Kina: Helsepersonell kritiske til håndteringen av koronavirus-utbruddet i Wuhan

Det ukjente koronaviruset har nå dukket opp i over 130 land og ble erklært som pandemi av WHO den 11. mars 2020. Sykdommen har tatt tusenvis av liv i epicenteret Wuhan i Hubei provinsen.

Kinesiske embetsmenn uttalte den 6. mars 20120 at over 3000 helsearbeidere i Hubei provinsen var smittet, 40 % på sykehus og 60% på sine hjemsteder. Nesten alle er vanlige helsearbeidere, ikke spesialister på epidemier.

Over 40.000 helsefagarbeidere fra andre provinser ble sendt til Hubei for å bidra til å pleie pasienter med koronavirus. På grunn av Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) strenge informasjonskontroll, finnes det derfor ingen informasjon om hvor mange av dem som er smittet.

En av hovedfaktorene som bidro til det høye antall smittede og dødsfall, var at KKP fortsatte å dekke over epidemien. Den 24. januar 2020, dagen etter at Wuhan ble stengt, utstedte WHO "Situasjonsrapport 4" som meddeler at kinesiske embetsmenn kjente til 830 tilfeller med koronasmittede i hele Kina på den tiden, mens lokalt helsepersonell tvilte på om dette antallet var korrekt.

Hu Dianbo som er lege fra Hubei Aerospace sykehus i Xiaogan i Hubei provinsen, avslørte den 24. januar i en melding på nettet at han og hans kolleger estimerte at over 100.000 mennesker var smittet av Wuhan-viruset. "For å dekke over fakta, uttalte Hubei provinsen at de hadde tilstrekkelig med forsyninger og nektet å motta hjelp utenfra. Sykehusene er som et helvete der folk løper omkring og håper på å overleve", skrev han. "Jeg vet at jeg ved å gjøre dette [skrive denne meldingen], muligens havner i trøbbel. Men jeg bryr meg ikke; å redde liv er viktigere."

Denne rapporten beskriver i detalj hvordan helsepersonell ved Wuhan sentralsykehus bekreftet utbrudd av koronaviruset allerede i desember og hvordan deres forsøk på å formidle dette mislyktes. Blant dem er Li Wenliang, en av de åtte legene som ble straffet for å avsløre epidemien og som døde av viruset den 7. februar 2020. Siden dette har ytterligere tre leger ved det samme sykehuset dødd av viruset.

Utbrudd og innledende dekkoperasjon
Den 16. desember 2019 fikk Wuhan sentralsykehus inn en pasient på akuttmottaket med en "mystisk feber." Den 22. desember ble pasienten lagt i respirator. Fordi legene ikke visste hva som forårsaket denne "ukjente" lungebetennelsen, sendte de prøver av pasienten til et laboratorium i Guangdong provinsen for å få en utvidet analyse den 24. desember 2020. Sykehuset mottok resultatene den 27. desember, og analysen viste at den var 81 % homolog med SARS; en type koronavirus.

"Alt indikerer at dette er koronavirus", sa en lege til Ai Fen, direktøren ved Krisedepartementet.

Den 27. desember 2019 ble en annen pasient innlagt. Han hadde ingen underliggende helseproblemer, men ble diagnostisert med svak funksjon av lunger. Om ettermiddagen den 30. desember 2019 mottok Ai resultater fra prøvene, som også indikerte koronavirus. Med sirkel rundt ordet "SARS" på rapporten delte hun et skjermbilde av rapporten med en medisinstudievenn. Dette sirkulerte blant leger i Wuhan, også til øyenlegen Li Wenliang.

"Den kvelden sa Ai at hun mottok en melding fra sykehuset om at informasjon vedrørende denne mystiske sykdommen ikke måtte offentliggjøres, dette for å unngå panikk", rapporterte The Guardian den 11. mars 2020 i artikkelen "Koronavirus: Wuhan-leger taler myndighetene imot."

Artikkelen i The Guardian siterte også Ais intervju i det kinesiske magasinet Renwu (Folk) som rapporterte at Ai den 1. januar 2020 ble innkalt til sykehusets disiplinerende inspeksjons-komité. Der fikk hun en skikkelig reprimande for "å ha spredd rykter" og "skade stabiliteten". Kort tid etter utgivelsen ble intervjuet fjernet fra magasinet og fra kinesisk internett, ifølge The Guardian.

Begrensing av informasjon på alle nivåer
Ifølge et dokument mottatt av magasinet Caixin som ble bekreftet av en rekke leger ved Wuhan sentralsykehus, ble fire personer med tilknytning til sjømat-markedet i Huanan innlagt på sykehuset den 29. desember 2019. CT-scanning og blodprøver indikerte virus-lungebetennelse.

Sykehusets offentlige helsekontor arkiverte 14 tilfeller av "ukjent" lungebetennelse mellom 8. og 10. januar: ni tilfeller ble oppdaget den 8. januar, fire tilfeller den 9. januar og ett tilfelle den 10. januar. Den 9. januar utførte Jinghan distrikts CDC epidemiske analyser og samlet inn prøver.

Den 11. januar 2020 ble Hubeis folkets nasjonalkongress (NPC) og Nasjonal-komiteen for det kinesiske folkets politiske rådgiveres (CPPCC) konferanse arrangert i Wuhan. Etter møtene ble rapporterings-prosedyrene for koronaviruset endret, meddelte Caixin. Da Sentralsykehuset i Wuhan meldte om et annet tilfelle den 12. januar, ble det avvist av Jinghan distikts CDC.

Den 12. januar 2020 sa en tjenestemann med etternavnet Xu fra Hubei helseforening at enhver rapport om epidemien måtte først godkjennes både av kommunale og provinsielle tjenestemenn.

Den 13. januar 2020 tok Wang Wenyong fra Jinghan distriktes CDC kontakt med Wuhan sentralsykehus med instruksjon om å kategorisere de pasientene som hadde "ukjent" lungebetennelse, sammen med de som har andre sykdommer.

Det var ikke før den 16. januar Wuhan bys CDC beordret lokale sykehus å ta prøver av mistenkte koronavirus-pasienter. Da hadde antallet pasienter med "ukjent" lungebetennelse økt til 48. Ifølge daglige rapporter fra Wuhan helsekomitté ble det imidlertid ikke oppdaget nye tilfeller i Wuhan mellom den 12. og 17. januar.

Systematisk avledningsmanøver
Etter at doktor Li Wenliang mottok et skjermbilde fra Ai Fend den 30. desember, delte han det med flere helsearbeidere. Klokken 01.30 den 31. desember ble han innkalt til et møte på sykehuset for å forklare seg for Wuhan helsekomité. På jobb samme dag ble han tvunget til å skrive en selvkritisk egenerklæring.

Den 1. januar 2020 ble doktor Li og sju andre leger straffet for "ryktespredning". Ifølge informasjon skaffet tilveie av magasinet Caixin, instruerte Helsekomitéen samme dag gen-teknologiske firmaer om å ikke teste flere pasienter, og de skulle ødelegge pasientprøver de allerede hadde mottatt.

Den 3. januar beordret Wuhan sentralsykehus alle ansatte til å holde tilbake all informasjon som var relatert til sykdommen, både tekst, bilder og samtaler. Samme dag ble doktor Li irettesatt av politiet.

Selv om representanter fra Den nasjonale helsekomitéen ankom Wuhan den 31. desember 2019, ble ikke offentligheten informert om epidemien før den 20. januar 2020.

Sykdom ute av kontroll
Leger ved Wuhan tredje sykehus fortalte at en eldre kvinne som ble lagt inn den 3. januar, senere smittet sine tre døtre, to leger, fem sykepleiere og to andre pasienter på samme avdeling. De ansatte overleverte saken og prøvene til myndighetene den 9. januar, men ingen etterforsket tilfellet. Kvinnen døde senere.

Sykehus over hele Wuhan ble overveldet av antall pasienter. Men Wuhan helsekomité insisterte på at bare de som hadde vært på sjømatmarkedet i Huanan skulle testes for koronaviruset.

Li Wenliang fikk feber den 11. januar, etterfulgt av problemer med lungene. Den 16. januar var det identifisert 16 smittetilfeller på Wuhan sentralsykehus. "Vi har ikke registrert smitte mellom mennesker", uttalte en representant fra sykehuset den dagen. "Det er mulig å forhindre denne sykdommen og behandle den."

Li døde den 7. februar 34 år gammel. Jiang Xueqing som er leder for avdelingen bryst- og skjoldbruskkirurgi, døde av sykdommen den 1. mars. Ytterligere to dødsfall fulgte; øyelege Mei Zhongming den 3. mars og spesialist på øyesykdommer Zhu Heping den 9. mars.

Selv om intervjuet med Ai ble fjernet fra Renwus (Folks) nettside, på sosiale medier og andre internettsider i Kina, klarte folk å sikre teksten og spre den ut av landet.

"I intervjuet beskrev Ai øyeblikk som hun aldri kommer til å glemme, som da en eldre mann stirret uttrykksløst på en lege som rakte ham den 32 år gamle sønnens dødsattest, eller en far som var for syk til å klare å komme seg ut av bilen utenfor sykehuset. Mens hun gikk mot bilen, døde han", meldte The Guardian.

"Når jeg oppdager et veldig viktig virus, hvordan kan jeg som kliniker la være å si noe til andre leger ... Jeg gjorde hva en lege, hva et ethvert normalt menneske, ville gjøre. Hvis offentligheten hadde blitt varslet om viruset 1. januar, ville det ikke blitt så mange tragedier", siterte Business Insider fra Ai i en artikkel den 12. mars kalt "En lege i Wuhan sier at kinesiske tjenestemenn stoppet hennes advarsler om koronaviruset i desember. Det har kostet tusener livet."

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2020/3/16/183659.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.