Finland: Media dekket parlamentets forum om tvungen organhøsting

Et forum om tvungen organhøsting tiltrakk seg oppmerksomhet av Finlands største medier. De landsdekkende avisene Helsingin Sanomat, Metro, Aamulehti, Lapin Kansa og 11 internett-medier publiserte nyheten om forumet som ble arrangert i det finske parlamentet i Helsinki den 13. november 2018.

Vertskap for forumet var parlamentsmedlem Eva Biaudet. Flere gjester holdt taler, inkludert Ethan Gutman (journalist som har etterforsket organhøsting i Kina), Heikki Mäkisal (ekspert på transplantasjoner fra Helsinki universitetssykehus) og Marja Heinonen-Guzejevilta (ekspert innen medisinsk etikk).

Ethan Gutmann informerer forsamlingen om bevisene for at det finnes organturisme i Kina Artikkelen i Helsingin Sanomat, den største avisen i Finland Artikkelen i avisen Aamulehti

Ethan Gutmann informerte om bevisene han og kollaegene hans har samlet. Dette beviser eksistensen av tvungen organhøsting fra levende Falun Gong-utøvere; organturisme.

Marja Heinonen-Guzejev fortalte deltakerne under forumet at en artikkel som ble publisert i «The American Journal of Transplantation» i 2016 viste at 63 % av organer til transplantasjonsoperasjoner i verden kom fra Kina. Hun sa videre at mange land har vedtatt lover som forbyr sine borgere å utføre organplantasjon i Kina, inkludert Taiwan, Israel, Italia og Norge. Hun foreslo å benytte DNA for å samle flere bevis.

Heinonen-Guzejev nevnte det nylig grunnlagte «International Coalition to End Transplant Abuse», en uavhengig rett som retter seg mot å etterforske regjeringsorganisasjoner og individer som er involvert i tvungen anskaffelse av organer i Kina.

Flere aviser og internett-medier publiserte artikkelen med tiitel: "Ventetiden for organtransplantasjoner i Kina kan være bare noen få timer. De fleste organene kommer fra samvittighetsfanger." Artikkelen pekte på at de fleste ofrene for disse forbrytelsene kommer fra Falun Gong-utøvere.

Helsingin Sanomat skrev i avisen at i Kina blir samvittighetsfanger ofte utsatt for blod- og DNA-tester. Hvis en pasient trenger organene deres, er de statlig drevne sykehusene i stand til å arrangere operasjon innen få timer.

"Kina utfører mer enn hundre tusen organtransplantasjoner hvert år. Sannheten er at dette er et storstilt overgrep og drap", slo artikkelen fast.

En artikkel informerte om Falun Gong som en egen-kultiveringspraksis som styrker kropp og sinn. Artikkelen slo fast at før Det kinesiske kommunistpartiet startet forfølgelsen i juli 1999, praktiserte over 70 millioner mennesker i Kina Falun Gong. Antall organtransplantasjoner i Kina har økt voldsomt siden forfølgelsen startet.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/26/173399.html

Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/21/芬兰多家媒体披露中共活摘罪行-377468.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.