen til sykehuset ved siden av for injeksjon. De hevdet at Falun Gong utøveren døde på grunn av forskjellige sykdommer og kremerte kroppen umiddelbart.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a22683-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.