Storbritannia: "Kommunismen må elimineres"

Falun Gong-utøvere i London holder ofte aktiviteter foran British Museum for å informere om den urgamle, åndelige metoden Falun Gong og om forfølgelsen av metoden i Kina.

Om ettermiddagen den 13. februar 2019 delte utøverne ut informasjonsbrosjyrer og viste øvelsene, samt samlet inn underskrifter med krav om en slutt på kommunistregimets forfølgelse i Kina.

Falun Gong-utøvere deler ut informasjonsbrosjyrer og informerer om forfølgelsen i Kina Mange stopper opp for å lese informasjons-plakatene foran British Museum Innsamling av underskrifter mot forfølgelsen av Falun Gong
Jash, universitetstudent fra Irland signerer petisjonen Roger og Cathy fra USA signerte petisjonen som fordømmer forfølgelsen Morris fra Birmingham signerer petisjonen som fordømmer forfølgelsen

Mange signerte petisjonen og var forferdet over å få informasjon om organhøsting av levende utøvere i Kina.

Da to kvinner kom gående ut av porten til museet, stoppet de opp for å lese informasjonsplakatene om organhøstingen. Etter at de hadde skrevet under på petisjonen, sa den ene: "Vi kan ikke tillate at slikt skjer! Dette må stanses!"

Et ektepar fortalte at de hadde arbeidet i Kina og personlig vært vitne til forfølgelsen. Begge kunne lese kinesisk og var klar over den forverrede menneskerettighets-situasjonen i Kina. De ble oppløftet over å høre at over 100 millioner mennesker har meldt seg ut av kinesiske kommunist-organisasjoner og at Falun Gong praktiseres i over 100 land verden over. De hadde mange spørsmål om Falun Gong og tok imot informasjon på kinesisk for å lese mer.

Krav om å stanse forfølgelsen fortjener vår støtte
Da en kvinne fra Taiwan som hadde jobbet i Kina, signerte petisjonen, sa hun at hun kjente til Falun Gong. Men hun hadde aldri villet høre om forfølgelsen. Senere tenkte hun over hvordan kommunistregimet forfølger mange uskyldige mennesker og grupper og at utøvernes forsøk på å få en slutt på forfølgelsen bør støttes. Hun sa: «Jeg mener det er viktig å la flere få kjennskap til dette. Mange mennesker lider under denne forfølgelsen! Dette skulle ikke kunne skje!»

Jash som er biologi-student fra Irland, fortalte at han var veldig interessert i åndelighet. Da han fikk informasjon om at Falun Gong er en urgammel kultiveringsmetode for kropp og sjel og underviser prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse, sa han: "Det er i hjertet. Dere vet, det roer sinnet og regulerer egoet.”

Jash sa at Kommunistpartiets forfølgelse av Falun Gong er en undertrykkelse av Kinas urgamle kultur og visdom. «Kina er et urgammelt land. Det har en nydelig kultur, men ondskapen saboterer og raner den», sa han.

Roger som er amerikansk professor i sosiologi, og konen Cathy signerte petisjonen. Roger sa han visste at kommunistregimet har ødelagt tradisjonell kultur og tro og at diktaturet ikke bryr seg om folket. Han mente at den omfattende organhøstingen er en fryktelig forbrytelse mot menneskeheten. Han sa: «Oppførselen deres fortjener ikke å bli kalt menneskelig. Det er en tragedie, en forbrytelse mot menneskeheten!”

Han sa at Falun Gongs prinsipper Sannhet, Medfølelse og Toleranse er viktige universelle verdier og at disse forbrytelsene må stanses. Roger og Cathy ønsket utøverne lykke til med arbeidet sitt. De ville lese mer på nettet og se om det var noe de kunne bidra med.

Morris fra Birmingham var en av de siste som forlot British Museum den dagen. Etter å ha lest informasjonsplakatene, signerte han petisjonen og sa: "Dette [organhøstingen] er barbarisk, det er krigsforbrytelse; som nazistene. Det er naturlig for kineserne å like meditasjon. Det er en del av den kinesiske naturen. Det kan ikke undertrykkes."

Han sa at utøvernes kamp mot kommunistregimets forfølgelse er en kamp mellom det opphøyde og ondskapen og at det opphøyde må vinne. Han sa at det internasjonale samfunnet ikke må ha noen illusjon om Kommunistpartiet og tilføyde: "Kommunister bryr seg ikke om menneskerettigheter. De gjør samfunnet korrupt med hjernevask. Vi må stanse dette. Kommunismen vil ikke endre seg. Den må elimineres."

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/2/24/175941.html
Kinesisk versjon:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/2/24/175941.html
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/20/大英博物馆前-民众支持法轮功学员反迫害(图)-382960.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.