Kina: Koronavirus-krisen får flere og flere til å ta avstand fra regimet

Jeg har lagt merke til at midt i Koronavirus-epidemien er flere mennesker villige til å lytte til meg og frasi seg medlemskapet i Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) og tilsluttede organisasjoner.

Jeg er mer oppmerksom nå enn noen gang på behovet og viktigheten av å informere om Falun Gong og forfølgelsen til så mange mennesker som mulig. Jeg føler at tiden som er tildelt oss utøvere for å kultivere og redde mennesker, blir mindre og mindre.

Jeg blir dårlig når jeg tenker at så mange dør av viruset. Jeg tenker at mange av dem kunne vært reddet.

I løpet av denne tiden har jeg snakket med folk nesten hver dag om å frasi seg sitt medlemskap i partiet. Fordi jeg bor i en landsby sentralt i Kina, er det enkelt å dra til andre landsbyer og fortelle folk om KKP sin forfølgelse av Falun Gong.

Noen ganger står jeg foran hovedinngangen til en boligblokk og starter en samtale med forbipasserende, uansett om jeg kjenner dem eller ei. Etter noen minutters samtale prøver jeg å styre samtalen i retning av å frasi seg sitt medlemskap i KKP.

Med koronavirus-krisen hengende over hodet føles det enklere enn noen gang å informere folk. Selvsagt møter jeg alltid mennesker som nekter å lytte til meg eller som ikke tror meg. Dette er normalt, og jeg blir ikke avskrekket.

Jeg har lagt merke til at noen utøvere er mindre ute og informerer om forfølgelsen nå. Jeg prøver å oppmuntre dem, men noen av dem forteller meg: “Det er vanskeligere enn noen gang å snakke med folk!” Jeg tror at problemet er at de fokuserer mest på folk som avslår å lytte til informasjonen og rådene deres.

Jeg har vært svært nervøs for å bruke telefonen for å oppfordre folk til å forlate partiet. I de siste to dagene har jeg imidlertid brukt mannen min sin telefon for å sende beskjeder via sosiale medier. Resultatet har vært svært bra.

Jeg har derfor forstått at mange kanaler er åpne for oss for å redde mennesker, så lenge vi har hjerte for å gjøre det!

Jeg føler meg glad over å vite at Mesteren alltid beskytter meg ved hvert skritt på veien!

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.