Kinesisk nyttår: Tegnet ”Fu” på dører og vinduer

Kinesere elsker tegnet ”Fu” som betyr lykke eller hell. Alle familier setter opp det kinesiske tegnet ”Fu” på vinduer og dører under den kinesiske nyttårsfeiringen.

I Kina settes tegnet ”Fu” opp på dører og vinduer i nyttårshelgen

”Fu” representerer lykke, hell, at alt går bra; altså et ønske om en god reise gjennom livet og at lykken skal tre fram i det kommende året.

Jiang Ziya er en fremtredende figur i romanen ” Fengshen Yanyi” som er et klassisk, skjønnlitterært verk som handler om Zhou-dynastiet. De gamle legendene forteller at når Jiang Ziya gis en gudommelig posisjon, vil hans kone, Madam Ma, også ha en.

Da sa Jiang Ziya: ”Helt siden vi giftet oss, har vi levd i fattigdom. Det er din forutbestemte skjebne å leve i fattigdom, så herved utnevner jeg deg til guden som har ansvaret for fattigdom.”
Madam Ma ble ulykkelig og sa: ”Alle guder har hyggelige steder å dra til, men med en slik tittel, hvor kan jeg dra?”
Jiang Ziya svarte: ”Du skal ikke dra dit lykken finnes”.

Dette ble snart allment kjent, og ettersom dette hendte på den kinesiske nyttårsaften, satte alle opp tegnet ”Fu”, som betyr lykke eller hell, på dørene og vinduene for å skremme bort ”fattigdommens gud”.

Slik er det blitt en tradisjon å sette opp dekorasjoner med ”Fu” under den kinesiske nyårsfeiringen.

I de tidligste skriftene (orakelbenskrift) av tegnet ”Fu” beskriver tegnet et høyt alter som brukes til ofring til gudene og to hender som holder en tønne vin som føres til alteret som en offergave for å uttrykke takknemlighet og hell. Dette tegnet finnes allerede i de tidligste kinesiske skriftene.

Oversatt etter Epoch Times, Sverige:
https://www.epochtimes.se/darfor-satter-kineserna-upp-tecknet-fu-pa-dorren-nyar

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.