Danmark: Den kinesiske ambassaden nekter å utstede nytt pass

Jeg heter Wei Zaiqun og er fra Kina. Jeg giftet meg med en dansk mann i 2004. Etter hvert flyttet vi til Danmark. Der ble jeg introdusert til Falun Gong i 2006 og ble en Falun Gong-utøver. Jeg har hatt stort utbytte av å praktisere Falun Gong og har introdusert metoden for familien min. Mor og mine to søstre ble utøvere. Denne fantastiske metoden blir imidlertid forfulgt i Kina - og nå også i utlandet fordi Det kinesiske kommunistpartiet har nektet å gi meg et nytt pass.

Wei Zaiqun (foran til høyre) deltar i en protest utenfor den kinesiske ambassaden i Danmark

Den kinesiske ambassaden i Danmark
Jeg dro til den kinesiske ambassaden i Danmark den 22. mars 2018 for å få utstedt et nytt pass fordi det jeg har, utløpte. Jeg fikk en hentelapp og skulle hente passet den 12. april 2018. Jeg fikk en telefon fra ambassaden med spørsmål om jeg kunne komme dit for en samtale. Der hadde jeg et møte med noen embetsmenn. Jeg fortalte dem hvordan jeg hadde begynt å praktisere Falun Gong, og jeg fortalte om de helsebringende fordelene jeg hadde erfart. Jeg led av mange sykdommer tidligere, men etter å ha praktisert i tre måneder forsvant alle plagene mine. I 13 år har jeg hverken hatt behov for medisiner eller å oppsøke lege. Etter samtalen ble jeg bedt om å dra hjem og vente på videre beskjed.

Jeg tok mange telefoner og turer innom ambassaden for å forhøre meg om saken. Der ble jeg fortalt at passet mitt ikke var klart og at de hadde meldt saken videre til sine overordnede. Jeg ringte flere ganger å ba om å få snakke med en høyerestående embetsmann. De ansatte som svarte på telefonhenvendelsene mine, sa enten at embetsmannen var travelt opptatt eller ikke på kontoret.

I desember 2018 fikk jeg endelig snakke med en av sjefene, en som het Qu. Han sa: "Du har i henhold til loven ikke rett på nytt pass." Da jeg spurte ham hvorfor, svarte han: "Det burde du vite." Han fortalte meg ikke hvilken lov jeg hadde brutt og gav meg helle rikke en formell dokumentasjon. I henhold til kinesisk lov er det ikke ulovlig å praktisere Falun Gong. De har ikke sendt meg noe formelt dokument med begrunnelse hvorfor de ikke utsteder nytt pass.

Svoger torturert til døde
Min mor, svoger og to søstre begynte å praktisere Falun Gong etter å ha sett endringene hos meg. De ble også friske og rolige med det samme de begynte med metoden.

Dessverre brøt over ti politifolk seg inn i boligen deres i mai 2015, uten arrestordre. De konfiskerte personlige eiendeler, Falun Dafa-bøker, informasjonsbrosjyrer, men også kontanter, pc, skriver og annet elektronisk utstyr. Søstrene mine og svogeren min ble arrestert.

I februar 2017 ble søstrene mine dømt til sju års fengsel. Svogeren min ble dømt til tre års fengsel. De ble brutalt torturert og avhørt i varetekt.

Svogeren min døde av tortur i fengselet bare tre måneder etter arrestasjonen. Moren min som er i 80-årene, og min søsters svigermor ble sengeliggende etter at de fikk høre om min svogers død. Begge døde i 2018.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/6/14/178071.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/11/丹麦魏再群女士新护照遭中共无理拒发(图)-388558.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.