Kina: Utøver blir helsemessig stadig svakere i fengsel

Zhu Xiaodongs familie ble bedrøvet over å se den bleke og utslitte mannen foran dem. Zhu som en gang var frisk, klar og energisk, kunne ikke engang huske sitt eget telefonnummer eller huske det siste besøket av familiemedlemmer i fengselet i Shangdong-provinsen i desember 2018.

Zhu Xiaodong

Zhu fra Ji'nan soner en femårig dom for å ha hengt opp bannere for å feire Falun Dafa-dagen for kultiveringsmetoden Falun Gong, en metode for kropp og sjel som har vært forfulgt av kommunistregimet siden 1999.

Familien har bare fått mulighet til å besøke ham tre ganger siden han ble fengslet i august 2018. Den fysiske tilstanden hans blir forverret for hver gang de møter ham.

Da han under desember-besøket ble spurt hvorfor han ikke hadde ringt hjem, svarte Zhu at vaktene ikke lar ham ringe til familiemedlemmer som praktiserer Falun Gong. Han tilføyde at det var mange ting bak murene vaktene ikke tillot ham å snakke om.

Med vaktene til stede virket Zhu reservert, og han snakket lite om hvordan han ble behandlet i fengselet. Men familien mistenker at han blir torturert i fengselet fordi han nekter å gi opp sin overbevisning.

Zhu ba vaktene om å få en papirbit for å skrive ned telefonnummeret. Han sa han ville forsøke å ringe hjem istedet for at familien måtte bruke mye tid og penger på å dra til fengselet for å besøke ham.

Zhu ble arrestert den 18. mai 2017 fordi han hengte opp Falun Gong-bannere i sentrum av Ji'nan. Han ble stilt for Lixia distriktsrett i slutten av desember 2017 og dømt til fire års fengsel den 10. mai 2018.

Før den siste arrestasjonen hadde han blitt arrestert gjentatte ganger og sonet to dommer på to år og ni måneders tvangsarbeid for å ikke gi opp sin overbevisning.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2009/6/2/107928.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.