Norge: «Viktig at mennesker blir informert og tar et standpunkt»

Falun Gongs informasjonsstand var plassert ved Eidsvoll plass, rett ved Stortinget i Oslo, den 2. mai 2020. Utøverne ønsket å informere om Falun Gong og forfølgelsen av metoden i Kina.

Myndighetenes korona-restriksjoner hadde lettet litt på sosial distansering, fra 2 til 1 meter, og mange var i byen denne vårdagen.

Falun Gong-standen på Eidsvolls plass ved Stortinget i Oslo. Utøverne informerer om Falun Gong og forfølgelsen i Kina Mange signerer petisjonen som krever en stopp på forfølgelsen i Kina Utøvere viser de fem Falun Gong-øvelsene

Informasjonsmateriell var lagt frem til besøkende slik at de kunne ta selv. Underskriftslister til signering lå ved standen. Petisjonen skal leveres Stortinget, og den krever at norske myndigheter kommuniserer med Kina for å gjøre en slutt på Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) organhøsting fra levende Falun Gong-utøver.

Utøvere viste de fem Falun Gong-øvelsene på standen. Mange forbipasserende stoppet opp, tok bilder og leste informasjonsplakater og -bannere. Flere kom til standen for å signere og tok med seg informasjonsmateriell.

En mann i 30-årene kom rett bort etter å ha lest bannerne og spurte hva dette gjaldt. En utøver fortalte at mennesker blir fratatt organer, mot deres vilje, i Kina fordi de er Falun Dafa-utøvere. Denne kultiveringsmetoden følger de universelle prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse som forbedrer deres helse og velvære.

Utøveren fortalte videre at da denne fredelige meditasjonsmetoden ble introdusert offentlig i 1992, ble den straks populær, og etter 7 år praktiserte bortimot 100 millioner kinesere. Den tidligere statsleder Jiang Zemin fryktet sin maktposisjon i regimet og startet i 1999 en brutal forfølgelse, som fortsatt pågår. Mannen i 30-årene ønsket å ta med seg informasjonsmateriell for å lese mer om Falun Gong og forfølgelsen på angitte nettsideadresser.

En annen ung mann hadde tatt med seg venninnen, som ønsket å signere petisjonen. Selv hadde han signert petisjonen tidligere denne våren og mottatt informasjonbrosjyre. Han hadde også sett dokumentarfilmen «Hard to belive», og i mellomtiden hadde han fått ytterligere opplysninger fra USA om organhøstingen i Kina og var forferdet. Mannen mente at det er viktig at mennesker blir informert og tar et standpunkt. Han sa også at han kunne forstå at folk går forbi standen, uten å komme innom, for en kan ikke forstå at noe slikt kan skje i verden i dag.

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.