Tyskland: "Ingen tyske borgere må dra til Kina for å få gjennomført organtransplantasjoner"

Falun Gong-utøvere I Frankfurt og Køln markerte Den Internasjonale Menneskerettighetsdagen ved å arrangere aktiviteter som informerer om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse av Falun Gong.

Folk stanser for å få informasjonsbrosjyrer Forbipasserende får informasjon om Falun Gong og forfølgelsen i Kina
Innsamling av underskrifter Forbipasserende leser informasjonsplakatene om forfølgelsen av Falun Gong under lysvaken

Frankfurt
Den 8. desember 2018 samlet utøvere inn underskrifter på en petisjon på Zeil shopping-promenade i Frankfurts mest populære handledistrikt. Petisjonen krevde en slutt på forfølgelsen i Kina, spesielt grusomheten med å høste organer fra levende Falun Gong-utøvere. Utøverne arrangerte en lysvake om kvelden. Til tross for kulde og regn stanset mange for å snakke med utøverne og gav uttrykk for sin støtte og undertegnet petisjonen.

Mange mennesker som kom til Zeil shopping-promenade i løpet av helgen, så videoer om Falun Gong på en stor skjerm. Utøverne hadde satt opp en stand, leverte ut informasjonsbrosjyrer og samlet underskrifter. En gruppe utøvere satt rolig med bilder med kranser rundt for å minnes medutøvere i Kina som har dødd under forfølgelsen.

“Ingen burde blitt fengslet for sin overbevisning»
Dorothea undertegnet petisjonen og fikk også sin venn til å signere. Hun fortalte at hun tidligere hadde lest en brosjyre og ble opprørt av Kommunistpartiets forbrytelser mot uskyldige mennesker. Hun refererte til den kriminelle organhøstingen og sa: «Kommunistpartiet må skjønne at vi allerede vet hva som skjer i Kina. Vi vil ikke at dette fortsetter. Hvorfor tenker ikke folk på hvor disse organene kommer fra? Ingen tyske borgere må dra til Kina for å få gjennomført organtransplantasjoner.

Ti unge menn kom kom sammen, stoppet opp og pratet med utøverne. De stilte mange spørsmål, og deretter signerte de petisjonen. En av dem sa: «Ingen skulle fengsles for sin overbevisning, og ingens organer skulle bli stjålet! Det er en avskyelig måte å undertrykke tro på. Jeg tror at samfunnet vil fordømme dette og presse Kommunistpartiet til å stanse det.»

En annen ung mann la til: «Hvis ingen sier ifra, vil Kommunistpartiet fortsette med dette. Vi må ta opp saken på forskjellige nivåer, spesielt mellom regjeringene. Frankfurt er et finanssenter og har mange forbindelser med Kina. Vi må benytte enhver mulighet til å få dette opp på bordet og innføre sanksjoner mot Kina, hvis nødvendig.»

En kvinne som het Claudia, undertegnet petisjonen og sa: «Jeg håper Falun Gong-utøverne vil få frihet til å praktisere sin overbevisning i Kina. Jeg håper forfølgelsen vil stanse. Jeg har lest mye om Kina i Epoch Times, og jeg kjenner til organhøstingen. Det er så grusomt!»

Køln
Utøvere i Køln samlet underskrifter foran Kølner-domen den 8. desember 2018 og arrangerte lysvake om kvelden.

Til tross for stormvarsel fortsatte aktivitetene utover ettermiddagen og kvelden. Selv om det regnet kraftig i området rundt Køln, var det bare lett yr på aktivitetsstedet. Til tross for det kalde været sto mange mennesker i regnet og snakket med utøverne. En mann sa at føttene hans var iskalde, men han snakket likevel med en utøver i over ti minutter.

Da utøverne satt fredelig i mørket i parken med lys for å minnes medutøvere som har dødd under forfølgelsen, utbrøt en forbipasserende: «Hvor beundringsverdig!»

Mange stanset og tok imot informasjonsbrosjyrer. De fortsatte med å undertenge, like til bordene var foldet sammen på slutten av dagen.

Noen sa at de kjente til kommunistregimets forfølgelse av Falun Gong. Andre sa at de hadde undertegnet petisjonen. De fleste av de som stanset for å snakke, sa at de oppriktig håpet at forfølgelsen ville stanse snart, og de ønsket at det kinesiske folket ville få trosfrihet.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/20/173693.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/10/世界人权日-德国科隆法轮功学员风雨中传播真相(图)-378252.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.