Kina: Kroppen er full av arr etter seks års brutal tortur

En mann i Guangzhou by ble arrestert på jobben den 7. november 2018, bare få dager før sønnens bryllup. Han risikerer tiltale fordi arrestasjonen ble godkjent av påtalemyndighetene.

Wu Jianming

Familien til Wu Jianming reiste mer enn 60 mil til Guangdong provinsen fordi de ikke hadde fått kontakt med ham på over en uke.

Offiserer fra Guangta politistasjon nektet opprinnelig at de hadde arrestert Wu. Etter familiens gjentatte forespørsler fortalte politiet dem til slutt at Wu hadde blitt sendt til Yuexiu distrikts forvaringssenter.

Wus familie fikk informasjon at politiet i Guangdong mistenkte ham for å være involvert i produksjon av informasjonskalendere om Falun Gong og for å ha distribuert dem rundt i provinsene.

Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en spirituell disiplin som er blitt forfulgt av kommunistregimet siden 1999.

Etter Wus arrest er minst seks andre Falun Gong-utøvere i Guangzhou blitt trakassert og fått sine hjem ransaket, uten at politiet har klart å finne noen kalendere.

Flere av de lokale Falun Gong-utøverne har sendt inn klage for politiets vilkårlige arrest og forvaring av Wu.

Tvunget til skilsmisse etter seks års forvaring og tortur
Wu, som er 59 år, sier at Falun Gong helbredet hans mage- og hudproblemer etter at han begynte med praksisen i mai 1996. Han har vært arrestert flere ganger etter at forfølgelsen begynte i 1999 fordi han nekter å gi opp sin tro. Han har tilbrakt til sammen seks år i forvaringssentre, arbeidsleirer og fengsler, og han er blitt brutalt torturert av vaktene i forsøk på å få ham til å gi opp sin tro.

Wu satt ved Chenzhou nr. 2 forvaringssenter i Hunan provinsen i år 2000. Flere av fangene pisket ham med tvunnete kobberledninger, opp til flere ganger daglig i tre måneder i strekk. Kroppen hans er dekket av arr. Da han ble løslatt, klarte han ikke stå oppreist. Han mistet også tå-neglene fordi tærne hadde blitt tråkket hardt på.

Wu følte seg fordrevet etter at konen skilte seg fra ham rett etter at han ble løslatt fra fengselet i 2005. Han reiste fra hjembyen til Guangzhou by i Guangdong provinsen for å tjene til livets opphold i 2009.

Til tross for vanskelighetene han møtte, var han alltid villig til å hjelpe andre. En venn av ham fikk en gang brudd i ankelen og kunne ikke gå. Wu bar ham fra leiligheten hans i femte etasje, opp og ned, når enn han måtte ut. Dette gjorde Wu helt til vennen ble frisk.

Da en venns mor ble syk og trengte øyeblikkelig medisinsk behandling, lånte Wu ham alle sparepengene sine slik at han kunne betale kostnadene for behandlingen. Flere sykehus i Kina krever at man betaler på forskudd før man kan få hjelp.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/30/173914.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/26/修炼法轮功身心受益-吴健明在广州被非法批捕-378914.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.