Irland: Falun Gong invitert til skolefritids- og aktivitetssenter

Like før eksamensperioden startet ble Falun Gong-utøverne invitert til å komme tilbake til Bloomfield Community School for å gi en presentasjon av falun Gong for avgangselevene i landsbyen Malahide i Dublin fylke. Utøverne har blitt invitert gjentatte ganger de senere årene.

Elevene følger godt med under visningen av de fem Falun Gong-øvelsene Utøverne viser de fem øvelsene for elevene Elevene prøver å gjøre Falun Gong-øvelsene

Utøverne fortalte om Falun Gongs opprinnelse, om metoden og hvordan utøverne anvender hovedprinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse i deres hverdag. De snakket om den hurtige spredningen av metoden i Kina. Sent på 1990-tallet var det 100 millioner praktiserende etter at metoden ble introdusert offentlig i 1992.

Utøverne viste de fem øvelsene for studentene og lærte dem bevegelsene. Øvelsene fikk dem til å strekke ut, og de ble avslappet og smilte bredt.

Utøverne informerte også om forfølgelsen av Falun Gong, hvordan, når og hvorfor den startet - og fremdeles pågår. De snakket om forfølgelsens brutalitet, spesielt det kinesiske kommunistregimets forbrytelser med å drepe fengslede utøvere (samvittighetsfanger) for sine organer for salg til organtransplantasjoner. Klassen diskuterte hvordan kommunisme og ateisme har ført til denne type forbrytelse; organhøsting fra uskyldige, friske mennesker.

Skolen ligger i landsbyen Malahide i fylkeskommunen Fingal. Studenter og ansatte ved skolen har spilt en positiv rolle i kampen mot forfølgelsen.

I 2017 presenterte Falun Gong-utøverne informasjonen om forfølgelsen til alle byrådsmedlemmer i Fingal fylkeskommune. I juni samme år ble en erklæring som fordømte forfølgelsen av Falun Gong, enstemmig godkjent av byrådet.

Erklæringen fra 2017 fastslo at byrådet vil:
1. fordømme statssanksjonert, tvungen organhøsting i folkerepublikken Kina.
2. oppfordre styresmaktene i folkerepublikken Kina og Det kinesiske kommunistpartiet om å stanse praksisen med å høste organer fra alle samvittighetsfanger umiddelbart.
3. kreve en umiddelbar slutt på den 17 år lange forfølgelsen av den åndelige metoden Falun Gong, utført av styresmaktene i folkerepublikken Kina og Det kinesiske kommunistpartiet, og kreve en umiddelbar løslatelse av alle Falun Gong-utøvere og andre samvittighetsfanger.
4. legge press på folkerepublikken Kina for å tillate en pålitelig, transparent og uavhengig granskning av organtransplantasjons-overgrepene i Kina.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/6/19/178128.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.