London: Informerte om forfølgelsen av Falun Gong i Chinatown

Falun Gong-utøverne arrangerte aktiviteter i Londons Chinatown hele lørdagen den 1. februar 2020.

De viste Falun Gong-øvelsene, delte ut informasjonsbrosjyrer og samlet underskrifter til en petisjon med krav til britiske styresmakter om hjelp til å stanse bruddene på menneskerettigheter i Kina. De informerte folk om fordelene med å praktisere Falun Gong og informerte om forfølgelsen Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) driver mot utøvere i Kina.

Falun Gong-standen i Londons Chinatown de to første dagene av rottens år Utøverne informerer folk om Falun Gong og forfølgelsen i Kina
Utøvere gjør viser de fem Falun Gong-øvelsene midt i Chinatown Falun Gong-utøverne fortsetter informasjonen utover kvelden

Jack signerer en petisjon som krever at de britiske styresmaktene presser Kina til å stanse forfølgelsen Studenter prater med utøverne Michael (til høyre) fra Romania stopper opp for å lære mer om Falun Gong

Susan og ektemannen Ian som er er fra Cambridge, var på besøk i London. De stoppet for å se utøverne gjøre Falun Gong-øvelsene, og de leste informasjonsplansjene.

"Jeg synes det er trist, opplysende og tankevekkende", sa Susan etter at en Falun Gong-utøver hadde forklart mer inngående om den 20 år lange forfølgelsen.

Susan sa at hun hadde hørt om KKP's statsanksjonerte organhøsting fra levende Falun Gong-utøvere, men først nå klarte hun å se forbindelsen mellom ofrene for disse fryktelige handlingene og de fredelige utøverne foran henne.

Etter å ha fått kunnskap om at Falun Gong lærer folk å følge prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse i hverdagen, sa Susan: "Dette er positivt og bringer folk håp."

Ian oppmuntret utøverne til å forsette innsatsen. Han sa: "Jeg tror at flere bør høre deres stemmer. Å endre den nåværende tilstanden, krever en hurtigere spredning av informasjon. Fortsett det gode arbeidet."

Begge signerte petisjonen med krav om at britiske styresmakter og det internasjonale samfunnet må bidra til å stanse KKP's forfølgelse og levende organhøsting.

”Kina er en politistat»
Jack hadde vært i Kina, hørt om Falun Gong, men hadde aldri sett Falun Gong-øvelsene. Han hadde heller ikke snakket med utøvere.

Etter å ha fått god informasjon om forfølgelsen, signerte han gladelig petisjonen. Han var sjokkert over at KKP har forfulgt Falun Gong i 20 år.

Jack sa han forstod KKP's natur. "Kommunisme er et ekstremt diktatur. De holder hele byen Wuhan i karantene nå. Dere kan forestille dere at det finnes mange innganger og utkjørsler i en by. Kina er en politistat", sa han.

Taiwansk student ønsker å lese «De ni kommentarene om Kommunistpartiet»
To studenter som studerer politikk ved universitetet i London, signerte petisjonen. Den ene av dem var fra Taiwan, mens den andre var fra Mexico. En utøver anbefalte å lese «De ni kommentarene om Kommunistpartiet» for studenten fra Taiwan. Han sa at han ville lese den.

En utøver som het Tony, pratet med en student fra Mexico. "Falun Gong er en storartet metode. Jeg begynte å praktisere metoden for over 10 år siden. Falun Gong reddet livet mitt", kunne Tony fortelle.

«Jeg håper min underskrift kan bidra»
Michael fra Romania jobber i London. "Folk forfølges for sin overbevisning", sa han. "Jeg stoppet opp for å få vite mer om dette." Han lovpriste utøvernes fredelige innsats og protest mot forfølgelsen og signerte petisjonen.

"Jeg kommer fra et tidligere kommunistland. Jeg vet hvor ille Kommunistpartiet er. Familien min ble forfulgt", fortalte han utøverne. Han ønsket at flere skulle forstå hvilken trussel kommunismen er for verden. Han sa at ens tro ikke må bestemmes av et styresett.

Innsats i Chinatown
Falun Gong-utøverne har informert om Falun Gong og forfølgelsen i Kina i Londons Chinatown i løpet av hele vinteren. De delte ut mange informasjonsbrosjyrer denne dagen i februar; midt under den kinesiske nyttårs-høytiden som markerer starten av rottens år.

Utøverne hadde lagt til informasjon om Coronavirus-pandemien i Wuhan fra The Epoch Times og NTD TV i audio-sendingen i Chinatown. En utøver med navn Jack, som har informert om forfølgelsen i Chinatown i mange år, sa han hadde merket at kinesiske besøkende hadde vært vennligere mot utøverne de siste to ukene etter at nyheten om viruset var kommet ut.

Jack sa han ønsket at flere kinesere åpenlyst skulle bli klar over KKP's natur og melde seg ut av partiet for en trygg framtid.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2020/2/7/183122.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/3/法轮功学员伦敦唐人街讲真相-民众看到希望(图)-400676.html
Chinese version available

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.