Danmark: Mintes en fredelig appell som ble arrangert i Beijing for 21 år siden

25. april er minnedagen for 10.000 Falun Gong-utøveres fredelige appell i Beijing den 25. april 1999. Datoen markerer starten på utøvernes arbeid for å stå imot den hatefulle propagandaen som Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) sprer mot den åndelige metoden. Utøverne i Danmark arrangerte aktiviteter på Gammeltorv i København for å minnes denne hendelsen.

Utøverne viser Falun Gong-øvelsene og informerer om den åndelige metoden på Gammeltorv, Københavns eldste torg Chen (til venstre) gjør den andre Falun Gong-øvelsen Plakat med QR-kode til en dokumentar om opprinnelsen til Wuhan-viruset

Regjeringen har pålagt det danske samfunnet å ha begrenset antall deltakere ved en aktivitet, og alle er pålagt å ha en viss avstand fra andre personer. Dette er for å stanse spredningen av koronaviruset i landet. På grunn av restriksjonene var det færre mennesker enn normalt i gatene og på torget. Det fredelige synet av utøverne som gjorde øvelsene og den rolige musikken, vakte oppmerksomhet. Mange kom for å få informasjon, mens andre ropte til dem: "Dere gjør en flott jobb!" og "Vær så snill og fortsett med dette."

25. april - en viktig markering
Chen deltok på appellen den 25. april i Beijing for 21 år siden. Hun var da høyskolestudent.

Hun mintes: "Hver morgen gjorde vi øvelsene i parken nær hjemmet vårt og studerte Falun Gong-bøkene om kvelden i en av utøvernes hjem. Den 24. april fikk vi vite at utøvere i Tianjin var blitt arrestert og banket opp. Jeg var sjokkert og engstelig for sikkerheten deres.

Jiang Zemin (daværende leder av Det kinesiske kommunistpartiet, KKP) brukte denne appellen som en unnskyldning for å igangsette forfølgelsen av Falun Gong. 21 år senere har flere og flere innsett hvor fantastisk denne praksisen er. Når en ser tilbake, er appellen i Beijing den 25. april 1999 en viktig hendelse."

KKP lurer verden
Mange stanset for å lese om opprinnelsen til viruset i Kina. De scannet QR-koden som ledet til dokumentarfilmen med tittelen: «The Origin of Wuhan Coronavirus».

Chen sa: "KKP har brukt løgner for å bakvaske og demonisere Falun Gong-utøverne. Nå dekker de over sannheten om koronaviruset og beskylder USA for det. Det er helt klart at kommunistregimet er en trussel for hele menneskeheten. Falun Gong-utøvere og forskjellige etniske grupper i Kina, ja, hele verden, er i disse koronatider et offer for KKP."

En annen utøver sa: "Det vi gjør i dag, er det samme som utøverne gjorde den 21. april 1999. Vi ønsker å fortelle folk at Falun Gong ikke er en ond praksis, som KKP hevder. Ta avstand fra KKP, og du vil får velsignelse tilbake."

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/28/184243.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/27/瘟疫下-丹麦学员举办纪念四二五活动(图)-404442.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.