Serbia: Dokumentarfilm-premiere, til tross for regjeringens forsøk på sensur

Beograd som er hovedstaden i Serbia, har vært vert for Beldocs internasjonale filmfestival i 12 år. Ved årets festival ble det arrangert en premiere av The Blacklisted, en dokumentarfilm om forfølgelsen av Falun Gong i Kina, men mest om Kinas «medhjelpere» i Serbia. Filmen er regissert av Sara Markovic og Nikola Dragovic fra Serbia.

Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en åndelig metode basert på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse som har blitt forfulgt av det kommunistiske regimet i Kina siden 1999. Falun Gong-utøvere over hele Kina har blitt arrestert, fengslet, torturert og til og med drept for sine organer – bare fordi de nekter å gi opp sin tro.

Serbisk politi medhjelpere i det kinesiske regimets forfølgelse
The Blacklisted er en serbisk produksjon som forteller historien om 11 Falun Gong-utøvere som ble illegalt arrestert av politiet i 2014 i Beograd under et toppmøte mellom Kina og 16 andre europeiske land.

Falun Gong-utøvere fra hele Europa reiste til Serbia for å rette oppmerksomheten mot Det kinesiske kommunistpartiets forfølgelse av Falun Gong. Etter at det serbiske politiet nektet enhver form for demonstrasjon, kansellerte de fleste reiseplanene sine. Noen ble nektet innpass til Serbia fordi de var «svartelistet» av Kina. Andre klarte å komme inn i landet, men i det øyeblikket de sjekket inn på hotellet, plukket politiet dem opp, uten noen forklaring.

En av hovedpersonene i dokumentarfilmen sa at de ble nektet sine grunnleggende menneskerettigheter, inkludert tillatelse til å kontakte deres ambassade, ringe advokat eller ringe hjem. De ble holdt i fengselet til toppmøtet var slutt og ble løslatt først etter at den kinesiske lederen hadde forlatt landet.

En av de andre hovedpersonene sa: «Jeg kan ikke tro at dette skjer i Serbia. Det er slik som skjer i Kina.» De fant mange likheter hvordan Falun Gong-utøvere i de to landene ble behandlet. Politiet i Serbia prøvde å skjule utøvernes oppholdssted etter at de ble ulovlig anholdt, og de nektet for å ha kjennskap til arrestasjonen.

Utøverne ble også bedt om å signere et dokument på et språk de ikke forsto. Når Falun Gong-utøvere i Kina blir arrestert, blir de presset til å signere en «garantierklæring» for å fornekte Falun Gongs praksis.

En av filmens hovedpersoner, som nå er finsk statsborger, var FN-flyktning som ble arrestert tre ganger i Kina og torturert for å praktisere Falun Gong. Tilskuerne fikk førstehånds-vitne om umenneskelig behandling av Falun Gong-utøvere i Kina.

Sensur i Serbia
Selv om Serbia er et demokratisk land og kandidat for EU-medlemskap, hadde arrangørene for filmfestivalen store problemer med å få vist filmen.

Seks dager før premieren ble festivalstedet stengt av brannmenn og politiet i en ubestemt periode. Festivalen fant et nytt visningssted for de seks filmene fra konkurransen «innenlandske filmer.» Fire dager før premieren stengte politiet det nye visningsstedet av «sikkerhetsmessige grunner». Dette var i forbindelse med feiringen av Europa-dagen den 9. mai, som ble arrangert i det samme lokalet.

Festivalen fant så et tredje visningssted. Men to dager før premieren ble festivalarrangørene informert av det nye lokalets eiere at de ikke kunne vise filmen på grunn av press fra Srbias regjering.

Arrangørene av filmfestivalen skrev i sin pressemelding: «Beldocs festivalen tror ikke på forbud, sensur eller hindring av fri tale. Fremfor alt tror Beldocs på alle artisters rett til ytringsfrihet, og bare etter en slik frihet vil en dialog starte.» Media plukket opp historien, og offentligheten lærte om det første forsøket på filmsensur siden kommunismens fall i Serbia i 1990.

Filmens produsent sa: «Mange i filmindustrien ble rasende på det opplagte forsøket fra regjeringens side å bannlyse filmen. Filmindustrien viser sin støtte til festivalen.»

En høytstående offentlig tjenestemann krevde at filmpremieren ble kansellert på grunn av «høyere, statlige interesser»; en referanse til handelsforhold med Kina. En av festivalarrangørene skrev i sin respons: «Det kan ikke være noe som er høyere enn friheten til å uttrykke seg, spesielt den 9. mai, som er anti-fascismens dag.

Publikum strømmet til
Filmen ble vist på et privat visningssted. Premierevisningen var utsolgt! Det måtte settes inn ekstra seter for å imøtekomme oppmøtet, og noen av tilskuerne måtte sitte i trappen.

Etter en vellykket verdenspremiere ble tre visninger til arrangert på festivalen, uten flere forstyrrelser.

Det opprinnelige visningsstedet ble åpnet den 28. mai. For å kompensere for den tidligere stengningen, ble det arrangert en ny visning under navnet «Beldocs Hits».

Etter at filmen ble vist, ble det anledning til å stille spørsmål. Dette varte i over 45 minutter. Mange blant publikum spurte hvilke statlige og ikke-statlige organisasjoner som kunne bidra til å stoppe forfølgelsen. Det var flere som roste produsenten og regissørene for deres mot til å lage filmen. «Tusen takk for at dere presenterte denne historien», sa en dame.

En mann ønsket å lære Falun Gong etter å ha sett filmen. Han dro senere til øvelsesstedet for gruppeøvelser i en lokal park og lærte de første fire Falun Gong-øvelsene. Han bemerket at den andre øvelsen var veldig kraftfull og sa at han ville lære alle øvelsene og lese bøkene.

Noen av tilskuerne sa at forstyrrelsene fra den kinesiske ambassaden i forbindelse med visningen overbeviste dem om at forbrytelsene som presenteres i filmen er sanne.

Etter premieren i Serbia vil «The Blacklisted» bli vist på andre filmfestivaler i nabolandene.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/6/10/178008.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.