Kina: Mann ble arbeidsufør i fengsel. Arrestert på ny

Li Chenglong som er Falun Gong-utøver fra Wenxi fylke i Shanxi provinsen, ble dømt til 13 års fengsel i 2011. Etter nærmere fire år i fengsel ble han torturert til han ikke lenger kunne ta vare på seg selv. Han ble løslatt på prøve i august 2017.

Li Chenglong og konen Wang Chunlan praktiserte begge Falun Gong og fulgte prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse. De har en sønn og en datter. På grunn av Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) forfølgelse av Falun Gong, ble konen torturert til døde i en tvangsarbeidsleir i 2009.

Polititjenestemenn arresterte Li Chenglong i 2011 mens han delte ut informasjonsaviser om Falun Gong. Han ble satt i ulovlig forvaring ved Yuncheng forvaringssenter i Yanhu distrikt. I desember 2013 fikk han en dom på 13 år og ble satt i Jinzhong fengsel i Shanxi provinsen.

I august 2017, da Li Chenglong hadde vært i fengselet i nesten fire år, ble han torturert til han ikke kunne snakke og ble lam fra livet og ned. Han fikk ofte epileptiske anfall. På grunn av sønnens gjentatte forespørsler, ble han hjemsendt.

Familien ble sønderknust da de så Li. Den gamle moren stelte ham hver dag. Siden han ikke kunne snakke, er det uvisst hva han har gjennomgått i fengselet.

Den 6. august 2018 kom noen mennesker til Lis bolig. En av dem hevdet at han kom fra Wenxi fylkes justisavdeling og andre fra Taiyuan, som er provinshovedstaden. Selv om Li fremdeles var ute av stand til å klare seg selv, bar de ham inn i en minibuss og kjørte av sted med ham. Moren var ikke hjemme, så de la igjen et telefonnummer. Familien har mange ganger forsøkt å få kontakt med dem, men har ikke klart det.

Konen Wang Chunlan torturert til døde
I april 2008 ble Li Chenglong tvunget til å bo på gaten. Etter at politiet ransaket boligen og fant Falun Gong-bøker, arresterte de konen Wang Chunlan og plasserte henne i en tvangsarbeidsleir i ett år. Hun ble omfattende torturert i leiren og døde ikke lenge etter at hun ble løslatt.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/25/173389.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.