Kinesisk nyttår: Den gamle kinesiske kalenderen (2)

Den himmelske forbindelsen
Et viktig aspekt ved den kinesiske kalenderen er den 60-årige syklusen. Det er en kombinasjon av “de ti himmelske stammene” og “de tolv jordiske grenene”.

Tigeren i steinrelieffet på et tempel i Beijing (Frederic J. Brown/AFP/Getty bilder)

Kombinasjonen av de himmelske stammene og jordiske grenene former tittelen på hvert år. Hvert tegn representerer ett år, og tegnene brukes fra det første tegnet til det siste, for så å starte fra begynnelsen igjen.

Den gamle kinesiske kalenderen var et hjelpemiddel for mennesker å handle hensiktsmessig i forhold til utviklingen i naturen og i kosmos, og den sikret dem et tryggere liv.

Betydningen av kalenderen
Gudene i det gamle Kina ble kalt lærde i de vestlige kulturer. Det ble sagt at en taoistisk gud eller lærd ga videre dette prinsippet: Universet er laget av fem elementer – metall, tre, vann, ild og jord og disse elementene eksisterer i all materie innen universet. I tillegg er det ”yin-yang” (negativ-positiv) sammensetning av all materie. Dette er derfor også i menneskekroppen.

Det er flere gamle kinesiske bøker som indikerer sammenhengen mellom de fem elementene og i yin-yang balansen i alle himmelske stammer og alle jordiske grener og i deres skiftende mønstre. Når en person for eksempel blir født, er ”yin-yang”-balansen som bæres av personen, fastsatt og kan leses ved å gjøre beregninger.

Oversatt fra Epoch Times:
https://www.theepochtimes.com/the-ancient-chinese-calendar_1502894.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.