Koronamelding fra Kina: Hvordan kinesiske sykehus oppnår høye friskmeldingsrater og lave dødsrater

De nylig publiserte dataene fra kinesiske myndigheter indikerte at blant sykehusene i en by i Hubei-provinsen var friskmeldingsraten fra COVID-19-infeksjon så høy som 97% og dødsraten var så lav som 2.3%.

En leges forklaring på "rene sykehus"
En Minghui-korrespondent intervjuet dr. Zheng (alias) som arbeider på intensivavdelingen på et sykehus i Hubei-provinsen. Han forklarte hvordan sykehuset hans klarte å rapportere at det ikke er noen bekreftede tilfeller de siste ukene, selv om de fortsatt behandler pasienter med koronaviruset.

Dr. Zheng sa at det var titalls kritisk syke pasienter på hans avdeling, og to av dem brukte respirator. For å oppnå den "høye raten som er blitt friske, bestilt av Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) tjenestemenn, skrev sykehuset ut fem av pasientene, inkludert to i respirator på grunn av COVID-19. Sykehuset la dem inn på nytt samme dag, men nå som pasienter med andre sykdommer, slik som slag, hjerneblødning og Alzheimer.

Ifølge Zheng ble han tilkalt for å gjenopplive pasienter med pusteproblemer. Han satte opp respiratorer seks ganger på de 21 dagene mellom 24. januar og 13. februar 2020. Det var mistanke om at tre pasienter hadde COVID-19, men de ble aldri testet. De døde kort tid etter og ble verken ført opp i den bekreftede listen eller som dødsfall.

Sykehuset bekreftet nesten 400 COVID-19-saker, men antall mistenkelige tilfeller forblir ukjente, siden de aldri ble talt opp.

Blant de bekreftede pasientene som ble utskrevet etter å ha testet negativt to ganger, ble over tjue innlagt på ny fordi virusinfeksjonen kom tilbake. Sykehuset talte ikke de som hadde fått infeksjonen tilbake, som nye tilfeller. I tillegg til dr. Zhengs pasienter, ble pasienter som døde, ikke testet for COVID-19 og ble dermed ikke inkludert i de offisielle tallene.

For å kunne legge inn vanlige pasienter, ble alle sykehus i Zhengs by instruert til å erklære at de var "helt frie fra COVID-19-pasienter og var rene" den 19. mars. De fem pasientene til Zheng som var utskrevet og innskrevet på ny, var fortsatt ved smitteavdelingen. De to andre COVID-19-pasienterne var på infeksjonsavdelingen den dagen. For de to pasientene som fikk livreddende støtte, døde den ene noen dager etter, og den andre var fortsatt i kritisk tilstand da intervjuet ble gjort.

Offisielle tall er bare toppen på isfjellet
Sykehus i Kina som oppfyller visse kvalitetsstandarder, er delt inn i tre nivåer, basert på deres funksjon og oppdrag.

«Tier-1»-sykehus er sykehus og klinikker som gir grunnleggende tjenester, slik som forebyggende medisin, behandling og rehabilitering til et samfunn av en viss størrelse. Det finnes 10.831 “tier-1”-sykehus i Kina, 80 av dem er i Wuhan.

«Tier-2»-sykehus tilbyr generelle medisinske- og helsetjenester til flere samfunn i en region, samt at de utfører undervisning og forskning. Kina har 9.017 “tier-2”-sykehus, 50 av dem er i Wuhan.

«Tier-3»-sykehus sørger for høyt spesialisert medisinsk behandling og helsetjenester til flere regioner og utfører avanserte undervisnings- og forskningsoppgaver. Det er 43 av disse i Wuhan.

Zheng arbeider på et «Tier-2»-sykehus som var et sykehus for COVID-19-pasienter under epidemien. Da alle tre Tier-sykehusene ble overfylte med COVID-19 pasienter, satte Wuhan opp flere provisoriske sykehus.

Hvis sykehusene i dr. Zhengs by ble instruert til å fjerne koronavirus-tilfeller, mistenker Minghui-korrespondenten som intervjuet ham, at sykehus i Wuhan og i mange andre byer over hele Kina sannsynligvis har fått samme ordre. Som et resultat, er de offisielle tallene med smittede og dødsfall mye lavere enn de faktiske tallene.

Mange vestlige land har tvilt på Kinas data om koronaviruset. En Fox News-artikkel som ble publisert 1. april 2020, siterte tre amerikanske etterretningsoffiserer at "Kinas offentlige tall over COVID-19-infiserte er bevisst villedende og ufullstendige og at Kinas løgner har satt verden i fare".

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2020/4/3/183888.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.