Italia og Slovenia: Introduksjon av Falun Gong på høyskoler

Europeiske Falun Dafa-utøvere oppsøkte flere høyskoler i løpet av et par uker. Der introduserte de den gamle meditasjonsmetoden til studenter og lærere; en lære der utøverne følger prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse i hverdagen.

Italia
Leonardo-akademiet er en av de beste språkhøyskolene i Salerno sør i Italia. Undervisningen tiltrekker seg mange talentfulle studenter fra regionene rundt. I løpet av de siste årene har studentene hørt om tradisjonell, kinesisk kultur og skadene som Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) har gjort gjennom de siste 20 årene.

Studenter ser på Falun Gongs introduksjonsvideo på Akademiet Leonardo Studentene lærer Falun Gong-øvelsene To studenter gjør den femte øvelsen i Falun Dafa

Utøverne viste øvelsene til noen av studentene den 30. januar 2020. De delte samtidig sine personlige historier med fysiske fordeler og moralsk forbedring og svarte på spørsmål.

Studentene var nysgjerrige på fordelene metoden gav for kropp og sinn. De var interesserte i å se øvelsene, og mange lærte bevegelsene. "Jeg følte en sterk energi og indre fred", sa en student. "Kan vi ha flere slike samlinger for å fortsette å lære?" spurte en annen student lærerne.

Slovenia
Falun Gong-utøverne dro også til Slovenia i Sentral-Europa til en språkskole i Kamnik for å lære ut Falun Gong-øvelsene.

Omkring 150 studenter og lærere fra fem klasser deltok i fem økter. De lærte de fire første øvelsene. Studentene greide å finne roen under opplæringen og applauderte utøverne etterpå for å ha hjulpet dem.

Idretts-lærer Ziga Repansek deltok under alle øktene. Han likte praksisen svært godt. "Jeg følte energien i kroppen. Jeg håper at vi kan gjøre noe som dette hvert år, spesielt i tider der unge mennesker definitivt trenger noe som dette", sa han.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2020/2/7/183132.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/6/法轮功走进意大利南部高中课堂-400812.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.