Storbritannia: Fredelig demonstrasjon utenfor den kinesiske ambassaden under markeringen av 25. april-appellen

Den 25. april viste Falun Gong-utøverne øvelsene utenfor den kinesiske ambassaden i London for å minnes appellen i Beijing som ble arrangert den 25. april 1999.

På grunn av korona-epidemien har de britiske styresmaktene utstedt ordre om nedstengning av skoler og bedrifter. Mange er hjemme. Noen var likevel ute i det fine været for å for å gå eller sykle den 25. april 2020.

Falun Gong-utøvere viser øvelsene utenfor den kinesiske ambassaden i London den 25. april Utøver Dean demonstrerer den sittende meditasjonen

Utøver Nina sitter og mediterer utenfor den kinesiske ambassaden Utøver Tony (til venstre) Falun Gongs informasjonsplakater utenfor ambassaden lyses opp med solceller

Utøverne stilte seg opp langs veien i henhold til reglene for sosial distanse og viste øvelsene. Demonstrasjonen vekket oppmerksomhet fra de forbipasserende.

Jeg skulle ønske flere ville få kjennskap til Falun Gong
Dean er student fra Vietnam. Han deltar ofte på Falun Gong-arrangementer, som å protestere mot forfølgelsen i Chinatown og utenfor den kinesiske ambassaden.

Dean fortalte at han hadde fått kjennskap til Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse på internett. Siden mange ikke kjenner til Falun Gong, føler han at han må gi folk informasjon om Falun Gong og forfølgelsen i Kina. Han ønsket at flere ville stå opp mot forfølgelsen.

Han påpekte at koronaviruset fikk spre seg og bli en pandemi på grunn av KKP's innledende dekkoperasjon. Han ønsket at de britiske styresmaktene ikke lyttet til Kinas villedende propaganda.

Nina begynte å praktisere Falun Gong sammen med ektemannen og sine to døtre for omlag to år siden. Hun var med på demonstrasjonen utenfor den kinesiske ambassaden.

"Falun Gong-utøverne i Kina har lidd mye i løpet av de siste 21 årene", sa Nina. "Fordi KKP’s regime ikke tillater dem å praktisere sin tro, har jeg kommet for å la folk få informasjon om det som skjer i Kina", sa hun videre.

For øyeblikket påvirker koronavirus-pandemien folks helse over hele verden. Nina ønsket at flere kunne dra nytte av Falun Gongs prinsipper: Sannhet, Medfølelse og Toleranse for å få mot til å stå overfor vanskeligheter.

Informasjon om KKP's natur
Tony har vært med på de fredelige protestene utenfor den kinesiske ambassaden hver uke de siste 20 årene. Han deler ut informasjonsbrosjyrer til forbipasserende, forteller om sine erfaringer med å praktisere Falun Gong og informerer om KKP's onde natur som forsøker å ødelegge menneskeheten.

"Jeg er her for å fortelle folk at Falun Gong er bra, og at KKP er ondt", sa Tony.

På grunn av isolasjonen har folk begynt å tenke over hvordan pandemien oppstod. Tony skulle ønske flere styresmakter og organisasjoner kunne jobbe sammen for å stoppe den KKP-styrte organhøstingen og aktivt bidra til at KKP går i oppløsning.

Protestene fortsetter til forfølgelsen er over
Den 25. april 1999 dro omlag 10.000 Falun Gong-utøvere til Beijing for å be om løslatelse av 45 utøvere som var blitt fengslet i Tianjin, en by 96 km øst for Beijing.

De ba også om tillatelse til å publisere Falun Gong-bøker og sin rett til å praktisere sin åndelige overbevisning. Den fredelige demonstrasjonen formidlet at de ønsket fred, rasjonalitet og mot til å sikre rettferdighet og opprettholde sin samvittighet.

Dessverre startet KKP forfølgelsen av Falun Gong den 20. juli 1999. For å sverte utøvernes åndelige overbevisning, omskrev KKP samtidig historien om appellen.

Falun Gong-utøvere over hele verden har protestert fredelig mot KKP's forfølgelse. Den 25. april-appellen minnes hvert år.

Utøver Gao sa at de arrangerte en liten demonstrasjon utenfor ambassaden. De fulgte samtidig myndighetenes påbud om sosial distanse og reise-begrensninger.

Utøverne har tatt hensyn til «nedstengningen av landet» da de forberedte protesten utenfor den kinesiske ambassaden. Storbritannia utstedte ordre om nedstengning den 24. mars. To utøvere møter utenfor ambassaden hver dag. De har installert solceller som gir lys til informasjonsplakatene slik at forbipasserende kan lese informasjonen etter mørkets frembrudd.

Utøverne merket seg at flere og flere tar imot Falun Gong-brosjyrer. Mange signerte petisjonen med krav om en slutt på forfølgelsen.

Utøverne kunne fortelle at de ville fortsette den fredelige protesten til forfølgelsen opphører. De ber om at det internasjonale samfunnet og britene bidrar til å stanse forfølgelsen.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2020/5/1/184276.html
Kinesisk versjon:

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.