Hellas: Informerte om Falun Gong og forfølgelsen i Kina

Den 25. april 1999 la verden merke til de 10.000 Falun Gong-utøverne som stille samlet seg i Beijing for å appellere til de sentrale styresmaktene. De ønsket å ta tilbake retten til fredelig å praktisere sin kultiveringsmetode. En slik storstilt og fredelig appell hadde aldri før funnet sted i det kommunistiske Kina. Selv om styresmaktene innledningsvis gikk med på utøvernes krav, brøt det ut en uovertruffen forfølgelse. Forfølgelsen pågår fortsatt. Hvert år samles Falun Gong-utøvere verden over for å markere dagen for den historiske 25. april-appellen.

Falun Gong-utøverne i Hellas arrangerte aktiviteter ved togstasjonen i Athen den 24. april 2018 til minne om Falun Gong-utøvernes fredelige appell i Beijing for 19 år siden.

Forskjellige Falun Dafa-aktiviteter ved togstasjonen i Athen

Utøverne viste de fem Falun Gong-øvelsene, delte ut informasjonsbrosjyrer og informerte om KKP’s forfølgelse av Falun Gong i Kina, spesielt om organhøstingen fra levende utøvere.

Forbipasserende stoppet opp for å se utøvere gjøre de fem øvelsene, og de leste informasjonsplakatene. Flere gav utøverne tommel opp og var takknemlige for informasjonen de fikk fra utøverne.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/4/27/169508.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/25/纪念四二五-希腊学员在首都传播真相(图)-364552.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.