Kina: Helsepersonell ser tilbake på utbruddet av koronaviruset i Wuhan

Det ukjente koronaviruset har nå dukket opp i over 130 land og ble erklært som pandemi av WHO den 11. mars 2020. Sykdommen har tatt tusener av liv i episenteret Wuhan i Hubei provinsen i Kina.

Kinesiske embetsmenn uttalte den 6. mars at over 3000 helsearbeidere i Hubei provinsen var smittet; 40 % på sykehus og 60% på sine hjemsteder. De fleste er vanlige helsearbeidere, ikke spesialister på epidemier.

Over 40.000 helsefagarbeidere fra andre provinser ble sendt til Hubei for å bidra til å pleie pasienter med korona-virus. På grunn av Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) strenge informasjonskontroll finnes det ingen informasjon om hvor mange av dem som er smittet.

En av hovedfaktorene som bidro til det høye antall smittede og døde, var at KKP fortsatte å dekke over epidemien. Den 24. januar 2020, dagen etter at Wuhan ble stengt, utstedte WHO sin "Situasjonsrapport 4" som meddeler at kinesiske embetsmenn kjente til 830 tilfeller med korona-smittede i hele Kina på den tiden. Men lokale helsepersonell tvilte sterkt på om dette antallet var korrekt.

Hu Dianbo som er lege fra Hubei Aerospace sykehus i Xiaogan i Hubei provinsen, avslørte den 24. januar i en melding på nettet at han og hans lege-kolleger estimerte at over 100.000 mennesker var smittet av Wuhan-viruset: "For å dekke over fakta uttalte Hubei provinsen at de hadde tilstrekkelig med forsyninger og nektet å motta hjelp utenfra. Sykehusene er som helvete, og folk løper omkring og håper på å overleve", skrev han. "Jeg vet at jeg ved å gjøre dette [skrive denne meldingen] muligens havner i trøbbel. Men jeg bryr meg ikke. Å redde liv er viktigere."

Denne rapporten beskriver i detalj hvordan helsepersonell ved Wuhan sentralsykehus bekreftet utbruddet av koronavirus allerede i desember og hvordan deres forsøk på å formidle dette mislyktes. Blant dem var Li Wenliang, en av de åtte legene som ble straffet for å avsløre epidemien og som døde av viruset den 7. februar 2020. Siden dette har ytterligere tre leger ved det samme sykehuset dødd av viruset.

Utbrudd og innledende dekkoperasjon
Den 16. desember 2019 fikk Wuhan sentralsykehus inn en pasient på akuttmottaket med en "mystisk feber." Den 22. desember ble pasienten lagt i respirator. Fordi legene ikke visste hva som forårsaket denne "ukjente" lungebetennelsen, sendte de prøver av pasienten til et laboratorium i Guangdong provinsen for å få utvidet analyse (Next Generation Sequencing, NGS) den 24. desember 2020. Sykehuset mottok resultatene den 27. desember, og analysen viste at den var 81 % homolog med SARS, en type koronavirus.

"Alt indikerer at dette er koronavirus", sa en lege til Ai Fen som er direktør ved akuttmottaket.

Den 27. desember 2019 ble en annen pasient innlagt uten underliggende helseplager, men fikk likevel diagnosen lungesvikt. Om ettermiddagen den 30. desember 2019 mottok Ai resultater fra NGS og andre prøver, som også indikerte koronavirus. Hun sirklet ordet "SARS" på rapporten og delte et skjermbilde av rapporten med en klassekamerat fra medisinstudiet. Dette sirkulerte blant leger i Wuhan, inkludert øyenlege Li Wenliang.

"Den kvelden sa Ai at hun mottok en melding fra sykehuset om at informasjon vedrørende denne mystiske sykdommen ikke måtte offentliggjøres for å unngå panikk", rapporterte The Guardian den 11. mars 2020 i artikkelen "Koronavirus: Wuhan-leger taler myndighetene imot."

Artikkelen i The Guardian siterte også Ais intervju i det kinesiske magasinet Renwu (Folk) som rapporterte at Ai den 1. januar 2020 ble innkalt til sykehusets kontroll-komité. Der fikk hun en sterk irettesettelse for «å ha spredt rykter» og «skade stabiliteten». Kort tid etter utgivelsen ble intervjuet fjernet fra magasinet og fra hele det kinesiske internettet, ifølge The Guardian.

Begrensing av informasjon på alle nivåer
Ifølge et dokument som ble mottatt av magasinet Caixin, som ble bekreftet av en rekke leger ved Wuhan sentralsykehus, ble fire mennesker med tilknytning til sjømat-markedet i Huanan innlagt på sykehuset allerede den 29. desember 2019. CT-scanning og blodprøver indikerte virus-lungebetennelse.

Sykehusets offentlige helsekontor arkiverte 14 tilfeller av "ukjent" lungebetennelse mellom 8. og 10. januar. Ni tilfeller ble oppdaget den 8. januar, fire tilfeller den 9. januar og ett tilfelle den 10. januar. Den 9. januar utførte Jinghan distrikts CDC en epidemiologisk analyse og samlet inn prøver.

Den 11. januar 2020 ble Hubeis nasjonalkongress (NPC) og Nasjonal-komiteen for det kinesiske folkets politiske rådgiveres (CPPCC) konferanse arrangert i Wuhan. Etter møtene ble rapporterings-prosedyrene for koronaviruset endret, meddelte Caixin. Da Sentralsykehuset i Wuhan meldte om et annet tilfelle den 12. januar, ble det avvist av Jinghan distiktes CDC.

Den 12. januar 2020 sa en tjenestemann med etternavnet Xu fra Hubei helseforening at enhver rapport om epidemien først må godkjennes av tjenestemenn, både fra kommunen og provinsen.

Den 13. januar 2020 tok Wang Wenyong fra Jinghan distriktets CDC kontakt med Wuhan sentralsykehus med instruksjon om å kategorisere de pasientene som hadde "ukjent" lungebetennelse.

Det var ikke før den 16. januar Wuhan bys CDC sendte ansatte til lokale sykehus for å ta prøver av mistenkte koronavirus-pasienter. Da hadde antallet pasienter med "ukjent" lungebetennelse økt til 48. Ifølge daglige rapporter fra Wuhan helsekommisjon ble det imidlertid ikke oppdaget nye tilfeller i Wuhan mellom den 12. og 17. januar.

Holde tilbale informasjon
Etter at doktor Li Wenliang mottok et skjermbilde fra Ai Fend den 30. desember, delte han det med flere helsearbeidere. Klokken 01.30 den 31. desember ble han innkalt av sykehusoffiserer for å forklare seg for Wuhan helsekommisjon. På jobb samme dag ble han tvunget til å skrive en selvkritisk erklæring.

Den 1. januar ble doktor Li og sju andre leger straffet av tjenestemenn for «ryktespredning». Ifølge informasjon skaffet tilveie av magasinet Caixin beordret Helsekommisjonen samme dag et genteknologisk firma om å ikke teste ytterlige pasienter og å ødelegge de pasientprøvene de allerede hadde mottatt.

Den 3. januar beordret Wuhan sentralsykehus alle ansatte å holde tilbake all informasjon relatert til sykdommen, både tekst, bilder eller fra samtaler. Samme dag ble doktor Li irettesatt av politiet.

Selv om tjenestemenn fra den nasjonale helsekommisjonen ankom Wuhan den 31. desember 2019, ble ikke offentligheten informert om epidemien før den 20. januar 2020.

Sykdom ute av kontroll
Leger ved Wuhan sykehus nr 3 fortalte at en eldre kvinne som ble lagt inn den 3. januar, senere smittet sine tre døtre, to leger, fem sykepleiere og to andre pasienter på samme avdeling. De ansatte overleverte saken og prøvene til myndighetene den 9. januar, men ingen kom for å etterforske. Kvinnen døde senere.

Sykehus over hele Wuhan ble overveldet av antall pasienter. Men Wuhan helsekommisjon insisterte på at bare de som hadde vært i sjømat-markedet i Huanan, fikk lov å bli testet for koronavirus.

Li Wenliang fikk feber den 11. januar, etterfulgt av problemer med lungene. Den 16. januar var det identifisert 26 smittetilfeller på Wuhan sentralsykehus. "Vi har ikke registrert smitte mellom mennesker" uttalte en representant fra sykehuset den dagen. "Det er mulig å forebygge denne sykdommen og behandle den", sa de videre.

Li døde den 7. februar, 34 år gammel. Jiang Xueqing som er leder for bryst- og skjoldbruskkirurgi, døde av sykdommen den 1. mars. Ytterligere to dødsfall fulgte; øyelege Mei Zhongming den 3. mars og spesialist på øyesykdommer Zhu Heping den 9. mars.

Selv om intervjuet med Ai ble fjernet fra Renwus nettside, dets sosiale medier og andre internettsider i Kina, klarte netsurfere å sikre seg teksten og spre den utenlands.

"I intervjuet beskrev Ai øyeblikk som hun aldri kommer til å glemme. Det var en eldre mann som stirret uttrykksløst på en lege som rakte ham den 32 år gamle sønnens dødsattest og en far som var for syk til å klare å komme seg ut av bilen utenfor sykehuset. Mens hun gikk mot bilen, døde han", meldte The Guardian.

"Når jeg oppdager et veldig viktig virus, hvordan kan jeg, som kliniker, la være å si noe til andre leger ... Jeg gjorde hva en lege, hva ethvert normalt menneske ville gjort. Hvis offentligheten hadde blitt varslet om viruset 1. januar, ville det ikke blitt så mange tragedier", siterte Business Insider fra Ai i en artikkel den 12. mars kalt "En lege fra Wuhan sier kinesiske tjenestemenn stoppet advarsler om koronaviruset i desember.» Det har kostet tusener livet.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2020/3/16/183659.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.