Kinesisk kultur: Det tar 50 år å forberede et jordskjelv

Niu Shumei arbeidet som prefekt ved Ningyuan prefektorat i perioden Daoguang og Xianfeng (perioden1820-1861) i Quing dynastiet. Han var ærlig og hardtarbeidende og oppnådde fantastiske ting, noe folk æret ham for.

En dag opplevde de et sterkt jordskjelv. Alle husene i byen kollapset, og utallige mennesker ble såret eller døde. Regjeringskontorene var også ødelagte. Nius sønn forsvant, og Niu selv fikk en varig skade i foten som gjorde at han hadde vanskelig for å gå.

I sin smerte skrev Niu Shumei en lang artikkel for å stille spørsmål til by-guden. I artikkelen beskyldte han by-guden for at han likte røkelsen som folk brente, mens han ikke hadde beskyttet dem under jordskjelvet. Han utfordret by-guden og spurte om det var mulig at alle i byen var onde og fortjente å dø? Han sa at han hadde ren samvittighet. Sønnen hans var død, og selv ble han skadet. Han stilte spørsmål om folk ikke skulle ha tiltro til at veien til himmelen var god nok for folk og om guder også gjorde feil i sin dom.

Den natten hadde Niu Shumei en drøm der by-guden inviterte ham til sitt sted og sa: "Du ga meg en reprimande i brevet ditt med selvrettferdighet og en begrunnelse, men du forstår virkelig ikke hvordan guder og ånder fungerer. Det er grunnen til at jeg har invitert deg hit for å svare på spørsmålet ditt og dine ærekrenkende bemerkninger.

"Alle ulykker skjer som følge av syndig karma, akkumulert av mennesker over tid, og ingenting er tilfeldig", fortalte han Niu.

Han avslørte hemmeligheten om at gudene hadde brukt 50 år på forberedelsene til jordskjelvet. Han sa: "Det var en 50 år lang undersøkelse og notering i forhold til dette jordskjelvet. Alle de som ikke skulle lide, ble flyttet. Hvis de begikk nye synder, ville de bli flyttet tilbake; selv om det skjedde forandringer i tiden med katastrofen. Slike forandringer ville ha blitt tatt med i vurderingen, og menneskeliv ville aldri blitt ignorert."

"Hvis dette er saken", argumenterte Niu Shumei, prøver du å si at det ikke var en eneste godhjertet person i hele byen, og at sønnen min og jeg også fortjente å bli dømt?"

"Det er tre familier i byen som er sikre og friske", sa by-guden. "Den ene er familien til ei kvinne som har vært enke og tar nå vare på barnebarnet sitt. En annen er en legefamilie. Han selger aldri falsk medisin, og han forholder seg til pasientene så godt han kan når det er nødvendig, selv midt på natten eller når veiene er søkkvåte og sørpete. En annen er familien til ei gammel dame og hennes unge barnebarn som lever av å selge stekte riskaker. De er alle sikre og friske. Du kan gå tilbake og sjekke det ut. Jeg forteller ikke løgner.

"Sønnen din har gjordt mange dårlige ting i tidligere liv. Derfor måtte han nå tilbakebetale under jordskjelvet", fortalte by-guden til Niu. "Du skulle blitt dømt du også, men fordi du er en ærlig og en hardtarbeidende tjenestemann, fikk du en mildere straff; bare foten din ble skadet. Guder og himmelen er med andre ord ekstremt nøye når de holder på med belønning og straff. De vil aldri gi ekstra fordeler eller straff til noen personer. Enhver katastrofe eller lykke har sine årsaker. Hvis du gjør ditt beste for å være en god tjenestemann, kan du bli forfremmet til stillingen som justiskommissær.

Etter å ha hørt dette, takket Niu Shumei by-guden og beklaget det han hadde skrevet i artikkelen.

Da han våknet, dro Niu for å sjekke ut de tre familiene som by-guden hadde fortalt om i drømmen. Han fant familiene til kvinnen og legen, mens det tok ham litt mer tid og arbeid å finne den gamle damen som solgte stekte riskaker. Hun fortalte Niu at hun behandlet folk rettferdig. Da hun møtte på gamle eller funksjonshemmede, solgte hun dem kaker med rabatt eller krevde ikke betaling i det hele tatt.

Hun fortalte Niu at to dager før jordskjelvet, hadde hun plutselig mange kunder, og etterspørselen etter kakene oversteg tilbudet. Derfor tilbragte hun og barnebarnet natten med å lage riskaker til neste dag. Da jordskjelvet kom, kollapset huset. De to lå begravd i tre dager før de ble reddet og overlevde på stekte riskaker disse dagene.

Niu Shumei ble svært overrasket over å høre historien hennes, og etter dette fikk han en enda dypere forståelse av prinsippet om årsak og virkning. Han arbeidet enda hardere for å være en god tjenestemann. Senere ble han virkelig forfremmet til en posisjon som justiskommissær i Sichuan.

Utgiverens bemerkninger
Niu Shumei var en virkelig person i historien (1791-1875) og født i Gansu. Han var en vellykket kandidat fra Den keiserlige eksaminasjonen i det 21. året av Daoguang-perioden i Qing-dynastiet. I løpet av sin karriere i det offentlige tjente han som sorenskriver i Zhangming fylke (nå Jiangyou by), prefekt i Maozhi og Ningyuan og justiskommissær i Sichuan.

Niu ble beskrevet i Utkast fra historien om Qing som "klar og ærlig i saker han dømte i. Han lot ingen sak stå uløst og var høyt elsket av folket."

Jordskjelvet det snakkes om, skjedde i Xichang natten 12. september 1850 (7. august i måneåret og det 38. året av Daoguang-perioden). Det var et sterkt jordskjelv med 7,5 på skalaen.

Det ble skrevet i Utkast fra historien om Qing vedrørende situasjonen i Ningyuan: "Jordskjelvet og hele byen kollapset, og mange ble drept eller skadet. (Niu) Shumei ble begravd i ruinene, men overlevde. Lokalbefolkningen i Sichuan sa at himmelen sparte Niu Qingtian (et kallenavn han fikk av folk på grunn av hans rettferdighet) slik at han kunne fremme godhet og toleranse. Shumei klandret seg selv fordi han ikke hadde hatt høy nok dygd og at han hadde mislyktes i å beskytte folket. Han gjorde alt han kunne for å hjelpe fanger, og han oppnådde en enda dypere respekt og kjærlighet fra folket."

Historien er tatt fra “Juen Yuan Notes” av Huang Shuyun.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2020/3/16/183666.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.