Sverige: Informerte om forfølgelsen av Falun Gong i Kina på Den internasjonale dagen for menneskerettigheter

Falun Gong-utøverne arrangerte aktiviteter i Stockholm sentrum i anledning 70-års-jubileet for Menneskerettighetsdagen. De var der for å informere om Falun Gong og om forbrytelsene med tvungen organhøsting i Kina; organturisme.

Visning av Falun Gong-øvelsene i Stockholm på Den internasjonale dagen for menneskerettigheter den 10. desember 2018 Turister fra Spania holder opp en Falun Gong-brosjyre for å vise sin støtte Turister fra ulike land prater med Falun Gong-utøverne
Forbipasserende får informasjon om Falun Gong og forfølgelsen i Kina Folk stopper opp og leser informasjonsplakatene Mens noen utøvere snakker med forbipasserende, viser andre utøvere de fem Falun Gong-øvelsene

Merkedagen for vedtaket av verdenserklæringen om menneskerettigheter av 1948 minnes hvert år den 10. desember og er kjent som Dagen for menneskerettigheter eller Den internasjonale menneskerettighetsdagen.

Under artikkel 2 i denne erklæringen står det: "Alle har rett på alle rettigheter og frihet forklart i denne deklarasjonen, uten unntak av noen slag, slik som rase, farge, kjønn, språk, religion, politiske eller andre meninger, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annen status.

"Videre skal det ikke gjøres forskjell på grunnlag av politisk, rettslig eller internasjonal status til landet eller det territoriet personen tilhører, enten det er et uavhengig territorium, tillits- eller ikke-selvstyrende territorium eller under annen begrenset form for suverenitet."

Likevel har Det kinesiske kommunistpartiet forfulgt Falun Gong-utøvere siden 1999 på grunn av sin overbevisning.

Turister stiller ofte utøverne spørsmålene:
"Hvorfor ønsker Kommunistpartiet å torturere og drepe de som praktiserer Falun Gong?"
"Hva er Falun Gong?"

De fleste turistene var unge mennesker fra Spania, Egypt, Nigeria, Sør-Afrika, Irak og Iran, og noen av dem pratet med utøverne i nesten en time.

Mange forbipasserende gav uttrykk for sin støtte til Falun Gong ved å si: "Jeg også ønsker å praktisere Falun Gong. Verden trenger Sannhet, Medfølelse og Toleranse." "Jeg støtter det dere gjør for å oppnå rettferdighet." "Dere gjør ingenting galt. Hvorfor frykter Kommunistpartiet dere?"

En svensk kvinne fortalte en utøver at hun hadde lett etter en meditasjonsmetode i årevis. "Verden går nedenom. Jeg ønsker å hjelpe mennesker, men vet ikke hvordan. Jeg hadde tenkt meg til sentrum i dag, uten noe spesielt ærend, og endte opp her da jeg så arrangementet deres", sa hun.

Da utøverne hadde fortalt henne om Falun Gong, ble kvinnen veldig glad for å få adressen og kontaktinformasjon til et øvingsted slik at hun kunne lære øvelsene.

"Dette er akkurat det jeg har vært på utkikk etter", sa hun. "Etter så mange år har jeg endelig funnet det. Sannhet, Medfølelse og Toleranse vil veilede meg til å hjelpe andre. Jeg vil praktisere Falun Gong."

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/18/173671.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/11/世界人权日-瑞典学员揭露中共活摘罪行(图)-378303.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.