Kina står ovenfor en skadedyr-invasjon under koronapandemien

Etter at Wuhan-viruset eksploderte i Kina og utviklet seg til en pandemi, trues Kina på ny, denne gangen av skadedyr.

Ørken-gresshoppe
Kinas nasjonale skogs- og steppeforvaltning utstedte et nød-varsko den 2. mars 2020 vedrørende faren for at Kina kan bli invadert av ørken-gresshopper (“schistocerca gregaria'), den mest destruktive sorten gresshopper for menneskeheten. Invasjonen kommer fra Afrika og har nådd India og Pakistan.

Ørken-gresshoppene kan innvadere Xinjiang fra Pakistan og deretter spre seg østover eller innvadere Tibet fra India, for så å ødelegge de vestlige landbruksområdene i Kina. De kan også innvadere Yunnan og deretter spre seg østover, for så å ødelegge sør og sørøst i Kina. Når svermene når Kina, vil de være 500 ganger større enn nåværende populasjon. Dersom dette kommer til å skje i Kina, vil det vare helt til juni.

En mann i Kina la ut en video på nettet den 15. februar 2020 som viser at gresshoppene har kommet til Xinjiang.

Bommulsblad-ormer
Et annen kryp som ødelegger avlinger, bommuls-bladormen ("spodoptera litura"), har allerede invadert Yunnan, Sichuan og andre provinser i Kina.

I Guangxi Zhuang som er en selvstendig region, hadde bommulsblad-ormen allerede i slutten av februar dukket opp i et landområde på 1,5 km2.

Nettstedet AgroPages meldte den 9. mars 2020 at 228 fylker i åtte kinesiske provinser, derav Yunnan, Guangdong, Hainan, Guangxi, Fujian, Sichuan, Guizhou og Jiangxi, hadde rapportert om bommulsblad-ormer.

Kina var også i fjor utsatt for bommulsblad-ormen. Utbredelsen av dem i år kom tidligere og ser ut til å være mer utstrakt og potensielt mer ødeleggende enn i fjor.

De enorme mengdene og den høye reproduksjonsevnen til ørken-gresshoppene og bommulsblad-ormen utgjør en stor fare for landbruket og er vanskelig å håndtere. Invasjonene kan være svært ødeleggende for Kinas landbruk og føre til en stor sultkatastrofe.

Kinas landbruksminister uttalte at selv om Kinas avlinger øker med 554 millioner tonn i 2020, vil de fremdeles mangle 100 millioner tonn mat.

Mens koronaviruset sprer seg over hele verden og mange land går i karantene eller stenger grensene, har det blitt vanskeligere for land å flytte matforsyninger og gjøre handel med hverandre.

Selv om Kina har etablert flere sentrale matreserver, meldes det om vanstyre og korrupsjon i systemet. Noen stiller spørsmål ved hvor mye mat de sentrale reservelagrene faktisk har lagret.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2020/3/24/183764.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.