Kina: Lærer oppsagt etter 1 ½ års soning for sin overbevisning

En lærer i grunnskolen i Shanghai ble sagt opp fra jobben etter at hun hadde sonet 1 ½ år for å nekte å frasi seg sin tro på Falun Gong, en kultiveringsmetode for kropp og sjel og som har blitt forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999.

Zhou Meijuan som er 49 år, ble arrestert i juli 2017 og internert i seks uker. Etter løslatelsen holdt arbeidsgiveren tilbake 7.000 yuan i bonus som hun hadde opptjent i første halvdel av året. Begrunnelse var at hun ikke hadde vært på arbeid under interneringen. Skoleledelsen beordret Zhou til å skrive en selv-erklæring og reflektere over "feilen" hun hadde gjort og frasi seg Falun Gong, men hun nektet å gjøre dette.

Zhou skrev brev til flere regjeringskontorer, inkludert distriktsopplæringskontoret, den lokale lærerorganisasjonen og kvinneføderasjonen for å søke å oppnå rettferdighet. Hun la detaljert frem sin klage og krevde at skolen ga henne bonusen. Da hun ikke fikk respons fra de nevnte kontorene, ville hun fremsette en klage til det lokale voldgiftsutvalget for arbeidstvister, men til ingen nytte.

Ved årets sluttevaluering av arbeidsinnsatsen i 2017 ba rektor henne igjen om å skrive en erklæring, ellers ville hun ikke få bestått evalueringen. Zhou slo fast at hun ikke hadde gjort noe galt ved å opprettholde sin overbevisning, men at hun ble urettmessig forfulgt av regjeringen.

Rektor meldte henne til politiet som arresterte henne på skolen den 26. desember 2017. Etter over ett års internering ved Jiading distrikts interneringssenter ble Zhou dømt den 1. februar 2019 til 1 ½ års fengsel.

Da Zhou var ferdig med soningen, ble hun sagt opp fra skolen. Hun la merke til at hun ble overvåket og forfulgt da hun var ute.

Før den siste fengselsperioden ble Zhou arrestert og satt i et senter for hjernevask flere ganger. Skolen nektet henne å undervise, men de ordnet det slik at hun kunne gjøre logistikk-arbeid før de eventuelt sa henne opp.

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/30/186563.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.