Belgia: Fremmer nytt lovforslag som forbyr organturisme

”The International Medical Travel Journal” (IMTJ) skrev den 13. mai og 7. juni at Belgias lovgivende myndigheter fremmet et lovforslag den 25. april 2019 som vil straffe alle involverte i forbindelse med kjøp og salg av menneskeorganer til kommersielt bruk (ifølge en nylig rapport fra The Epoch Times).

En klausul i lovforslaget som ble overlevert EU-parlamentet i desember 2013, fremmer en resolusjon som fordømmer tvungen organhøsting i Kina.

Belgias lovforsamling

Lovbrytere kan vente seg opp mot 20 års fengsel og en bot på €1.2m (ca 12 millioner NOK). Dersom en organisert, kriminell gruppe er involvert i slik handel, vil alle personene i denne gruppen straffes.

Artikkelen fastsetter at loven ikke bare begrenses til Belgia. Den forbyr alle belgiske borgere å kjøpe organer, uavhengig hvor handelen finner sted; den forbyr organturisme.

Forskriftene fastsetter at organselger og -mottaker, men også mellommenn, leger som konsulteres eller annet helsepersonell som deltar i salg av organer for profitt, vil straffes etter loven.

I en utdypning av hva som betegnes som ulovlig organtransplantasjon, tar forslaget for seg tvungen organhøsting, et scenario der organer fjernes ufrivillig fra individer som ikke har gitt sitt samtykke. Lovteksten inneholder også en klausul som refererer til en resolusjon som fordømmer tvungen organhøsting i Kina. Den ble godkjent av EU-parlamentet i desember 2013.

Resolusjonen uttrykker dyp bekymring over vedvarende og pålitelige rapporter om systematisk, statssanksjonert organhøsting uten samtykke fra samvittighetsfanger i Folkerepublikken Kina, derav et stort antall Falun Gong-utøvere fengslet for sin overbevisning og medlemmer av andre religiøse og etniske minoritetsgrupper.

EU-parlamentets resolusjon krever at Kina umiddelbart må stanse praksisen med organhøsting fra samvittighetsfanger. Belgia er det første landet i Europa som henviser til EU-resolusjonen av 2013.

Til tross for uavbrutte bevis på omfattende organhøsting i Kina fra FN, ”The International Coalition to End Transplant Abuse in China”, ”Doctors Against Forced Organ Harvesting” og ”The World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong”, fortsetter handelen og kan muligens ha økt i omfang for å imøtekomme etterspørselen.

Det belgiske lovforslaget vil bli videresendt senatet. Deretter skriver kongen det inn i loven. Tsjekkia har også nylig vurdert tiltak for å redusere transplantasjons-turisme.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/6/18/178116.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/9/比利时众议院通过法案-禁止器官旅游(图)-388490.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.